דברו לנו חלקות, חזו מהתלות

קוד: ביאור:ישעיהו ל10 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

ישעיהו ל10: "אֲשֶׁר אָמְרוּ לָרֹאִים 'לֹא תִרְאוּ', וְלַחֹזִים 'לֹא תֶחֱזוּ לָנוּ נְכֹחוֹת', 'דַּבְּרוּ לָנוּ חֲלָקוֹת', 'חֲזוּ מַהֲתַלּוֹת'"

כך אמרו בני ישראל בזמן הנביא ישעיהו:

הרואים - הנביאים, כמו ב שמואל א ט9: "כִּי לַנָּבִיא הַיּוֹם, יִקָּרֵא לְפָנִים הָרֹאֶה";   הם נקראו כך כי תפקידם היה לראות ולהראות את המציאות כפי שהיא. אולם בני ישראל בימי ישעיהו לא רצו לראות את המציאות, ולכן אמרו לרואים - 'לא תראו!' כלל.

החוזים - גם הם נביאים, והם נקראו כך כי תפקידם היה לחזות את המציאות כפי שהיא אמורה להיות (ראו חזון) - מציאות נכוחה (ראויה), של צדק ויושר. אולם בני ישראל בימי ישעיהו לא רצו לתקן את המציאות בכיוון של צדק ויושר, זה לא עניין אותם, ולכן הם אמרו לחוזים: לא תחזו לנו נכוחות.

בני ישראל גם אמרו לנביאים בדיוק הם רוצים לשמוע:

חלק = נעים למגע ולשמיעה, ללא חספוס ופגם;   דברו לנו חלקות - אתם, הרואים, תארו לנו את המציאות בצורה חלקה ונעימה, הסתירו את כל הפגמים הבעיות והעוולות שבמציאות חיינו; אמרו לנו שאנחנו אנשים טובים ושהמצב נפלא; התחנפו אלינו (רש"י).

התל = עשה הצגה דמיונית ומבדרת;   חזו מהתלות - אתם, החוזים, תארו לנו עולמות משעשעים ומבדרים, בלי שום קשר למה שראוי ונכון שיהיה; אל תטרידו אותנו עם תוכניות לעולם צודק יותר.

אמרו - לא דווקא בדיבור; ייתכן שהם אמרו במעשה - הם פשוט לא הקשיבו לנביאים שדיברו על המציאות ועל תיקונה, אלא רק לאנשים ש דיברו חלקות וחזו מהתלות.

גם בימינו ישנם אנשים, שאינם רוצים לשמוע רבנים שפוסקים הלכה באמת, אלא רק רבנים שמקלים ומתירים - דברו לנו חלקות, או רבנים שמתבדחים ומתלוצצים - חזו מהתלות.

דקויות

מה ההבדל בין רואים לבין חוזים? -

1. הרואים מתייחסים להווה והחוזים מתייחסים לעתיד - ראו פירושנו למעלה.

2."הרואים, הם הנביאים המוכיחים על דברים שבין אדם לאדם, להם אמרו לא תראו ותביטו על ענינים אלה להוכיח עליהם. ולחזים, המוכיחים על דברים שבין אדם למקום וצופים במראות אלהים, אמרו לא תחזו לנו נכחות, שהם דברים המקבילים נכח ה', עתה מבאר דבריו (והמאמרים מגבילים) אל הראים אמרו דברו לנו חלקות, דברים חלקים וחנופה כהאי דבר חוזאי שא"ל פרע ליה בית השחיטה, אל החזים אומרים חזו מהתלות, הם דברי צחוק, כמו נביאי השקר שאמרו דברים שאין בהם ממש:" (מלבי"ם)

"דברו לנו חלקות" - דברו כמו נביאי הבעל שמחליקין דבריהם ומחניפין לומר שלום יהיה לכם.  "חזו מהתלות" - הם אינם אומרים שהם מהתלות אבל הנביא קורא לדברי נביאי השקר מהתלות וכאלו הנביא אומר להם הנה תאמרו הנבאו לנו כדברי הנביאים האומרים שלום הלא דבריהם המה מהתלות ולא דברים ישרים".  "לרואים" - לנביאי האמת יאמרו לא תראו נבואה למען הגיד לנו.  "לא תחזו לנו" - לא תנבאו לנו נכוחות" (מצודות).

תגובות