פה מדבר מעצמו

קוד: הרגלי דיבור - סיכום בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: אראל

אל:

לא תמיד יש לנו זמן לחשוב לפני שאנחנו מדברים - לפעמים הסיטואציה גורמת לנו לענות במהירות ובחפזה, כאילו הפה שלנו פועל באופן עצמאי. לכן כדאי שהפה שלנו יהיה מאומן לדבר דברים טובים, דברים שלא יגרמו לנו להתחרט לאחר מעשה.

התנ"ך מייחס חשיבות רבה לנושא זה; פסוקים רבים בתנ"ך (בפרט בפרקי החכמה) מתייחסים לאיברי הדיבור - השפתיים, הפה והלשון - כאל איברים עצמאיים, הגורמים נזק או תועלת לבעליהם:

אין הכוונה שאיברי הדיבור נמצאים לגמרי מחוץ לשליטתנו; עצם העובדה שהכתוב מבחין בין (למשל) "שפתי צדיק" ו"שפתי חכמים" לבין "פי אויל" ו"פי כסיל", מלמדת שאיברי הדיבור מושפעים מהתנהגותו של האדם - אם הוא חכם או אויל, צדיק או כסיל; אדם יכול לחנך את לשונו לדבר אמת או, חלילה, לדבר שקר:
אך בסיטואציות מסויימות, ולחוצות במיוחד, איברי הדיבור פועלים מעצמם, ולכן כדאי לדאוג מראש "לחנך" אותם, כך שישרתו אותנו כראוי גם במצבים אלו.

סיכם את הדברים רבי יונה גירונדי: "בעל הלשון - תשובתו קשה, אחרי אשר לימד לשונו דבר שקר, ופיו שלח ברעה. ומרוב ההרגל, איננו שליט ברוחו, וכאילו לשונו גורמת המחשבה, כענין שנאמר הוות תחשב לשונך כתער מלטש עשה רמיה. ונאמר דברי פי חכם חן ושפתות כסיל תבלענו ונאמר פי כסיל מחתה לו ושפתיו מוקש נפשו; מחיתה = לשון יראה ומגור. רוצה לומר, כי הכסיל ירא ויגור מזעם לשונו, פן ייווקש בו, כאשר ירא מאויבו, כי אין שפתיו ברשותו" (שערי תשובה ג רד).

פה - לשון - שפתיים

ע"פ מלבי"ם, יש הבדל בין שלושת המושגים - פה, לשון ושפתיים:
  • הפה מציין את הדיבור הרגיל;
  • השפתיים הן חיצוניות, והן מציינות את הדיבור החיצוני, הנאמר במהירות וללא מחשבה;
  • והלשון היא פנימית, והיא מציינת את הדיבור הפנימי, הכולל רעיונות עמוקים.
מלבי"ם הסביר את כל הפסוקים הכוללים מושגים אלה בהתאם לפירוש זה - ראו בדבריו.

תגובות