נתן מלך

מאת: רענן

קוד: נתן מלך

 

  1. מל"ב כג 11: וישבת [יאשיהו] את הסוסים אשר נתנו מלכי יהודה לשמש מבא בית ה' אל לשכת נתן מלך הסריס אשר בפרורים ואת מרכבות השמש שרף באש.

קבוצת-אב:   צאצאים של יעקב הקשורים לפקידי יאשיהו ובניו  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   משלם    מיכיה    עשיה    מלכיה    חלקיה    שמעיהו    אלישמע    חנניהו    כושי    עזריאל    עבדאל    שלמיה    מתן    עזר    בניהו    שלם    יהונתן    פשחור    חנניה  


תוספות ותגובות