אשת חיל - חריצות בלי תירוצים

קוד: ביאור:משלי לא13 בתנ"ך

סוג: מבנה1

מאת: אראל (הגהה: יעל)

אל: סגלות משלי

משלי לא13: "דָּרְשָׁה צֶמֶר וּפִשְׁתִּים, וַתַּעַשׂ בְּחֵפֶץ כַּפֶּיהָ"

כשנגמרים לה חומרי-הגלם לעבודה, היא דורשת (מחפשת) צמר ופשתים, ועושה בחפץ (ברצון) מלאכת כפיים.

עצות

אנשים עצלנים מוצאים הרבה תירוצים כדי להצדיק את הבטלה שלהם. החריצות האמיתית מתבטאת בכך שהאדם מחפש תירוצים כדי לעשות, ולא כדי להתבטל. דוגמה יפה לכך ניתן למצוא בדברי השבח שנאמרו על "אשת חיל" בספר משלי, פרק לא (ע"פ מלבי"ם):

קראנו שבעה פסוקים שמתארים שבעה "תירוצים" שנועדו להצדיק את העצלנות, ואשת-החיל לא משתמשת באף אחד מהם. זאת, בניגוד לעצל, משלי כו16: "חָכָם עָצֵל בְּעֵינָיו מִשִּׁבְעָה מְשִׁיבֵי טָעַם"(פירוט)

תגובות