בניה אבי פלטיהו

מאת: רענן

קוד: בניהו (אבי פלטיהו)

 

  1. יחזקאל יא 1: ותשא אתי רוח ותבא אתי אל שער בית ה' הקדמוני הפונה קדימה והנה בפתח השער עשרים וחמשה איש ואראה בתוכם את יאזניה בן עזר ואת פלטיהו בן בניהו שרי העם.

קבוצת-אב:   צאצאים של יעקב הקשורים לפקידי יאשיהו ובניו  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   משלם    מיכיה    עשיה    נתן מלך    מלכיה    חלקיה    שמעיהו    אלישמע    חנניהו    כושי    עזריאל    עבדאל    שלמיה    מתן    עזר    שלם    יהונתן    פשחור    חנניה  

ילדים:   פלטיהו  


תוספות ותגובות