> > > >>
> > > > > >
> >>=>

'

: : 15 "

: 1

:

:

15: " , "

(), ; () , - , ;   - .

: , 17: " וּוּ פּ שׁ" (), , 4: "יּוּ פּ בּאָ בּוּ" ().   .

, , , , - . 

, 16-17: "[] , . , ; ' '":   , , , - , - .