שגיאות של אהבה

קוד: ביאור:משלי ה19 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

משלי ה18-19: "יְהִי מְקוֹרְךָ בָרוּךְ, וּשְׂמַח מֵאֵשֶׁת נְעוּרֶךָ. אַיֶּלֶת אֲהָבִים וְיַעֲלַת חֵן, דַּדֶּיהָ יְרַוֻּךָ בְכָל עֵת, בְּאַהֲבָתָהּ תִּשְׁגֶּה תָמִיד".

אחד המאפיינים של זוגיות טובה הוא החופש לטעות. כשאדם נמצא עם אנשים זרים, חשוב לו לעשות את הדבר הנכון והמקובל, כדי שיתייחסו אליו בכבוד; אבל כשהוא נמצא בביתו, הוא רוצה שיקבלו אותו כמו שהוא, הוא רוצה את החופש לנסות דברים חדשים בלי לחשוש מביקורת ומדחיה. למשל, אדם שאוהב לשיר אבל לפעמים מזייף, לא ירצה לשיר כשהוא נמצא עם אנשים זרים שעלולים לזלזל בו, אבל כן ירצה לשיר כשהוא נמצא בביתו.

כשיש אהבה אמיתית, זה אפשרי, כמו שמסביר הפסוק שלנו. מילת המפתח היא תשגה = מלשון שגיאה, טעות.

באהבתה תשגה תמיד = מרוב אהבה שיש ביניכם, תוכלו תמיד לטעות ולעשות שטויות כשאתם ביחד, זה לא יפגע באהבה ובהערכה ההדדית שביניכם.

הכתוב מכנה את האישה הזאת, שאיתה אפשר לשגות, בכינוי אשת נעוריך = האשה שאיתה אתה יכול להיות נער, שגדל ומתפתח, מנסה דברים חדשים ולומד מתוך הטעויות.

מי שמצא אישה כזאת, יוכל להיות שמח בכל עת.

הפסוק בהקשרו

פסוקנו נמצא  בפרשה שמטרתה להזהיר מפני פיתויים. אחת הסיבות שאנשים מתפתים להתמכרויות, בגידות וחטאים אחרים היא, שהם רוצים לפרוץ את המסגרת המחייבת אותם לעשות תמיד את "הדבר הנכון"; הם רוצים לשגות, לעשות טעויות ושטויות בלי לחשוב על התוצאות. אחת העצות שנותן החכם בספר משלי היא לעשות שגיאות בתוך המסגרת, כפי שפירשנו למעלה - "באהבתה תשגה תמיד".

כשיש אהבה אמיתית בין איש לאשתו, האוירה הרגועה מאפשרת להם לשגות, לעשות שטויות, בלי לחשוש מתגובה של לעג או כעס; כך, הרצון לגוון ולהשתטות נכנס לתוך המסגרת ובא על סיפוקו, ואין צורך לחפש אישה זרה כדי לשגות איתה, משלי ה20: "וְלָמָּה תִשְׁגֶּה, בְנִי, בְזָרָה? וּתְחַבֵּק חֵק נָכְרִיָּה?". שגיאות עם נכריה גורמות להתמכרות שנמשכת עד המוות, משלי ה23: "הוּא יָמוּת בְּאֵין מוּסָר, וּבְרֹב אִוַּלְתּוֹ יִשְׁגֶּה"; ולכן הכתוב ממליץ לשגות רק עם אשת הנעורים.

פירושים נוספים

פירושים נוספים על פסוק 18, ראו במאמר יהי מקורך ברוך ושמח מאשת נעוריך.

אַיֶּלֶת אֲהָבִים וְיַעֲלַת חֵן

הפסוק מזכיר שתי חיות שהן משל לאישה האהובה:

איילת - מלשון איל, כוח; איילה היא חיה שיש לה המון כוח ומרץ לרוץ ביער, ו איילת אהבים היא אשה שתמיד יש לה כוח לאהוב, אף פעם לא מתעייפת; האהבה עמה נשארת טריה ורעננה בכל יום.

יעלה - מלשון עליה; יעלה היא חיה בעלת כישרון מיוחד לעלות מסלע לסלע, ו יעלת חן היא אשה שהחן שלה הולך ועולה; האהבה לא רק נשארת בתוקפה אלא אף גדלה ומתעצמת מיום ליום.

ולדברי חז"ל, החיות הללו הן גם משל לתורה: "למה נמשלו דברי תורה לאילת? - לומר לך: מה אילה רחמה צר וחביבה על בועלה כל שעה ושעה כשעה ראשונה - אף דברי תורה חביבין על לומדיהן כל שעה ושעה כשעה ראשונה; 'ויעלת חן' - שמעלת חן על לומדיה. דדיה ירווך בכל עת - למה נמשלו דברי תורה כדד? - מה דד זה, כל זמן שהתינוק ממשמש בו מוצא בו חלב - אף דברי תורה: כל זמן שאדם הוגה בהן - מוצא בהן טעם" (רבי שמואל בר נחמני, בבלי עירובין נד ב)

"אם יבא לו הרהור, יסיע לבו מדברי הבאי (והשחתה) לדברי תורה, שהיא אילת אהבים ויעלת חן" ( רמב"ם הלכות איסורי ביאה כא יט); "וכן ינהוג להתרחק מן השחוק ומן השכרות ומדברי עגבים, שאלו גורמין גדולים והם מעלות של עריות. ולא ישב בלא אשה, שמנהג זה גורם לטהרה יתירה. גדולה מכל זאת אמרו: יפנה עצמו ומחשבתו לדברי תורה, וירחיב דעתו בחכמה, שאין מחשבת עריות מתגברת אלא בלב פנוי מן החכמה. ובחכמה הוא אומר: אילת אהבים ויעלת חן, דדיה ירווך בכל עת באהבתה תשגה תמיד" ( שם כב כא).

"התורה שלומדים אותה ילדים וזקנים וכולם מוצאים בה טעם ותענוג, חכמה ובינה, ממש פלא! איך ייתכן שילד בכיתה א וחכם גאון בגיל 80 ילמדו את אותו ספר בראשית ושניהם ייהנו ממנו, הרי כל ספר צריך להיות מותאם לגיל התלמיד?! אלא שכאן מדובר בחכמה אלוקית, בספר מהשמים שכל כולו רוחניות. ולכן, חכמי ישראל היו יכולים ללמוד יומם ולילה עד ששכחו לאכול או לישון, ולא הרגישו שום צער כיוון שהיו שקועים כל כולם באהבת התורה" (הרב רונן חזיזה, חמש דקות תורה ביום, ו תמוז ה'תשס"ט).

בְּאַהֲבָתָהּ תִּשְׁגֶּה תָמִיד - מדוע החכם ממליץ לתלמידיו לעשות שגיאות?

1. יש שפירשו שהפועל שגה בפסוקנו מציין ריבוי והתמדה: "תשגה - תעסוק תמיד, והוא לשון ערבי ..." (רש"י בשם רבי משה הדרשן), "תשגה - תתמיד להגות בה" (יסוד מלכות); "תשגה - בא על שׂגיית ורבות האהבה..." (מלבי"ם). זה פירוש השורש שׂגה (ש שמאלית) בפסוקים תהלים צב13: "צַדִּיק כַּתָּמָר יִפְרָח, כְּאֶרֶז בַּלְּבָנוֹן יִשְׂגֶּה"; איוב ח7: "וְהָיָה רֵאשִׁיתְךָ מִצְעָר, וְאַחֲרִיתְךָ יִשְׂגֶּה מְאֹד", איוב ח11: "הֲיִגְאֶה גֹּמֶא בְּלֹא בִצָּה יִשְׂגֶּה אָחוּ בְלִי מָיִם", וכמו בתואר שַׂגִּיא (אמנם, בפסוק שלנו האות שׁ מנוקדת מימין).

 • אולם, בפרק שלנו, משלי ה, הפועל שגה מופיע עוד פעמיים, ובשתיהן הוא מהשורש שׁגה (ש ימנית); והשורש שׁגה משמעותו בכל התנ"ך, כמו בלשון ימינו, "טעה", "עשה שגיאה"; ולא סביר שדווקא בפסוק זה משמעותו שונה.
2. יש שפירשו, שהשגיאה אינה מתייחסת ליחסים בין בני הזוג, אלא לעניינים אחרים: "לשון משגה כמשמעו, בעבור אהבתה תהיה שוגג בשאר עסקיך..." (רש"י בשם חז"ל): כשאדם מאוהב במישהי, הוא לא שם לב לשום דבר אחר בעולם חוץ ממנה. חז"ל מביאים דוגמה לאדם ש"שגה" מרוב אהבתו לתורה: "אמרו עליו, על רבי אלעזר בן פדת, שהיה דורש בשוק התחתון, וסדינו מוטל בשוק העליון. פעם אחת בא אדם אחד ומצא נחש כרוך עליו..." (בבלי עירובין נד ב); כיוצא בזה כתב ראב"ד בהשגותיו על הרמב"ם שהובא למעלה (הלכות איסורי ביאה).
 • אולם, לפי פירוש זה, לא ברור מדוע החכם "מאחל" לתלמידיו שיעשו שגיאות; האם העובדה שהם יעשו שגיאות בשאר עסקיהם אמורה לשכנע אותם לדבוק באשת נעוריהם או בחכמה?! והרי דוד המלך ביקש בתפילתו, תהלים יט13: "שְׁגִיאוֹת מִי יָבִין, מִנִּסְתָּרוֹת נַקֵּנִי"!
3. יש שפירשו, שהפסוק בא להזהיר מפני שגיאות של אהבה: "אף באהבתה, למשגה תחשב אם תמיד תהיה, וכמו שאמרו רז"ל "לא תרבה שיחה עם האשה... באשתו אמרו..."" (מצודת דוד); כלומר, החכם מזהיר את תלמידו שישמור על איזון ושלא יגזים גם בקשר הרומנטי שלו עם אשתו.
 • אולם, מלשון הפסוק נראה בבירור שהחכם דווקא ממליץ לתלמידו לשגות באהבתה של אשת נעוריו, ולא למעט בה.
4. לכן נראה לי, כפי שהסברתי למעלה, שהחכם ממליץ לתלמידו לטפח את האהבה שבינו לבין אשתו, עד שיגיע למצב שהוא יכול לעשות איתה את כל השגיאות שהוא רוצה, ולא יצטרך לחשוב על אישה זרה.

פירוש דומה מצאתי בדברי הרב משה קורדוברו, רב מקובל שחי בצפת לפני כ-450 שנה. באחד מספריו העוסקים בתורת הנסתר, הוא סיים בדברים אלה: "ואנו בעניינים אלו יריאים מן השגיאה ובטוחים במחילה, כי על כזה נאמר באהבתה תשגה תמיד, הם דברים שאין אדם עומד בהם אלא מתוך הקושי" (פרדס רמונים ז ה). העיסוק בתורת הנסתר מעוררת אהבה עצומה בין האדם לה', אולם הוא גם קשה מאד ומועד לשגיאות וטעויות. הרמ"ק מביע את בטחונו שה' ימחל לו על השגיאות שהוא עושה מרוב אהבה. כך הדבר גם בין בני זוג - החיים המשותפים הם קשים ומועדים לשגיאות, אך כשהאהבה גדולה, שני הצדדים יכולים להיות "בטוחים במחילה", בטוחים שהצד השני יבין אותם וימחל להם על השגיאות מרוב אהבה, "ובאהבתה תשגה תמיד".

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • פרשת השבוע - פרשת נח: גדולה מכל זאת אמרו: יפנה עצמו ומחשבתו לדברי תורה וירחיב דעתו בחכמה שאין מחשבת עריות מתגברת אלא בלב פנוי מן החכמה, ובחכמה הוא אומר ג€“ אילת אהבים ויעלת חן דדיה ... (cache)
 • ארץ משכלת, אבל חן המקום על יושביו - תרבות וספרות - הארץ: 18 אפריל 2007 ... אמר: 'אילת אהבים ויעלת חן' - אם חן מעלה על לומדיה, אגוני לא מגנא? (איננה מגינה?) ". כל החכמים הראשונים נוהגים באופן טבעי והגיוני. ... (cache)
 • ליקוטי מוהר"ן - תורה א: 19 יולי 2009 ... אבל על ידי התורה נתעלה החן והחשיבות של ישראל, כי התורה נקראת " אילת אהבים ויעלת חן" (משלי ה), שמעלה חן על לומדיה (עירובין נד, ב), ... (cache)
 • ליקוטי מוהר"ן - תורה א: 19 יולי 2009 ... הפסוק שמביא הוא " אילת אהבים ויעלת חן ", ממנו למדו חז"ל שהתורה מעלה חן על לומדיה. אם יש חוסר באהבה בין אנשים אז החסרון הוא בתורה שלהם. ... (cache)
 • פורטל מצווה גדולה להיות בשמחה | חסידות ברסלב | תורה א' אשרי: ... החשיבות והחן הוא אצלם, אבל על ידי התורה נתעלה החן והחשיבות של ישראל, כי התורה נקראת (משלי ה): "אילת אהבים ויעלת חן ", שמעלה חן על לומדיה (ערובין נ"ד:). ... (cache)
 • איך אני יכול לא לפגום בברית: וכן אסור לאדם שיקשה עצמו לדעת או יביא עצמו לידי הרהור, אלא אם יבא לו הרהור יסיע לבו מדברי הבאי לדברי תורה, שהיא אילת אהבים ויעלת חן, לפיכך אסור לאדם לישן על ... (cache)
 • בית הלל - תלמוד תורה כנגד כולם?: ריש לקיש מתוך שהיה הוגה הרבה בתורה היה יוצא מחוץ לתחום שבת והוא לא ידע לקיים מה שנאמר (אילת אהבים ויעלת חן דדיה ירווך בכל עת) באהבתה תשגה תמיד (ירושלמי ... (cache)
 • לקוטי מוהר"ן א ג€“ ויקיטקסט: 5 אוקטובר 2008 ... נתעלה החן והחשיבות של ישראלבעיני הקב"ה ג†�עיני הקב"ה, כי התורה נקראת (משלי ה') "אילת אהבים ויעלת חן ", שמעלה חן על לומדיה (ערובין נד ב). ... (cache)
 • ללמוד וללמד תורה לשמה והשם יתברך ברחמיו יעזרני: אילת אהבים ויעלת חן.,. דדיה ירווך בכל עת ... אילת אהבים ויעלת חן.,. עילא ותתא רחימין דילך.,. מאן יזכי לינקא מינך כדקא יאות ... (cache)
 • תלמוד בבלי מסכת כתובות דף עז עמוד א: ריב"ל מיכרך בהו ועסיק בתורה, אמר: (משלי ה') אילת אהבים ויעלת חן - אם חן מעלה על לומדיה, אגוני לא מגנא? כי הוה שכיב, אמרו ליה למלאך המות: זיל עביד ליה רעותיה ... (cache)
 • ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה א - אשרי תמימי דרך: אשרי תמימי דרך...: כי התורה נקראת (משלי ה): "אילת אהבים ויעלת חן " שמעלה חן על לומדיה (ערובין נ"ד:). כי איש הישראלי צריך תמיד להסתכל בהשכל, של כל דבר ולקשר עצמו אל החכמה והשכל ...
 • tazriaTM61.doc - Default Normal Template: "והיא אילת אהבים ויעלת חן ". "אחור וקדם יצרתני" .... "והוא הדבר כל רב לתלמידיו ומשום שבאמת בלמוד התורה אין יוצא רע, והיא אילת אהבים ויעלת חן".... (cache)
 • העינים וחכמת-הפרצוף / מרדכי צבי מאנה: אך ביותר מוקטר, מוגש לעינים כאלה שיר ושבחה מאת המשוררים הערביאים, אשר המשילו אותן לעיני אילת אהבים ויעלת חן. ואמנם עיני החיות, הנעימות האלה, הגדולות, ... (cache)
 • כי הנה הסתו - שירי אהבה קצרים מאת צביקה ישראל - סימניה: "אילת אהבים ויעלת חן" (משלי ה יט) ואת בי פניך עירומה נפשי, אילת אהבים חשופות עיני. ואני בך מבטי נתערטלו מגדיך, יעלת חן חשוקות שפתיך. ... (cache)
 • הקדמה לתופש כנור ועוגב / מאיר הלוי לטריס: שתה נוזלים מתוך בארך ושמח באהובת נעוריך אילת אהבים ויעלת חן, והנני אוהבך ומוקירך כל הימים בעבור המתנה הטובה לשון למודים הניתנה לך ממעל. ... (cache)
 • מסע מרכז סיפורי עם: ר' יהושע בן לוי דבק בבעלי ראתן (נהג לשהות במחיצתם של חולים מסוכנים שמחלתם מדבקת אפילו ללא מגע, בדרך האוויר) ועסק בתורה, אמר: "אילת אהבים ויעלת חן" (משלי פרק ... (cache)
 • ישיבת מעלות: שאין מחשבת עריות מתגברת אלא בלב פנוי מן החכמה, ובחכמה הוא אומר: 'אילת אהבים ויעלת חן דדיה ירווך בכל עת באהבתה תשגה תמיד'. ... (cache)
 • רבי שמעון בר יוחאי מבני עליה שהאיר לכל - Yeshiva.org.il: ריב"ל מיכרך בהו ועסיק בתורה, אמר: משלי ה' אילת אהבים ויעלת חן - אם חן מעלה על לומדיה, אגוני לא מגנא?" הרי לנו כמה היה ריב"ל כרוך בעם ישראל, ומוסר נפשו עליהם ... (cache)
 • התאוננות על אוננות - הבלוג של פלינדרומה - תפוז בלוגים: 7 דצמבר 2009 ... ואם בא לו איזה הרהור יסיע את לבו מדברי הבאי לדברי תורה שהיא אילת אהבים ויעלת חן, ואין מחשבת עריות מתגברת אלא בלב פנוי מן החכמה, ... (cache)
 • ישיבת מעלות: אילת אהבים ויעלת חן דדיה ירוך בכל עת באהבתה תשגה תמיד. אלו הם ביטויים לאישה אהובה, שמדמים אותה לצאן. אמנם, שמה של לאה השתנה בתנ"ך ולא נכתב כסדרו מכיוון ... (cache)
 • שלא לשמה - בא לשמה - הבלוג של פלינדרומה - תפוז בלוגים: ואם בא לו איזה הרהור יסיע את לבו מדברי הבאי לדברי תורה שהיא אילת אהבים ויעלת חן, ואין מחשבת עריות מתגברת אלא בלב פנוי מן החכמה, ויזהר מאד שלא יבא לידי קישוי ... (cache)
 • שיעור בסיום מסכת נדרים ופסחים: "אילת אהבים ויעלת חן " שלחו אחת בערב סוכות שנה שעברה ואחת בערב חנוכה זה הכל לא הגיע. כי התורה נקראת איילת אהבים ויעלת חן שמעלה חן על לומדיה השכל היחיד זה שכל ... (cache)
 • בס"ד, א' בניסן התש"ס: "וה"ה כל רב לתלמידיו ומשום שבאמת בלמוד התורה אין יוצא רע והיא", התורה, "אילת אהבים ויעלת חן ". זו פתיחה חינוכית של העמק דבר, יש בזה מסר אדיר פשוט פשוט. ... (cache)
 • בין שתי תרבויות - תאוה לעומת איפוק: אילת אהבים ויעלת חן. דדיה ירוך ירוך בכל עת באהבתה תשגה תמיד ". זהו אחד השירים המופלאים ביותר לאהבה ולנאמנות בין בני הזוג, אותם מברך ספר משלי: "ותאות צדיקים ... (cache)
 • ** איך להתגבר על היצר הרע..פרשת וישלח ** - Dex: ... והחן והחשיבות של עם ישראל נתעלה ונתרומם בפני כל הצריכים, הן ברוחניות והן בגשמיות, כי התורה נקראת: "אילת אהבים ויעלת חן" (משלי ה), המעלה חן על לומדיה, ... (cache)
 • וארשתיך לי לעולם: החפץ העולה מן הכלה אל החתן תמיד מקנה לה חן מיוחד ונצחי בעיניו, והרי היא " אילת אהבים ויעלת חן ", החביבה על בעלה תמיד כבשעה ראשונה. ... (cache)
 • שלום עליכם - הזמנה לפיוט: את העונג שאליו אולי התמכרו של העיסוק בתורה, שהיא אילת אהבים ויעלת חן, עליהם להמיר בשבת באהבה בתענוגים שונים. מהו העונג שאותו מעדיף ר' זירא בשבת על פני תלמוד ... (cache)
 • Yeshiva.org.il: אם יבא לו הרהור יסיע לבו מדברי הבאי (והשחתה) לדברי תורה שהיא אילת אהבים ויעלת חן..." ויש לשאול האם בנידו"ד כשהנערים צופים בהצגה של בנות המתחפשות לדמויות ... (cache)
 • היהדות ואהבה: שיאהבה ותאהבהו ליישוב העולם, כמו שאמר (משלי ה, יט) 'אילת אהבים ויעלת חן, דדיה ירווך בכל עת, באהבתה תשגה תמיד'". רס"ג מעמיד בפנינו אידיאל של אדם, המושג לא ... (cache)
 • נפש רצוצה / שמחה בן-ציון: "אילת אהבים ויעלת חן ", זו הגמרא הסלאוויטאית ש"דדיה ירווך בכל עת" ג€“ היא נפתחה לפני על דפיה הנכתמים, הטפוחים ומסואבים מזיעת ידים... עוד ניכרות הן הדמעות שנפלו ... (cache)
 • מסילת ישרים - פרק י"ט: והוא שבא עליו המשל בדברי שלמה (משלי ה'): "אילת אהבים ויעלת חן דדיה ירווך בכל עת באהבתה תשגה תמיד", ובגמרא אמרו ז"ל (עירובין נ"ד): "אמרו עליו על רבי אלעזר בן ... (cache)
 • Yeshiva.org.il: ... לדברי תורה וירחיב דעתו בחכמה שאין מחשבת עריות מתגברת אלא בלב פנוי מן החכמה, ובחכמה הוא אומר אילת אהבים ויעלת חן דדיה ירווך בכל עת באהבתה תשגה תמיד". ... (cache)
 • ספרית חוה ג€¢ שאילת שלמה ג€¢ הרב שלמה אבינר ג€¢ שו"תים >> צניעות: שיביא עצמו לידי הרהור, אלא אם יבא לו הרהור, יסיע לבו מדברי הבאי והשחתה לדברי תורה שהיא אילת אהבים ויעלת חן" (רמב"ם, הלכות איסורי ביאה כא יט). ... (cache)
 • החידוש של ר' נחמן: אבל על-ידי התורה נתעלה החן והחשיבות של ישראל, כי התורה נקראת ' אילת אהבים ויעלת חן ',[12] שמעלה חן על לומדיה.[13] ועל ידי זה נתקבלין כל התפלות והבקשות. ... (cache)
 • ישיבת שעלבים - המעיין: היא התורה, שנאמר בה[29] אילת אהבים ויעלת חן על לומדיה, כן פירשו חז"ל בכתובות בפרק המדיר[30], (והפשיט) [והפייט] המשילה ליפות שבחיות הטהורות. ... (cache)
 • דף קשר 1021 - רוח נצרים / בנימין גולדנהירש: כל הוויתו אבודה באהבת, "אילת אהבים ויעלת חן דדיה ירוך בכל עת, באהבתה תשגה תמיד" (משלי ה', י'ט). להתנהגות המופתית של יושבי נצרים, לא מספיק הסבר ברובד ... (cache)
 • משה חפץ | עולמות | תפוז אנשים: יחידה רעיה גן נעול גן רווה הללי יוצרך לבבות בוחן... אילת אהבים ויעלת חן! גיל: 26 מין: זכר עיסוק: אין... איזור מגורים: ירושלים מצב משפחתי: נשוי ... (cache)
 • more "אילת אהבים ויעלת חן ":
 • עידן-הדלי - מדיטציה וחשיבה חיובית - מקורות קלאסיים לטבעה הגמיש...: אבל בלימוד התורה, מגלה הלומד תמיד משמעויות חדשות, כפי שנלמד בתלמוד (עירובין נ"ד, ב'): "' דדיה ירוך בכל עת' (משלי ה', י"ט) ג€¦מה דד זה, כל זמן שהתינוק ממשמש בו ... (cache)
 • מצמרת הארז - סוף דבר: וכתיב, טעמו וראו כי טוב ה' (תהלים ל"ד), וכתיב, אילת אהבים ויעלת חן דדיה ירוך בכל עת, באהבתה תשגה תמיד (משלי ה'). וכן אר"ש: אורייתא, אורייתא, נהירו דכל עלמין ... (cache)
 • באורי אגדות עירובין: ... חביבין על לומדיהן, כל שעה ושעה כשעה ראשונה, ויעלת חן שמעלת חן על לומדיה, דדיה ירוך בכל עת, למה נמשלו דברי תורה כדד, מה דד זה כל זמן שהתינוק ממשמש בו, ... (cache)
 • מודעות עצמית - צמחי מרפא |שמנים צמחיים| קוסמטיקה טבעית | מרפא הבושם: משלי ה19: "אילת אהבים ויעלת חן דדיה ירוך בכל עת באהבתה תשגה תמיד " משלי ז18: "לכה נרוה דדים עד הבקר נתעלסה באהבים " משלי ח36: "וחטאי חמס נפשו כל משנאי ... (cache)
 • more "דדיה ירוך בכל עת ":
 • שיחתן של חכמים אינן אלא דברי ניאופים - Daat Emet: "אמר רבי שמואל בר נחמני: מאי דכתיב: 'אַיֶלֶת אהבים ויעלת חן [דדיה ירוֻך בכל עת באהבתה תשגה תמיד ]' (משלי ה,יט)? למה נמשלו דברי תורה לאַיֶלֶת? ... (cache)
 • www.yeshua.co.il - תלמידות: איילת אהבים ויעלת חן, דדיה ירווך בכל עת, באהבתה תשגה תמיד" (משלי ה' 15-19). שימו לב, "שמח מאשת נעוריך... באהבתה תשגה תמיד". זיכרו את המצווה "לא תחמוד", ... (cache)
 • מסילת ישרים / רבי משה חיים לוצאטו: והוא שבא עליו המשל בדברי שלמה (משלי ה'): "אילת אהבים ויעלת חן דדיה ירווך בכל עת באהבתה תשגה תמיד ". ובגמרא אמרו ז"ל (עירבין נ"ד): ... (cache)
 • דמותו של פרופ' יהודה ליבס: חוקר קבלה שנוי במחלוקת ודתי ציוני...: 13 מרץ 2009 ... "יש פסוק, 'איילת אהבים ויעלת חן, דדיה ירווך בכל עת, באהבתה תשגה תמיד ', ודורשים את זה על לימוד התורה. אומרים: למה נמשלו דברי תורה? ... (cache)
 • ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני): דדיה ירוֻך בכל עת באהבתה תשגה תמיד. בפסוקים טו-יז עדיין אין הנמשל מתפרש (אלא מחמת ההקשר), אולם בפסוק יח מתברר מן התקבולת "מקורך [=מקור המים שלך]13 - אשת ... (cache)
 • בס"ד: ... לדברי תורה וירחיב דעתו בחכמה שאין מחשבת עריות מתגברת אלא בלב פנוי מן החכמה ובחכמה הוא אומר אילת אהבים ויעלת חן דדיה ירווך בכל עת באהבתה תשגה תמיד:... (cache)
 • פורטל מצווה גדולה להיות בשמחה | חסידות ברסלב | אישה טובה מתנה טובה: יהי מקורך ברוך ושמח מאשת נעוריך (עיין יבמות ס), איילת אהבים וייעלת חן דדיה ירווך בכל עת, באהבתה תשגה תמיד. ולמה תשגה בני בזרה, תחבק חיק נוכריה (משלי ה') ... (cache)
 • חיוב תלמוד תורה - mrhavakuk.co.il: ויעלת חן דדיה ירווך בכל עת באהבתה תשגה תמיד "(ספר קדושה, הלכות. איסורי ביאה) ובספר נזיקין הלכות רוצח ושמירת הנפש. "הפוגע בשניים אחד רובץ תחת משאו ואחד פרק ... (cache)
 • פורטל מצווה גדולה להיות בשמחה | חסידות ברסלב | קן האושר: אמר שלמה המלך איילת אהבים וייעלת חן, דדיה ירווך בכל עת, באהבתה תשגה תמיד, ולמה תשגה בני בזרה, ותחבק חיק נוכריה? (משלי). רבי יוסי הגלילי רצה להגיע לעיר לוד, ... (cache)
 • הסתרה ומסתורין - כְּתָבִים - בית ראובן מס > עמוד הבית >: ספר משלי מתאר את התורה כ"איילת אהבים ויעלת חן, דדיה ירווך בכל עת, באהבתה תשגה תמיד "[14], והזוהר מפתח דימוי זה ומתאר את התורה כ"אהובה יפה" המסתתרת במגדל, ... (cache)
 • מסילת ישרים / ר' משה חיים לוצאטו: ... עד שכבר יסור מלפנות ולהשגיח אל שום דבר זולתו, והוא מה שבא עליו המשל בדברי שלמה (משלי ה'): אילת אהבים ויעלת חן דדיה ירווך בכל עת באהבתה תשגה תמיד.... (cache)
 • ספר מסילת ישרים: אילת אהבים ויעלת חן דדיה ירווך בכל עת באהבתה תשגה תמיד. ובגמרא אמרו ז"ל (עירובין נ"ד): אמרו עליו על ר"א בן פדת שהיה יושב ועוסק בתורה בשוק התחתון של ציפורי ... (cache)
 • 5762 - Vayetze: דדיה ירוֻך בכל עת באהבתה תשגה תמיד. בפסוקים טו-יז עדיין אין הנמשל מתפרש (אלא מחמת ההקשר), אולם בפסוק יח מתברר מן התקבולת "מקורך [=מקור המים שלך] - אשת ... (cache)
 • ספרית חוה ג€¢ שאילת שלמה ג€¢ הרב שלמה אבינר ג€¢ שו"תים >> חיפוש: ... לדברי תורה וירחיב דעתו בחכמה שאין מחשבת עריות מתגברת אלא בלב פנוי מן החכמה, ובחכמה הוא אומר: אילת אהבים ויעלת חן, דדיה ירווך בכל עת, באהבתה תשגה תמיד".... (cache)
 • ZOHAR SAFER HAZOHAR SAFER HA-ZOHAR THE ZOHAR Sepher Ha Zohar The...: וראה בפי' הסולם במאמר אילת אהבים אות קפ"ג-קפ"ד וזל"ק: פתח ואמר אילת וגו', פתח ואמר, אילת אהבים ויעלת חן דדיה ירווך בכל עת באהבתה תשגה תמיד.... (cache)
 • חזון העמותה " מקורות " עמותת: וירחיב דעתו בחכמה שאי מחשבת עריות מתגברת אלא בלב פנוי מ החכמה.,. ובחכמה הוא אומר אילת. אהבי ויעלת ח דדיה. ירוו בכל עת באהבתה תשגה תמיד. ". ... (cache)
 • Book 251-524.indb: דדיה ירווּך בכל עת באהבתה תשגה תמיד '". לא בכדִ י נמשלה התורה לאישה ג€“ היניקה הנפשית. שאדם מישראל יכול לינוק מן התורה, מקבילה ליניקה מתאוות הנשים, ...
 • ספר הזוהר: פתח ואמר אילת אהבים ויעלת חן דדיה ירווך בכל עת באהבתה תשגה תמיד. אורייתא אורייתא נהירו דכל עלמין כמה ימין ונחלין ומקורין ומבועין מתפשטי מנך לכל סטרין מנך ...

תגובות