נכר2

קוד: נכר2 בתנ"ך

סוג: שזמש

מאת:

אל:

תוספות ותגובות