ספר הכל לה'

קוד: ביאור:משלי טז3 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

משלי טז3: "גֹּל אֶל ה' מַעֲשֶׂיךָ, וְיִכֹּנוּ מַחְשְׁבֹתֶיךָ"

ַ גַּלֵה לה' בתפילה את כל המעשים שעשית, שעשו לך, ושאתה מתכנן לעשות;   סַפֵּר לו הכל, וכך מחשבותיך ייכונו,יתייצבו ויסתדרו בראשך.

עצות

לפעמים יש כל כך הרבה דברים לעשות וכל כל הרבה עניינים לסדר, שהמוח מוצף במחשבות וקשה להחליט מה לעשות קודם. ספר משלי מציע לשתף את ה':

גֹל = גַל = גַלֵּה = סַפֵּר;   גל אל ה' מעשיך = ספר לה', בשיחה אישית, על כל מעשיך, שכבר עשית ושאתה מתכוון לעשות.

יכונו = יהיו מבוססות ויציבות;   וייכונו מחשבותיך = ה' כמובן יודע הכל ולא צריך שהאדם יספר לו על מעשיו, אבל כשהאדם מתפלל אל ה' ומספר לו על כל מעשיו, הוא עושה סדר בשטף המחשבות, ומציב את המחשבות על בסיס יציב, וכך קל לו יותר לתכנן את מעשיו.

הקבלות

פסוקים דומים נמצאים בספר תהלים:

  • תהלים כב9: "גֹּל אֶל ה' יְפַלְּטֵהוּ, יַצִּילֵהוּ כִּי חָפֵץ בּוֹ"
  • תהלים נה23: "הַשְׁלֵךְ עַל ה' יְהָבְךָ וְהוּא יְכַלְכְּלֶךָ, לֹא יִתֵּן לְעוֹלָם מוֹט לַצַּדִּיק"

דרך נוספת לייצב את המחשבות היא לקבל עצה - העוזרת למקד את המחשבות:

  • עצה מה', משלי יט21: "רַבּוֹת מַחֲשָׁבוֹת בְּלֶב אִישׁ, וַעֲצַת ה' הִיא תָקוּם" (פירוט);
  • או עצה מאדם, משלי כ18: "מַחֲשָׁבוֹת בְּעֵצָה תִכּוֹן..." (פירוט).

דקויות

לפי רוב המפרשים, גֹל = גַּלְגֵּל, כלומר:

1. העבר הלאה - "גלגל" את האחריות למעשיך אל ה' - הכר בכך שה' שולט ביכולתך לבצע את מעשיך, כמו בהמשך הפרק, משלי טז9: "לֵב אָדָם יְחַשֵּׁב דַּרְכּוֹ, וה' יָכִין צַעֲדוֹ" (פירוט).

2. כוון את כל מעשיך לשם ה' - גם המעשים הפשוטים והיומיומיים: "שכל מעשיו של אדם יהיו לשם שמיים, שהרי כשהוא עושה כן, אפילו דבר הרשות נחשב לו כדבר מצוה... שבכך יכונן מחשבותיו ויצליח בכל מעשיו" (רמ"ד וואלי).

מספרים על החפץ חיים, שפעם אחת נסע בעגלה עם חתנו. כשהגיעו ליעד, התארגן החפץ-חיים לרדת מהעגלה, ובינתיים הלך חתנו ושילם לעגלון. כשירד החפץ חיים, שאל את חתנו: "האם כבר שילמת?", אמר לו "כן". אמר לו "אוי, חבל, רציתי לשלם בעצמי". אמר לו "למה? מה זה חשוב?". אמר לו "על מה חשבת כששילמת לעגלון?", אמר לו "מה יש לחשוב? נסענו בעגלה אז צריך לשלם!". אמר לו החפץ חיים: "על זה אני מצטער: כשאני משלם לעגלון, אני חושב על כל המצוות שיש בזה: "ביומו תתן שכרו", "לא תלין פעולת שכיר", גמילות חסדים..." (שמעתי מהרב ראובן הילר). אמנם צריך להיזהר לא להגזים - שמעתי שיש אנשים, שכאשר הם עולים למונית, אינם מוכנים בשום אופן לשלם לנהג מראש, כי המצוה לשלם שכר שכיר מתחילה רק לאחר שהעבודה הסתיימה... החפץ חיים בוודאי לא התכוון שאנשים יתייחסו למצוות בצורה כזאת.

3. בדוק תמיד את המחשבות והמעשים שלך, לעומת הדרישות והרצונות של ה', כדי לוודא שהם מתאימים: "כל דרכי איש זך בעיניו, ותוכן רוחות ה' - זה השוטה, שמחכים עצמו בעיניו, והוא אינו יודע שתוכן רוחות ה'. אבל מי שמשליך מחשבות ליבו על הקב"ה, הוא מכין מחשבותיו, שנאמר:  גול אל ה' מעשיך, ויכונו מחשבותיך" (מדרש משלי (בובר) על משלי טז).

4. ולענ"ד אפשר לפרש: גֹל = גַּלֵּה, ספר לה' (ראו "עצות").

תגובות