פסח = דילג וקפץ או הגן ונתן חסות

קוד: פסח= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

שמו של חג הפסח נגזר מהשורש פסח - מה משמעותו של שורש זה? בתנ"ך ישנם מספר פסוקים שבהם מופיע השורש פסח (פרט להופעות כשם החג או הזבח):

1. פסח = קפץ ודילג

מפרשים רבים פירשו שהשורש פסח עניינו קפיצה ודילוג (ראו אבן שושן בקונקורדנציה, שבי"ל בקונקורדנציה, וכן רש"י ומצודות על שמות יב ועל ישעיהו לא ועוד) . פירוש זה מתאים לרוב המקורות:

אולם ישנם שלושה מקורות שבהם הפירוש הזה פחות מתאים:

2. פסח = ריחם וחמל

המדקדק ר' יונה אבן ג'נאח פירש " פסח - מעניין הרחמים והחנינה " (ספר השורשים) . ומנחם בן סרוק הביא שני פירושים: אחד - " לשון חמלה ", והשני - לשון דילוג ( מחברת מנחם) . וכן תרגם אונקלוס בכמה מקורות:

וכן במקור ו: הפועל פסוח מקביל לפעלים גנון , הציל , המליט .

אולם ישנם מקורות שבהם פירוש זה קשה:

3. פסח = צעד כדי להציל

נראה שיש לשלב את שני הפירושים. השורש פסח אכן מציין דילוג וקפיצה, אבל הפועל פסח על- אינו מציין שה' דילג על בתי בני ישראל ולא עבר בהם, אלא להיפך - ה' דילג ועבר דווקא בבתי בני ישראל (ע"פ הרב קוק, מדבר שור דרוש ט"ז. שמעתי מד"ר אביאל מעודד) ; והוא קרוב אל פסע .

מכאן מובנת המשמעות העמוקה של חג פסח - החג שבו ה' פוסח ופוסע אל ביתנו בכבודו ובעצמו כדי להגן עלינו.

מקורות נוספים

תגובות