חלקיה אבי גמריה

מאת: רענן

קוד: חלקיה (אבי גמריה)

 

  1. ירמיה כט 1-3: ואלה דברי הספר אשר שלח ירמיה הנביא...ביד אלעשה בן שפן וגמריה בן חלקיה אשר שלח צדקיה אל נבוכדנאצר מלך בבל בבלה לאמר.

קבוצת-אב:   צאצאים של יעקב הקשורים לפקידי יאשיהו ובניו  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   משלם    מיכיה    עשיה    נתן מלך    מלכיה    שמעיהו    אלישמע    חנניהו    כושי    עזריאל    עבדאל    שלמיה    מתן    עזר    בניהו    שלם    יהונתן    פשחור    חנניה  

ילדים:   גמריה  


תוספות ותגובות