מידת הליצנות, לעג, זלזול

קוד: מידת הליצנות בתנ"ך

סוג: אוסף_תוספת

מאת:

אל:

תוספות ותגובות