ללמוד גם אחרי התואר

קוד: ביאור:משלי א5 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

אחד מתפקידיו של מוסד חינוכי הוא להביא לכך שהתלמידים ימשיכו ללמוד בעצמם ומיוזמתם, גם אחרי שסיימו את בית הספר / קיבלו את התואר:

משלי א5: "יִשְׁמַע חָכָם וְיוֹסֶף לֶקַח, וְנָבוֹן תַּחְבֻּלוֹת יִקְנֶה"

הפסוק הקודם התייחס לתלמידים ברמה נמוכה - פתיים ונערים - שצריך לתת להם ערמה ומזימה (פירוט); הפסוק שלנו אומר שגם לתלמידים ברמה גבוהה עדיין יש מה ללמוד:

חכם = היודע לשמוע, ללמוד וללמדלֶקַח = לימוד, ידע שהאדם לוקח מבחוץ ומוסיף למוחו;  ישמע חכם ויוסף לקח = גם אדם חכם כשכבר למד ויודע גם ללמד, צריך להוסיף לקחת וללמוד.

נבון = היודע לחשוב, להסיק מסקנות;   תחבולה = תוכנית פעולה לכל המקרים האפשריים, אסטרטגיה;   ונבון תחבולות יקנה = גם אדם נבון, שכבר יודע לחשוב בעצמו ולהסיק מסקנות, צריך להוסיף לשפר ולפתח את כישוריו האסטרטגיים.

מקורות ופירושים נוספים

המאמר מסתמך על רעיון של אורי בירן: "גם לאדם חכם יש עוד מה ללמוד, וגם הנבון עוד לא הבין הכל. לפעמים אומרים על ספר מסויים שיש לו כמה רמות, כמה עומקים, שניתן להבין אותו בצורה פשוטה וניתן להבין אותו גם בצורה פנימית יותר, עמוקה יותר. שלמה המלך טוען שאם נסתכל לעתיד, נראה שגם החכם יחכים והנבון יבין. שגם אנחנו, שכבר מבינים הכל, יש לנו עוד מה להבין, יש לנו מה לחשוב על מה שאנו קוראים קצת יותר." (אורי בירן, "לוקח תחבולות", אתר כיפה).

ישנם פסוקים נוספים בספר משלי המלמדים, שגם להורים כדאי לפתח בילדיהם תכונות של אהבת חכמה ותבונה - לא רק ללמוד אלא גם לאהוב את הלימודים:

 • משלי כט3: "אִישׁ אֹהֵב חָכְמָה יְשַׂמַּח אָבִיו, וְרֹעֶה זוֹנוֹת יְאַבֶּד הוֹן" (פירוט)
 • משלי כח7: "נוֹצֵר תּוֹרָה בֵּן מֵבִין, וְרֹעֶה זוֹלְלִים יַכְלִים אָבִיו" (פירוט)
ישנם פסוקים רבים נוספים שבהם החכמה מזוהה עם איברי השמיעה (כמו אצלנו ישמע חכם), בעוד שהתבונה מזוהה בדרך-כלל עם הלב.

הביטוי ויוסף לקח נאמר גם על הצדיק, משלי ט9: "תֵּן לְחָכָם וְיֶחְכַּם עוֹד, הוֹדַע לְצַדִּיק וְיוֹסֶף לֶקַח" (פירוט; ראו צדיק - חכם).

קנה = השיג חכמה או כישרון ("קניין רוחני").

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • קבלה: לכן יש חיוב מוחלט וגמור קלה כחמורה לכן "שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורה אימך" " ישמע חכם ויוסף לקח" לכן חבריי היקרים באו יחד נתחזק בהלכות מעשיות ובעניין ... (cache)
 • עצור כאן חושבים - פירוש על ספר משלי - פתיחה: "בזה התבארה מטרת הספר, דהיינו שזה ספר פדגוגי הנועד לתת כלי לימוד, דרכי לימוד, ודרכי חינוך ביד הקורא בו וזה כוונתו כאשר מסיים את הפתיחה ישמע חכם ויוסף לקח ... (cache)
 • יהדות מאת הרב אריה קרן - פרשת השבוע - שמות: ישמע חכם ויוסף לקח ויקבל עליו עול מצות מובטח לו שורידו ממנו עול מלכות רק שינסה ויקיים נעשה ונשמע ויראה ישועות שנאמר טעמו וראו כי טוב השם אומר אור החיים ... (cache)
 • Tzura.co.il - צורה: 2 יוני 2009 ... כלים ללמוד עצמאי ועל ידי כך נוצר מצב שהתלמיד בעתיד ייהפך גם כן למורה ויהיה אדם עצמאי- המצב צריך להגיע ל: "ישמע חכם ויוסף לקח" [משלי ט, ט] ... (cache)
 • יהדות - מהי מהותה של קריאת שמע?: פתחנו בעיוננו זה דיון בשאלה מה אמורים לעשות בקריאת שמע, והראנו מקורות לכל אחד משלושת הכיוונים. יש עוד המון מה להרחיב בנושא - ישמע חכם ויוסף לקח מעצמו. ... (cache)
 • גדליה ב| ליבא חיי עולם: ישמע חכם ויוסף לקח וההתבוננות דבר מתוך דבר היינו היא התורה שבעפ וזה כי לקח טוב. נתתי לכס היינו שאתם תדרושו ועייז תורתי אל תעזובו כי מתוך זה יהא חביב ... (cache)
 • מסילת ישרים - פרק כ"ו: ... כיון שנגלה דרכם ונפתח אורחם לעינינו ללכת בם בדרך מישור, ועל כל כיוצא בזה נאמר (משלי א'): "ישמע חכם ויוסף לקח ונבון תחבולות יקנה" והבא לטהר מסיעים אותו, ... (cache)
 • יוסף - בבואה של שלמה ויצירתו החכמתית: א ה: ישמע חכם ויוסף לקח תבע תחבולות יקח. א 1: להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידותם. 25. אולי חוק זיידל פועל גם בדבר זה. ... (cache)
 • תורת אמת אתר יהדות מרוקו, ל"ג בעומר: הרי לנו כמה מעלות השמחה בלימוד התורה, ישמע חכם ויוסף לקח. מספרים על הגאון רבי שלמה אבן דנאן אב בית דין מקודש ורב העיר פס, שבילדותו היה ... (cache)
 • ֲ» 2007ֲ» אפריל: (משלי א': "ישמע חכם ויוסף לקח") ומצאתי גם את המילה "לוקח" שפירושה אוחז, נוטל, מחזיק, נושא אישה, קונה, כובש, פודה ומציל ואפילו ממית. ... (cache)
 • אהבת ישראל מוסדות תורה וקרן צדקה וחסד עלון שכולו קודש ללא שום...: ישמע חכם ויוסף לקח!!! וכיון שכך נשתדל אף אנו אחים ואחיות יקרים לשמור על הזוך והטוהר שבַנו שהרי נמחלו כל עוונותינו ונשתדל כולנו להרבות באהבת ישראל ובקביעות ... (cache)
 • גלגול נשמות וזיכרון מגלגולים קודמים | קבלה, מדע ומשמעות החיים: ... או תורתו או שאר ביטול, יתן לב שהוא לטובתו שלא היה בכוונה ישרה ושלחו לו ביטול זה להרגיש ויתחזק יותר, וכיוצא בזה, ישמע חכם ויוסף לקח.... (cache)
 • מלחמות ה': תשובתך מבוארת בספר כסא אליהו מדף י'ג עד דף י'ח ישמע חכם ויוסף לקח. והמקובל בידינו שהעבודה לאל אדון אחד להמשיך השפע ממנו אל עשר ספירות כמו שכתב להם שלמה עכ' ל ... (cache)
 • מוסדות תורה וקרן צדקה וחסד: "ישמע חכם ויוסף לקח"!!! "וה' יתברך יזכנו לנצור את לשוננו ולהתרחק מן הכיעור ומן הדומה לו, ובמהרה דידן יראו עינינו וישמח לבנו בבנין בית מקדשנו ותפארתינו במהרה ... (cache)
 • בעניין לימוד הגמרא בתימן: ... כאן אישית בארץ ישראל, וגם הוא בעצמו כשנשאל על ידי על גדולי הדור בימינו מבני אשכנז וספרד אמר לי בתימנית "מא להום שי" והמבין יבין. ישמע חכם ויוסף לקח.... (cache)
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - עובד - זכויותיו;: מכל מקום אף בזמן הזה, ישמע חכם ויוסף לקח, שאם שכר אחד מבני ישראל ועבדו זמן מרבה או אפילו מועט, שיעניק לו בצאתו מעמו מאשר ברכו השם. ... (cache)
 • עבודה בחסד: שתי גישות שונות לעבודה: ויש בזה העניין הרבה אופנים ואפשרויות שהכוונה תהפוך עפר ואבנים לכסף וזהב. ישמע חכם ויוסף לקח, ונבון תחבולות יקנה". ***. נכון שתמיד טוב לסיים בסיפור מעשה שהיה ... (cache)
 • על ספר משלי / יהושע מ' גרינץ: "לדעת חכמה ומוסר, להבין אמרי בינה. לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים; לתת לפתאים ערמה, לנער דעת ומזמה. ישמע חכם ויוסף לקח, ונבון תחבלות יקנה" וגו'. ... (cache)
 • יהדות nrg - מתיחות בגזרת הרב עובדיה והרב אליהו: אך מצד שני, המסר הברור, המעקר את הפסק המפורסם של הרב עובדיה, הופיע במשפט הסיום המודגש של המודעה: "ישמע חכם ויוסף לקח". עוד קודם לכן שלף הרב נחמו ציטוט של ... (cache)
 • הדר, הידור ופסול יבש - בית המדרש הוירטואלי של ישיבת הר עציון: ... דהא פסיק ותני: לא שנא ביו"ט ראשון ולא שנא ביו"ט שני, ובהכי סלקא שמעתא כולה, ישמע חכם ויוסף לקח ונבון תחבולות יקנה להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידותם.6 ... (cache)
 • אמצעים ספרותיים בשירה המקראית*: כך למשל בילקוט שמעוני למשלי (רמז תת קנ"ט) אנו קוראים: "ישמע חכם ויוסף לקח" (משלי א', ה), ר' יודן משום ר' יוסי, זה משה שנאמר: "עשה לך שרף" (במדבר כ"א, ח). ... (cache)
 • יהדות מאת הרב אריה קרן - פרשת השבוע - פרשת מסעי: אנשים לעולם לא ישכחו מה שגרמת להם להרגיש ישמע חכם ויוסף לקח.... ישמע חכם ויוסף לקח ויקבל עליו עול מצות מובטח לו שורידו ממנו עול מלכות רק שינסה ויקיים נעשה ... (cache)
 • מדינת ישראל: מחובת האדון להעניק לעבדו העברי מענק יפה עם שחרורו, למדנו ש"אף בזמן הזה ישמע חכם ויוסף לקח. שאם שכר אחד מבני ישראל, ועבדו זמן מרובה או אפילו מועט, ... (cache)
 • לתולדות התפתחות הדעות והמנהגים בישראל בימי קדם / משה ליב ליליינבלום: ... מתעשרים עושר גדול בהקבצם לאחד ממקומות רבים, דבר על סדרו, בטבעות של שלשלת. אנכי רק קבצתי את הדברים כמו שהם והחדשות נגלו מאליהן. ישמע חכם ויוסף לקח.... (cache)
 • אדם וגורלו בספרות החכמה:: פס' 5: "ישמע חכם ויוסף לקח \ונבון תחבולות יקנה" ג€“ תקבולת נרדפת חסרה. ע"פ פס' 5, לא רק נערים ופתיים למדים מן המשלים, אלא גם החכמים והנבונים. ... (cache)
 • סיפורים ומעשיות מקראקוב: Krakֳ³w. בית הכנסת חדש דרמ"א זצ"ל. סיפורים ומעשיות,. משנים קדמוניות,. ניסים ונפלאות,. ואגדות עמוקות,. שבין אם היה כך או לא ממש כך -. ישמע חכם ויוסף לקח.... (cache)
 • "Likutei Mohoron II": על~ידי~זה ישמע חכם ויוסף לקח, ויבין עוד דבר מתוך דברי, לבאר השאר על נכון: והנהמה שהאיר ה' עיני הוא, כי רבנו, זכרונו לברכה, רוצה לגלות, שתשובה ... (cache)
 • פרקי אבות ֲ» ארכיון ֲ» פרק ד - משנה כ: 20 פברואר 2009 ... אם התנפחה כשירה: אם לא - טריפה: הבינו הציבור עם מי נפלו ומאותו יום והלאה למדו לקח שהמעיל לא מועיל והכובע לא קובע!! ישמע חכם ויוסף לקח!... (cache)
 • מכללת לפשיץ: יחד עם זאת, כוללת החכמה גם הכוונה לפיתוחם האינטלקטואלי והערכי המתמיד של חכמים מבוגרים - "ישמע חכם ויוסף לקח ונבון תחבלות יקנה" (ה). ... (cache)
 • ספר חפץ חיים וספר שמירת הלשון - כולל מפתחות מלאים לשני הספרים מאת...: שער ב' יכונה בשם שער התבונה על שם הכתוב " ישמע חכם ויוסף לקח ונבון תחבולות יקנה". בו יבואר כמה עצות ותחבולות איך להנצל מעוון המר הזה אך למי שמוטבע בו ח"ו. ... (cache)
 • רח' המ"ג 5 ירושלים: ומכל מקום אף בזמן הזה ישמע חכם ויוסף לקח, שאם שכר אחד מבני ישראל ועבדו זמן מרובה או אפילו מועט שיעניק לו בצאתו מעמו מאשר בֵּרכו השם. ... (cache)
 • אתר הצופה: ... בסוף המאה הי"ג כתב בעל ספר החינוך (מצווה תג), כי לרעיון שעומד מאחורי מצוות ההענקה יש חשיבות מעשית גם כיום: "ומכל מקום אף בזמן הזה ישמע חכם ויוסף לקח,... (cache)

תגובות