כשעם שודד עמים אחרים, שאר העמים צריכים להתאחד ולפעול נגדו

קוד: ביאור:חבקוק ב8 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

חבקוק ב8: "כִּי אַתָּה שַׁלּוֹתָ גּוֹיִם רַבִּים, יְשָׁלּוּךָ כָּל יֶתֶר עַמִּים; מִדְּמֵי אָדָם וַחֲמַס אֶרֶץ, קִרְיָה וְכָל יֹשְׁבֵי בָהּ"

כי אתה - מלך בבל - שללת (שדדת ובזזת) גויים רבים; לכן כל יתר העמים יתאחדו נגדך וישללו אותך; ויענישו אותך על דמי אדם ששפכת, על חמס ארץ שהשחתת, על קריה (עיר) שהרסת, ועל כל יושבי העיר שהגלית.

עצות

נבוכדנאצר מלך בבל הנהיג את צבאו לכבוש את כל האיזור, תוך גרימת הרס עצום לעמים רבים. באופן טבעי נשאלה השאלה: מי יעצור אותו? תשובת ה' בפי חבקוק היא: כל יתר עמים. כל העמים האחרים צריכים להתאחד ולהעניש את מלך בבל מידה כנגד מידה.

דקויות

שַלּוֹתָ, יְשׁלּוּךָ

1. שתי המילים מהשורש שלל - בשתיהן האות ל בדגש חזק המורה על הכפלה. ושתיהם מלשון שלל-מלחמה. אתה, מלך בבל, שללת, בזזת ושדדת את כל רכושם של עמים אחרים; ולכן העמים הנותרים ישללו אותך. הם יעשו לך "משפט חברים", ויענישו אותך מידה כנגד מידה.

2. שתי המילים מלשון נשל - "שלות גוים רבים - השלכתם ונשלתם ממקומם" (רש"י).

ארבעה עונשים

העמים המאוחדים ישפטו אותך על כל ההרס שגרמת:

העמים מבינים שהם חייבים להתאחד ולעצור את המלך העריץ - אחרת החמס יגיע גם אליהם.

לעיון נוסף

מבנה הפרק.

" כי אתה שלות גוים רבים - זה הוא ההלואה שנאמרה במשל, ששללת גוים רבים והוא אצלך בהלואה ואתה חייב לשלם את השלל ששללת וגם רבית ונשך, וגם היית 'מרבה לא לו', כי השלל ששללת הוא שמור למדי ופרס שהם יקחוהו מידך ואתה תצטרך לשלם, כי קבלת העבוט עליך. ישלוך כל יתר עמים - הוא הנמשל של מה שאמר 'הלא פתע יקומו נושכיך', שכל העמים שייוותרו מן הגוים שהרגת הם ישללו אותך, ושיעור הכתוב "ישלוך קריה וכל יושבי בה מדמי אדם וחמס ארץ", שבעד החוב הגדול שאתה חייב לשלם דמי אדם ששפכת, וחמס ארץ שחמסת וגזלת, "ישלוך כל יתר עמים קריה וכל יושבי בה", ישללו ממך את הקריה שהיא בבל עיר המלוכה, וכל יושבי בה, שהם יהיו לשלל בעד פרעון החוב והרבית של דמי אדם וחמס ארץ:" (מלבי"ם).

תגובות