צאצאים של יעקב הקשורים לפקידי יאשיהו ובניו

מאת: רענן

קוד: צאצאים של יעקב הקשורים לפקידי יאשיהו ובניו

 

קבוצת-אב:   צאצאים של יעקב הקשורים לפקידי מלכים  

הפריטים השייכים לקבוצה זו:   משלם    מיכיה    עשיה    נתן מלך    מלכיה    חלקיה    שמעיהו    אלישמע    חנניהו    כושי    עזריאל    עבדאל    שלמיה    מתן    עזר    בניהו    שלם    יהונתן    פשחור    חנניה  


תוספות ותגובות