סיכום הפסוקים בנושא עזרה לזולת

קוד: סיכום הפסוקים בנושא עזרה לזולת בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת: אראל

אל:

פסוקים מהתורה

החובה להציל חיים:

מצוות הלוואה בלי ריבית לנזקקים:

המצוה לשמח את הנזקקים בחגים:

עזרה לאדם ש"נתקע" באמצע הדרך:

השבת אבידה:

סיכום של חלק ממצוות התורה הקשורות לעזרה לזולת

 

פסוקים מספר משלי

בעזרה לזולת חשובים לא רק המעשים החד-פעמיים, אלא גם ההתמדה והרציפות:

גם מי שאינו מסוגל להתמיד - צריך לעשות כמיטב יכולתו:

מי שעזר לעניים ולא ניסה לשלוט בהם - יבורך:

מי שעוזר לעניים - מכבד את ה':

בזכות התמדה בדרך הצדקה במשך דורות רבים - זוכים לאריכות ימים:

הצדיק עוזר לעניים, ואינו מאשים אותם בעצלנות:

תגובות