לא לחשוב רע על הזולת - וכך להפוך את הצום הבא ליום שמחה

קוד: ביאור:זכריה ח17 בתנ"ך

סוג: תוכן1

מאת: אראל

אל:

הצומות והתעניות, שנקבעו לזכר החורבן, נועדו לעורר אותנו, שניזכר מדוע בא החורבן, ומה צריך לעשות כדי לתקן אותו. התעוררות זו גורמת לפעמים להאשמות הדדיות - על כך ש"בגללכם בא החורבן" או "בגללכם עדיין לא נבנה הבית החדש".

הנביא זכריה, בנבואה שמוקדשת כולה לנושא הצומות (זכריה ז-ח), יצא נגד תופעה זו, ואמר:

כָּלומר, אחד התנאים לתיקון המצב הוא, לא לחשוב דְּבַרים רעים על אחרים; לא לחשוב שהאחרים פועלים מתוך כוונות רעות, לא לאחל להם שיקרו להם דְּבַרים רעים, ובוודאי לא לתכנן לפגוע בהם בפועל.

דְּבַריו של הנביא זכריה מבוססים על דְּבַרים שאָמַר כבר שלמה המלך, בונה המקדש הראשון, משלי טו26: "תּוֹעֲבַת ה' מַחְשְׁבוֹת רָע, וּטְהֹרִים אִמְרֵי נֹעַם" (פירוט).

שימו לב - לא נאמר שצריך לחשוב מחשבות טובות על אחרים; זו כנראה גזירה שרוב האנשים אינם יכולים לעמוד בה. מי שלא יכול לחשוב מחשבות טובות על אדם מסויים, לא חייב לחשוב עליו כלל; הוא יכול לחשוב על אנשים אחרים שהוא אוהב, או על דברי תורה, או על ענייני פרנסה, או על כל נושא אחר, ובלבד שלא יחשוב מחשבות רעות.

מכיוון שזהו אחד מארבעת התנאים לכך שהצוֹם יהפוך ליום שמחה, כדאי מאד להשקיע בזה ולתקן את המחשבות.

מה בדיוק אסור לחשוב?

את המצוה " איש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם " ניתן לפרש בשתי דרכים:

1. "אל תחשבו שהזולת רע". אולם, כל עוד יש אנשים רעים בעולם, חייבים להיזהר מפניהם.

למעשה, אחד מארבעת הצומות - צום השביעי, הוא צום גדליה - נקבע לזכר רצח גדליה בן אחיקם על-ידי הרוצח ישמעאל בן נתניה. זמן קצר לפני הרצח, בא אל גדליה אחד מהשרים, בשם יוחנן בן קרח, וניסה להזהיר אותו מפני ישמעאל, אך גדליה סירב להאמין:  ירמיהו מ16: "וַיֹּאמֶר גְּדַלְיָהוּ בֶּן אֲחִיקָם אַל יוֹחָנָן בֶן קָרֵחַ 'אֶל תעש[תַּעֲשֵׂה] אֶת הַדָּבָר הַזֶּה כִּי שֶׁקֶר אַתָּה דֹבֵר אֶל יִשְׁמָעֵאַל'". בגלל שגדליה לא רצה לחשוב שישמעאל יעשה לו רע, הוא נרצח, ושארית הפליטה גלתה לבבל, ועד היום הזה אנחנו מתענים על כך.

מכאן שהמצוה, לפי פירוש זה, אינה מוחלטת - מותר לחשוד שהזולת רע כדי להיזהר ממנו, אך אסור להחליט בוודאות שהוא רע, מעבר למה שנדרש על-מנת להיזהר.

2. "אל תרצו שיקרה דבר רע לזולת", "אל תתכננו לעשות רע לזולת"; גם לפי פירוש זה המצוה אינה מוחלטת, כי אם אדם מסכן אותנו, מותר לנו להתגונן, גם על-ידי פגיעה בו; אך אסור לרצות שיקרה למישהו דבר רע שאינו לפי הצדק, רק משום שיש לנו קנאה או תחרות איתו. 

    תגובות