חרקים

קוד: חרקים בתנ"ך

ארבה

גובַי

גזָם

דבורה

זבוב

חגָב

חנמָל

חסיל

חרגול

ילֶק

כִנִּים

כִנָּם

נמלה

סלעָם

סָס

עכביש

עָש[ח]

פרעוש

צְלָצל

צרעה

תוספות ותגובות