חנניה אבי שלמיה

מאת: רענן

קוד: חנניה (אבי שלמיה)

 

  1. ירמיה לז 13: ויהי הוא (ירמיהו) בשער בנימן ושם בעל פקדת ושמו יראייה בן שלמיה בן חנניה ויתפש את ירמיהו הנביא לאמר אל הכשדים אתה נפל.

קבוצת-אב:   צאצאים של יעקב הקשורים לפקידי יאשיהו ובניו  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   משלם    מיכיה    עשיה    נתן מלך    מלכיה    חלקיה    שמעיהו    אלישמע    חנניהו    כושי    עזריאל    עבדאל    שלמיה    מתן    עזר    בניהו    שלם    יהונתן    פשחור  

ילדים:   שלמיה  


תוספות ותגובות