ראשי > תנ''ך > ישעיהו >


ישעיהו נד

1 רני עקרה לא ילדה פצחי רנה וצהלי לא-חלה כי-רבים בני-שוממה מבני בעולה אמר יהוה. 2 הרחיבי מקום אהלך ויריעות משכנותיך יטו אל-תחשכי האריכי מיתריך ויתדתיך חזקי. 3 כי-ימין ושמאול תפרצי וזרעך גוים יירש וערים נשמות יושיבו. 4 אל-תיראי כי-לא תבושי ואל-תכלמי כי לא תחפירי כי בשת עלומיך תשכחי וחרפת אלמנותיך לא תזכרי-עוד. 5 כי בעליך עשיך יהוה צבאות שמו וגאלך קדוש ישראל אלהי כל-הארץ יקרא. 6 כי-כאשה עזובה ועצובת רוח קראך יהוה ואשת נעורים כי תמאס אמר אלהיך. 7 ברגע קטן עזבתיך וברחמים גדלים אקבצך. 8 בשצף קצף הסתרתי פני רגע ממך ובחסד עולם רחמתיך אמר גאלך יהוה.

9 כי-מי נח זאת לי אשר נשבעתי מעבר מי-נח עוד על-הארץ כן נשבעתי מקצף עליך ומגער-בך. 10 כי ההרים ימושו והגבעות תמוטנה וחסדי מאתך לא-ימוש וברית שלומי לא תמוט אמר מרחמך יהוה.

11 עניה סערה לא נחמה הנה אנכי מרביץ בפוך אבניך ויסדתיך בספירים. 12 ושמתי כדכד שמשתיך ושעריך לאבני אקדח וכל-גבולך לאבני-חפץ. 13 וכל-בניך למודי יהוה ורב שלום בניך. 14 בצדקה תכונני רחקי מעשק כי-לא תיראי וממחתה כי לא-תקרב אליך. 15 הן גור יגור אפס מאותי מי-גר אתך עליך יפול. 16 הן אנכי בראתי חרש נפח באש פחם ומוציא כלי למעשהו ואנכי בראתי משחית לחבל. 17 כל-כלי יוצר עליך לא יצלח וכל-לשון תקום-אתך למשפט תרשיעי זאת נחלת עבדי יהוה וצדקתם מאתי נאם-יהוה.

ראשי > תנ''ך > ישעיהו >


תוספות ותגובות