קשר עם ה' בספר משלי

קוד: קשר עם ה' בספר משלי בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת:

אל: סגלות משלי