גם בכנפייך נמצאו דם נפשות אביונים נקיים, לא במחתרת מצאתים כי על כל אלה

קוד: ביאור:ירמיהו ב34 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

הנביא ירמיהו מוכיח את בני ישראל על שפיכות דמים:

ירמיהו ב34: "גַּם בִּכְנָפַיִךְ נִמְצְאוּ דַּם נַפְשׁוֹת אֶבְיוֹנִים נְקִיִּים, לֹא בַמַּחְתֶּרֶת מְצָאתִים כִּי עַל כָּל אֵלֶּה"

גם בכנפייך נמצאו דם נפשות אביונים נקיים

כנפייך = כנפי בגדך; יש כל כך הרבה שפיכות דמים בארץ עד שהבגדים שלכם מתלכלכים בכתמי דם של אנשים חפים מפשע שאתם הורגים.

בפסוקים אחרים תיאר הנביא איך בני ישראל מנסים לכבס את בגדיהם מכתמים אלו, במקום לכבס את ליבם (פירוט).

לא במחתרת מצאתים

תוכחתו של ירמיהו מבוססת על החוק הכתוב בתורה (שמות כב1): "אִם בַּמַּחְתֶּרֶת יִמָּצֵא הַגַּנָּב, וְהֻכָּה וָמֵת אֵין לוֹ דָּמִים" - אם הגנב נלכד תוך כדי פריצה לבית בסתר, מותר להרגו, כי אי אפשר להיות בטוחים שהוא מתכוון רק לגנוב, ייתכן שהוא גם מתכוון לרצוח.

אולם, אתם הרגתם אביונים חפים מפשע, שלא ניסו לפרוץ לביתכם: "לא מצאת אותם במחתרת כשהרגת אותם" (רש"י).

כי על כל אלה

1. לא על גניבה הרגת אותם, אלא על כל אלה - על כל התוכחות שהיו מוכיחים אותך, כמו שנאמר (ירמיהו ב30): "אכלה חרבכם נביאיכם כאריה משחית" (רש"י).

2. לא על גניבת ממון הרגת אותם, אלא על כל אלה - על כל הדרכים הרעים שלך, שהם כביכול רצו 'לקחת' ממך בדברי התוכחה שלהם: "הנביאים, שרצו להשיבם מדרך הזה, היו אצלם כגנבים הבאים לגנוב את רכושם, כן באו לגנוב ולקחת מאיתם את דרכם..." (מלבי"ם).

פירושים נוספים

1. פירשנו מצאתים = מצאת אותם. וכדברי רש"י: "מצאתים - כה יאמר לנקבה, לשון פעלת. והרבה יש בספר (יחזקאל טז) 'את מצאתים'.". בעברית העתיקה והפיוטית, כמו גם בערבית הספרותית, נהוג להוסיף חיריק בסוף פניה לנקבה, כך שבמקום "מצאת" אומרים "מצאתי"; יש מפרשים כך גם את הפסוק (שופטים ה7): "חָדֵלּוּ פְרָזוֹן בְּיִשְׂרָאֵל חָדְלוּ, עַד שַׁקַּמְתִּי דְּבוֹרָה שַׁקַּמְתִּי אֵם בְּיִשְׂרָאֵל".

2. אך יש שפירשו כמו בלשון ימינו: מצאתים = מצאתי אותם, המדבר הוא ה' או הנביא: "דמי הנפשות האלה, לא מצאתים במחתרת ובמקום נסתר כי אם בגלוי... לא עשית הדבר בהסתר כי אם בפרסום רב מבלי בושה" (מצודת דוד). אולם:

  • בפסוקים קודמים נאמר שבני ישראל דווקא מנסים להסתיר את פשעיהם (ראו כי אם תכבסי בנתר...).
  • אילו הנביא היה רוצה לומר שבני ישראל אינם מסתירים את פשעיהם, היה יכול להשתמש במילים נפוצות יותר. השימוש במילה הנדירה "מחתרת" נועד, כפי הנראה, לכוון אותנו להשוואה עם דיני גנב במחתרת.

תגובות