ראש גדול - תכונה של חכם וצדיק

קוד: ביאור:משלי ט9 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

משלי ט9: "תֵּן לְחָכָם - וְיֶחְכַּם עוֹד, הוֹדַע לְצַדִּיק - וְיוֹסֶף לֶקַח"

אדם חכם אינו מסתפק בחכמה שנותנים לו, אלא משתמש בה כדי להוסיף עוד חכמה; אדם צדיק אינו מסתפק במצוות שנותנים לו, אלא משתמש בהן כדי להוסיף עוד מסקנות מעשיות.

הפסוק מתייחס לשני טיפוסים - החכם שהוא איש הלימוד, והצדיק שהוא איש המעשה (ראו חכם - צדיק). שניהם מוסיפים, כל אחד בתחומו - החכם מוסיף עוד חכמה, והצדיק מוסיף עוד לקח, לוקח עוד מסקנות מעשיות שיעזרו לו לעשות יותר צדק.

מכאן, שעדיף להשקיע את זמננו בלחנך את התלמידים המצטיינים - החכמים והצדיקים. ההשקעה הזאת תשתלם, כי החכם יוסיף עוד חכמה והצדיק יוסיף עוד מעשים טובים.

חכמי המדרש פירשו את הפסוק על כמה דמויות תנ"כיות:

וכן בתלמוד:

אולם הדמות המתאימה ביותר לפסוק היא יוסף, שנקרא חכם (בתנ"ך), צדיק (בדברי חז"ל), ושמו נמצא בפסוק - "ו יוסף לקח" (ראו יוסף - בבואה של שלמה ויצירתו החכמתית).

המכנה המשותף לכולם הוא "ראש גדול. האדם מטבעו אוהב להתחמק מאחריות, ולעשות רק מה שחייב וכו', אבל זו דרך של אנשים נמוכי מחשבה! אדם חכם צריך לחשוב תמיד צעד אחד קדימה. תתבונן מה לפניך, אל תהיה בטלן, אל תחכה שיגידו לך כל דבר. אם ראית משהו, או שמעת על משהו - תפעיל את גלגלי המחשבה לבד, ותחשוב מהו הצעד הבא שלך. כשה' רואה אדם כזה, שמשקיע מעצמו מאמץ ומחשבה - הרי שהוא משפיע עליו עוד ועוד חכמה והצלחה: תן לחכם - ויחכם עוד" (הרב רונן חזיזה, חמש דקות תורה ביום, י"ז אלול ה'תשס"ט).

פסוקים דומים וקשורים

הפסוק נמצא בקטע שבו החכמה מנסה לשכנע את הפתיים שיעזבו את חבריהם הלצים ויבואו לבית הספר. בין השאר, היא אומרת להם "עדיף לכם להיות בחברתם של חכמים וצדיקים, כי הם ישמחו לשמוע את דבריכם ואף ירצו לשמוע עוד" (ראו אל תוכח לץ פן ישנאך): "וצריך מאוד להיזהר מחברת בני אדם שאינם מהוגנים, כדי שלא ילמד ממעשיהם, ולהתרחק ממושב לצים. ואמר החכם לבנו: שמע בני! כי יעלה בלבבך להתחבר עם בני אדם – התחבר עם חכם, כדכתיב (משלי יג כ): "הולך את חכמים יחכם"; ונאמר (שם ט ט): "תן לחכם ויחכם עוד". שאם תחכם – יפארך ולא יחלוק על חכמתך, ואז תדע שתוכל לסמוך על חכמתך. אם תכבדהו – יכבדך; תהדרהו – יהדרך; ואם תצטרך לעזרתו – יעזרך; ומה שתאמר יצדיקך; אם תכעס – יסבלך; ותלמד ממעשיו הטובים. והתחבר עם כל אדם שתלמד ממנו דברים אשר יביאוך לעבודת הבורא יתברך." (אורחות צדיקים שער האהבה)

הביטוי יוסיף לקח נזכר בפסוקים נוספים:

 • משלי א5: "יִשְׁמַע חָכָם וְיוֹסֶף לֶקַח, וְנָבוֹן תַּחְבֻּלוֹת יִקְנֶה" (פירוט)
 • משלי טז21: "לַחֲכַם לֵב יִקָּרֵא נָבוֹן, וּמֶתֶק שְׂפָתַיִם יֹסִיף לֶקַח" (פירוט)

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • אברבנאל על הגדה של פסח
 • בס"ד גליון מס' 5: אמר ר' נחמיה בוא וראה כמה גדול כבוד תורה, לא די להם לחכמים שהיא עורכת להם שלחן, אלא שמוספת להם חכמה על חכמתם, הה"ד תן לחכם ויחכם עוד הודע לצדיק ויוסף לקח. ... (cache)
 • לימוד יומי limudyomi, דברי תורה לפרשת דברים - לימוד יומי...: ... כדכתוב ' תן לחכם ויחכם עוד ' וכתיב 'יהב חכמתא לחכימין ומנדעה ליודעי בינה' (כוונתו לאמור במסכת ברכות נה, שאין הקב"ה נותן חכמה אלא למי שיש בו חכמה כבר קודם, ... (cache)
 • קביעת עיתים לתורה: 15 פברואר 2009 ..."תן לחכם ויחכם עוד" (משלי ט'/ט'). ג€¢. "חכמות נשים בנתה ביתה" (משלי יד'/א'). ג€¢. "ראשית חכמה קנה חכמה" (משלי ד'/ז') ... (cache)
 • החכמה קוראת: תן לחכם, ויחכם עוד; הודע לצדיק, ויוסף לקח. תחילת חכמה, יראת ה'; ודעת קדושים - בינה. [ח10-11] קחו מוסרי ואל כסף; ודעת, מחרוץ נבחר. כי טובה חכמה מפנינים; ... (cache)
 • קורס מזורז בהיסטוריה יהודית 2 ג€“ התנ"ך כהיסטוריה: מכיון שלא זו הבמה לבירורים אלו - תן לחכם ויחכם עוד... בהצלחה! ד"ר ר.י. קפלן מרצה להיסטוריה וארכיאולוגיה של העת העתיקה אוניברסיטת ייל ... (cache)
 • חגיגה י' ע"ב - מלאכת מחשבת אסרה תורה - תורת ארץ ישראל: אין המושג מגדיר את השבת ואת המלאכה של שבת בעצמה, אלא רק ביחס למלאכות אחרות. על כן לא הובא במסכת שבת, הדנה במלאכות שבת ובהגדרתן כשלעצמן. תן לחכם ויחכם עוד. (cache)
 • חודש כסלו | כסלו | לוח שנה: ועד"ז בנוגע לעוד כו"כ ענינים שנתגלו בחודש כסלו, ו" תן לחכם ויחכם עוד" - כפי שבודאי ימצא כאו"א עוד כו"כ דוגמאות. ועד לסיומו וחותמו של חודש כסלו - ימי חנוכה ... (cache)
 • ישיבת ההסדר "אהבת ישראל" נתיבות: זכר ליציאת מצרים / הרב אלקנה שרלו: כמובן שכל כוונה יכולה למלא לבדה מאמרים שלמים, ולא כתבנו אלא בבחינת " תן לחכם ויחכם עוד ". א. יציאת מצרים כבסיס לחיי אמונה, ולקבלת עול תורה ומצוות. ... (cache)
 • מדרש תנחומא / פרשת ויקהל: זה שאמר הכתוב: תן לחכם ויחכם עוד, הודע לצדיק ויוסף לקח (מש' ט ט). ... [ תן לחכם ויחכם עוד, זה בצלאל. בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה לעשות משכן, ... (cache)
 • דף קשר מספר 362 - פרשת לך- לך: ו" תן לחכם ויחכם עוד ". [ג€�2] ושמא אף נח - משנולד נתמלא הבית אורה. [ג€�3] ואולי חישב למך קיצין כפי שאירע לימים מאוחרים יותר, ותלה ציפיות בנח - ראשון הנולדים באלף ... (cache)
 • מדוע ה' לוקח את הטובים? | נר זיכרון: הרבה יותר ניתן להיאמר על הנושאים שהוזכרו במכתב זה, אבל אני בטוח שהאמור למעלה יהיה מספיק, בהתאם לאמירה, "תן לחכם, ויחכם עוד" (משלי ט, ט). ... (cache)
 • עד מתי רשעים יעלוזו: 25 מרץ 2010 ... תן לחכם ויחכם עוד הודע לצדיק ויוסף לקח. תחלת חכמה יראת יהוה ודעת קדושים בינה. אלה הדברים של שלמה המלך בספר משלי פרק ט' פסוקים ח, ט, י. ... (cache)
 • על פיתוי פתי - גבריאל רעם: 2 נובמבר 2005 ... 9 * תן לחכם ויחכם-עוד הודע לצדיק ויוסף לקח.* 10 *תחלת חכמה יראת יהוה ודעת קדשים בינה.* 11 *כי-בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים.* ... (cache)
 • דברי תורה לפרשת קרח: 10 יוני 2010 ... תן לחכם ויחכם עוד. שיעורי הרב גינזבורג. ניהול התוכן באתר נעשה בידי המכון התורני של ישיבת עוד יוסף חי. להערות והארות לחצו על צור קשר ... (cache)
 • עולם התנ"ך: זה שאמר הכתוב: תן לחכם ויחכם עוד. אמר ר' אלעזר: זו רות המואביה ושמואל הרמתי. רות דאלו נעמי קאמרה לה: ורחצת וסכת אמרה: לאו אורח ארעא למיזל בשוקא הכי, ... (cache)
 • ב' סיון - יום המיוחס | סיון | לוח שנה: 25 מאי 2009 ... יש מקום לגלות ולפרסם את הדבר (בהתאם להשתדלות להוסיף ולגלות ענינים חדשים כו'), בתוספת ביאור כו', ו" תן לחכם ויחכם עוד".... (cache)
 • י"ב תמוז תש"ע ג€“ שיעור אנגלית, יצהר | חינוך יהודי: הרת"ס של אותיות הפרק ג€“ שלם. ראש הפסוק הראשון, אמצע (תוך) הפסוק השני, סוף הפסוק האחרון ג€“ שכם. והוא סוד "ויבא יעקב שלם עיר שכם", וד"ל. תן לחכם ויחכם עוד.... (cache)
 • חכמות וכסילות - מי תנצח?: תן לחכם ויחכם עוד, הודע לצדיק ויוסף לקח. תחילת חכמה יראת ה', ודעת קדושים בינה ". מעבר לכך, נראה שארבעת הפסוקים הללו "תקועים" באמצע דבריה של החכמה ונערותיה ... (cache)
 • מאמרים בנושא בושה: תן לחכם ויחכם עוד, הודע לצדיק ויוסף לקח. תחלת חכ. תעלת בלאומילך - מהי המשמעות הרוחנית של תעלת בלאומילך? נכתב על ידי אליעד כהן - להצליח בכח המחשבה EIP.co.il ... (cache)
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - יוחנן;: ר' ינאי שיבח את ר' יוחנן וקרא עליו: "הזלים זהב מכיס, בני אל ילוזו מעיניך, תן לחכם ויחכם עוד" (ירוש' כלאים פ"ח, יבמות פ"ב). ר"י למד אצל ר' הושעיא רבה בקיסרין ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- הציות להורים ומורים: התבונן דבר וקיים בעצמך: 'תן לחכם ויחכם עוד '...". גדולי ישראל בצעירותם אומר הגאון רבי נתן גשטטנר שליט"א ("להורות נתן" - אבות): - בכל הדורות נהגו גדולי-עולם ... (cache)
 • דף קשר 1206 -: להלן תשובתנו בנקודות, ו' תן לחכם ויחכם עוד '. א. הישיבה רואה את עצמה כחלק מן העם היושב בציון, ורואה בחוסנם של מדינת ישראל ושל צה"ל, ערך חשוב ביותר. ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- העלמת מס: נושא המיסים הוא נושא רחב, ולכן דברי כאן אינם פסק הלכה אלא דעתי לדיון בלבד, בבחינת ' תן לחכם ויחכם עוד '. מצאנו שתי סיבות בהלכה לחייב תשלום מיסים: א. ... (cache)
 • מדינת ישראל: ... לבין השימוש בו בבתי המשפט במדינת ישראל. תקצר היריעה מלעסוק בסוגיה סבוכה זו במלוא היקפה, ולכן אסתפק בדברים אחדים, בחינת " תן לחכם ויחכם עוד" (משלי ט, ט). ... (cache)
 • תורת הקבלה: 4 מרץ 2010 ... בבקשה, עוד קטע בזוהר, תן לחכם ויחכם עוד - דְּהָא כָּל יִשׁוּבָא מִתְגַּלְגְּלָא בְּעִגוּלָא כַּכַּדּוּר, ... (cache)
 • אוצר משניות ג€“ מעמד קידוש השם: 10 יוני 2010 ... יהא רעוא מן שמיא שהספר 'אוצר המשניות' על כל חלקיו, יביא לידי ריבוי שמחה ושקידה בלימוד, יגרום גם כן ל" תן לחכם ויחכם עוד".... (cache)
 • תורת ארץ ישראל: נציג כיוון להבנת הדברים, בבחינת " תן לחכם ויחכם עוד ", ויש עוד מקום להרחבת הדברים. נראה, שהשיעורים מבטאים את התכונות המיוחדות לפירות אלה. ... (cache)
 • שטורעם.נט. מרכז החדשות של חב"ד: למחצה ולשליש - חצאי מאמרים. מעשה רב ורעבע עם פסק דין מבריק של הגאון רבי מאיר ברנדסדופר ז"ל ע"פ שו"ע אדמוה"ז. תן לחכם ויחכם עוד. א' חשון תש"ע למאמר המלא ... (cache)
 • דף קשר 1081 - שירת העשבים: ... שמפאת חרב הקיצור של עורכי דף קשר המעיבה על כתיבתנו נגיש טעימות קצרות ממספר תורות, ניגונים ועשבים שהביא לנו ר"נ מברסלב, בבחינת ' תן לחכם ויחכם עוד'.... (cache)
 • אברהם בן אברהם: 17 מאי 2010 ... זו חשבו הרבנים שדברו עם גר הצדק על הנקמה, אלא שהוא חפץ לעבור למצב מוחלט של גדלות ג€“ ואכמ"ל להאריך עוד בהבנת הדבר, תן לחכם ויחכם עוד).... (cache)
 • HebrewBooks.org - רמב"ם הלכות עדות פרק יג הלכה א - פ' גושפנקא דמלכא: ... גב דאיכא אחריני דאתי מכללא ותני להו רש"י קצר בלשונו ומכאן תלמוד לאחריני תן לחכם ויחכם עוד כמ"ש התוס' שם הנה דאתו מכללא ותני להו עיין במהרש"א שמה מפורש. ... (cache)
 • פרק י"א: דמות המשפיע ושיטות להשפעה: כפי שכתבנו בפתיחה, באנו רק לעורר את לימוד הסוגיא ההלכתית המעשית החשובה הזאת, בבחינת " תן לחכם ויחכם עוד ". ויה"ר שנזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים! (cache)
 • חברים כל ישראל - & חבר" יש למונח, בעולמה של תורה מבוא חברים כל...: תן לחכם ויחכם עוד., ". שאם תחכם יפארך ולא יחלוק על חכמתך.,. ואז תדע שתוכל לסמוך על חכמתך. אם יכבדוהו. -. יכבדך.,. יהדרוהו. -. יהדרך.,. אם תצטרך לעזרתו ... (cache)
 • הנחלת מורשת השואה - הזונדרקומנדו, חשוב!!: אני מוכרח לציין - מה שכתבתי הוא אפס גמור לעומת גודל הספרות, והמחקר שנכתב אודות נושא הזונדרקומנדו, והדברים הם רק בבחינת: "תן לחכם ויחכם עוד".... (cache)
 • אידישע וועלט פארומס ג€¢ זעה די אשכול - * ר' אהרן רוקח מבעלזא כ"א אב...: איבער'ן קשר פון הגה"ק מסאטמאר זצ"ל מיט הגה"ק מבעלזא זצ"ל, תן לחכם ויחכם עוד. [ קרעדיט: גליון דמתה לתמר, שע"י חסידי סאטמאר ירושלים.] ... (cache)
 • more "תן לחכם ויחכם עוד ":
 • מאמרים בנושא שנאה: "יסר לץ לקח לו קלון, ומוכיח לרשע מומו. אל תוכח לץ פן ישנאך, הוכח לחכם, ויאהבך. תן לחכם ויחכם עוד, הודע לצדיק ויוסף לקח. תחלת חכ ... (cache)
 • מדרש תנחומא - ויקהל: זה שאמר הכתוב, תן לחכם ויחכם עוד, הודע לצדיק ויוסף לקח (מש' ט ט). ... הודע לצדיק ויוסף לקח, מדבר בנח. כיצד. כשעשה נח התיבה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, ... (cache)
 • ספר במדבר - אתר כליקיט 3 ֲ©: מי ייתן ויתקיים בכם הכתוב "תן לחכם ויחכם עוד הודע לצדיק ויוסף לקח " {משלי י' 9}. מאיתנו מרכזי התנ"ך. הילה וינברג וחדד בועז ...
 • 92 1 1 משלי שלמה בן דוד מלך - www.shamash.com: ... לרשע מומו: 92 9 8 אל תוכח לץ פן ישנאך הוכח לחכם ויאהבך: 92 9 9 תן לחכם ויחכם עוד הודע לצדיק ויוסף לקח: P 92 9 01 תחלת חכמה יראת יהוה ודעת קדשים בינה: 92 ... (cache)
 • אתר הוידאו של מעלה: כיון שהארכנו די, לא נעסוק בכל דברי המדרש, ובהרחבת העניין, ונסתפק בדברי שלמה המלך במשלי ג€“"תן לחכם ויחכם עוד הודע לצדיק ויוסף לקח" (משלי,ט,ט). ... (cache)
 • ס! ג(לות מ# ש! ל י: הודע לצדיק ויוסף לקח. "אם ברצונכם להמשיך ללמוד על ספר משלי, המקום הטוב ביותר לעשות זאת הוא באינטרנט. באתר ויקיטקסט. ("אח צעיר" של אתר ויקיפדיה) ניתן למצוא ...
 • יום כיפור התשס"ח - תורה: בוודאי ראוי שכל אחד ואחד יוסיף ויחדש דרכים לתיקונו האישי בהתאם לאישיותו ולמידותיו, וכל האמור אינו אלא בבחינת: "תן לחכם ויחכם עוד הודע לצדיק ויוסף לקח" (משלי ... (cache)
 • שבע נתיבות התורה - Hebrejskֳ¡ knihovna kabalistickֳ½ch textֵ¯: ... האולת הקשורה בלבך על זה בעת שתשמע הראיות הברורות מפי ספרי זה כי יתקיים בך מה שכת' בכיוצא בזה "תן לחכם ויחכם עוד הודע לצדיק ויוסף לקח" (משלי ט' ט'): ... (cache)
 • more "הודע לצדיק ויוסף לקח ":

תגובות