סגולות משלי פרק טז

קוד: סגלות משלי טז בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת:

אל: