שלום ובטחון בספר משלי

קוד: שלום ובטחון בספר משלי בתנ"ך

סוג: כלל_ספר

מאת:

אל: סגלות משלי