חלוקת תפקידים בין ה' לאדם - תכנון וביצוע

קוד: ביאור:משלי טז9 בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

משלי טז9: "לֵב אָדָם יְחַשֵּׁב דַּרְכּוֹ, וה' יָכִין צַעֲדוֹ"

האדם יכול לחשוב ולתכנן בליבו את הדרך שהוא רוצה ללכת בה, אולם רק ה', אם ירצה,  יכין ויתמוך בכל צעד שינסה האדם לבצע בדרך זו.

עצות

כשעושים חשבון נפש לאחר שקורה אסון, ומנסים לברר מדוע זה קרה, אחד הדברים שצריך לדעת הוא - מהי "חלוקת התפקידים" בין ה' לבין האדם? אילו דברים הם מעשה ידי ה' ואפשר לראות בהם עונש על חטאינו, ואילו דברים הם בסה"כ תוצאה טבעית של טעויות אנושיות? הפסוק שלנו מתייחס לנושא זה:

דרך היא סדרה של צעדים, ובנמשל דרך היא תוכנית כללית המורכבת ממספר רב של צעדים לביצוע (ראו דרך - צעד).

לב   = מקום המחשבות:

האדם יכול לתכנן את המעשים שהוא רוצה לעשות, ואם המעשים האלה מתאימים לתוכניות של ה' - ה' יעזור לו לבצע אותם. כלומר: התיכנון הוא ב"אחריות" האדם, וההצלחה בביצוע היא ב"אחריות" ה':

הקבלות

רעיון דומה ניתן למצוא בפסוקים אחרים המתייחסים ל"דרך" בספר משלי, לפחות לפי חלק מהפירושים:

ומצד שני -

פסוקים נוספים על צעד ודרך -

ראו גם את הפסוק בהקשרו: פוליטיקה בעזרת ה'.

דקויות

1. פירושנו דומה לפירוש רלב"ג: "לב האדם יתבונן איך ראוי שיתדרך בדרכו במה שירצה לעשותו; אמנם, בהוצאה לפועל יצטרך עזר אלהי שיכין צעדו ויישירהו אל מה שראוי לו בדרך ההוא, כי "לא לאדם דרכו"." (רלב"ג). וכן, כנראה, פירשו חז"ל על דברי יוסף בספר בראשית: ""ועתה לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלהים". זה שאומר הכתוב: "לב אדם יחשב דרכו וה' יכין צעדו"" (פסיקתא זוטרתא על בראשית מה8).

פירשנו שהמשמעות המעשית של הפסוק קשורה לחשבון נפש על עוונות; ויש שפירשו שהמשמעות המעשית קשורה לבטחון והשתדלות: "...העצה היעוצה על איש לבב ובעל דעת, להחזיק בשני העניינים יחד, אם בכיוון מעשיו, לישרם תמיד לפני ה', ואם במה שיפקח בענייניו תכלית מה שיאפשר, ושלא יעזוב מהחריצות וההשתדלות כמובטח על הזכות או כמתייאש, אבל יעשה עד מקום שידו מגעת, ולא יקווה אשר יגיעו מאוויי נפשו כי אם ע"י החפץ האלוקי אשר בידו הכל, והכל בו. וכמו שאמר החכם לב אדם יחשוב דרכו וה' יכין צעדו..." (עקדת יצחק, הקדמה לפרשת וישלח).

2. יש שפירשו שהפסוק מתייחס רק למחשבות טובות:  "לב אדם יחשב דרכו - ללכת דרך ישר, וה' יכין צעדו - כמו ששנינו (שבת קד)הבא לטהר מסייעין לו" (רש"י),  "כל אדם שהוא שפל רוח, ומחשב בליבו להתהלך בדרכיו של הקב"ה, יהא מובטח שהוא מכין צעדו, שנאמר:  לב אדם יחשב דרכו, וה' יכין צעדו" (רבי סימון, מדרש משלי (בובר)).

  • אולם, הפסוק אינו מדבר דווקא על דרך ישרה וטובה אלא על דרך כלשהי, ולכן פירשנו שהפסוק בא ללמד את חלוקת התפקידים - האדם מתכנן את דרכו, וביד ה' להחליט אם להכין את צעדו

תגובות