שמירת נגיעה מונעת שריפה

מאת: אראל

ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 
 פרק ו    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   סיכום 
ו28 אִם יְהַלֵּךְ אִישׁ עַל הַגֶּחָלִים, וְרַגְלָיו לֹא תִכָּוֶינָה?!

 סגולות

- הייתכן שאיש יהלך על גחלי-אש, אפילו עם נעליים, ורגליו לא ייכוו?!

 מצודות

וכי יהלך איש על גחלים ולא תכוינה (תשרפנה) רגליו?!


 עצות

נראה לך שתוכל לנגוע באשה זרה בלי להתפתות?! זו אשליה:

אם אדם ינסה ללכת על גחלים עם נעליים, בשניות הראשונות רגליו לא ייגעו בגחלים והוא לא ירגיש כלום, אבל זמן קצר אחר כך האש תשרוף את הנעליים ורגליו תיכווינה. כך ההתקרבות אל אישה, גם אם חלקית בלבד, בסופו של דבר תשרוף את כל הגוף ותסחוף אותו לעבירה.   

הפסוק מדבר על אישה נשואה, שהנגיעה בה חמורה במיוחד כי היא מביאה לניאוף. אולם האש קיימת גם בנגיעה בין פנוי לפנויה. מדין תורה, מותר לאיש ואשה פנויים ליגוע זה בזו אם שומרים על דיני טהרת נידה, אך שלמה המלך מזהיר שהנגיעה עלולה להבעיר אש.

כך גם לגבי כל מעשה רע שמשתלט על תודעתו של האדם, למשל כעס לא מוצדק - ככל שהאדם מתקרב למעשה, קשה לו יותר להתאפק ולעצור את עצמו.

 דקויות

מדוע נזכרו שני משלים בפסוקים 27-28?

1. המשל בפסוק 27 הוא כנגד האזהרה בפסוק 25: "אל תחמוד יופייה בלבבך".   חיק = האויר הסמוך ללב;  הכנסת גחלי-אש אל החיק היא משל להכנסת הרהורי-עבירה אל הלב;    המשל בפסוק 28 הוא כנגד האזהרה בפסוק 29: "כן הבא אל אשת רעהו".    הרגליים ההולכות על גחלים הם משל להליכה אל אשה נואפת.

2. וייתכן שהמשל בפסוק 27 הוא כנגד סוף פסוק 29: "לא יינקה כל הנוגע בה". חיק = המקום שבו מחבקים (ובפרט: המקום שבו איש מחבק את אשת-חיקו ואשה מחבקת את איש-חיקה);  הכנסת גחלי-אש אל החיק היא משל לחיבוק אשה זרה. המשל בפסוק 28 הוא כנגד תחילת פסוק 29: "כן הבא אל אשת רעהו", ולפי זה הפסוקים 27-29 מסודרים במבנה כיאסטי:

 פרק ו    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   סיכום 
ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 

תגובות