את מי אי אפשר לחנך

קוד: אי אפשר לחנך לצים בתנ"ך

סוג: התאמה1

מאת: אראל (הגהה: יעל)

אל:

הגישה החינוכית העיקרית היא, לנסות לחנך כל ילד - לא להתייאש מאף אחד ולא להזניח אף אחד.

אך לגישה זו יש יוצא-מן-הכלל אחד - הלֵץ. הלץ הוא הציניקן, הלעגן - הוא לועג לכל דברי החכמה שמנסים ללמד אותו, הוא לועג גם לתלמידים האחרים ומסתכסך איתם, וכך הוא מונע מהאחרים את האפשרות ללמוד.

כמה פסוקים בספר משלי מלמדים, שאין טעם לנסות ללמד את הלֵץ דברי חכמה, וזה אף עלול לגרום נזק:


תגובות