יהונתן סופר

מאת: רענן

קוד: יהונתן (סופר)

 

  1. ירמיה לז 15: ויקצפו השרים על ירמיהו והכו אתו ונתנו אותו בית האסור בית יהונתן הספר כי אתו עשו לבית הכלא.

קבוצת-אב:   צאצאים של יעקב הקשורים לפקידי יאשיהו ובניו  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   משלם    מיכיה    עשיה    נתן מלך    מלכיה    חלקיה    שמעיהו    אלישמע    חנניהו    כושי    עזריאל    עבדאל    שלמיה    מתן    עזר    בניהו    שלם    פשחור    חנניה  

יהונתן שייך גם כן לקבוצת:   סופרים  


תוספות ותגובות