אוילים - יליץ אשם; ובין ישרים - רצון

קוד: ביאור:משלי יד9 בתנ"ך

סוג: תוכן1

מאת: אראל

אל:

משלי יד9: "אֱוִלִים יָלִיץ אָשָׁם, וּבֵין יְשָׁרִים רָצוֹן"

בין אנשים אוילים ניצב כ מליץ (מתורגמן) רגש האשם - הם מתקשרים זה עם זה בהאשמות הדדיות;   ולעומתם -

בין אנשים ישרים ניצב רגש הרצון - הפיוס והשלום - הם מתקשרים זה עם זה בדרכי שלום ומתוך רצון טוב.

עצות

יש חברות, שנותנות שירות ללקוחות שלהם רק כאשר הלקוחות מאשימים מאיימים שילכו לתקשורת (או לבית-משפט); מצד שני, יש גם לקוחות, שבכל פניה שלהם לחברה משלבים איום בפניה לתקשורת (או לבית-משפט). הפסוק שלנו מציע דרך אחרת:

אוילים = שטחיים;   הפועל יליץ מציין חיבור ותקשורת, כמו המילה מליץ שמשמעה מתורגמן (ראו בראשית מב23);  [בין] אוילים יליץ אשם = אנשים שטחיים מתקשרים ביניהם באמצעות אשם: הם חותמים ביניהם חוזה פורמלי, וכל אחד מקיים את החוזה רק משום שהוא פוחד מהאשמה ותביעה בבית-משפט; האיום הוא מה שמחבר ביניהם.

ישרים = אנשי שלום;   רצון = חפץ-לב או אהבה או פיוס;   ובין ישרים [יליץ] רצון = אנשים ישרים אינם צריכים האשמות ותביעות; הם מתקשרים ביניהם באמצעות רצון: הרצון להיות טוב והרצון לעשות טוב, האהבה לזולת והרצון לחיות בשלום, מביאים אותם לקיים את הבטחותיהם גם אם אינן מעוגנות בהסכם פורמלי.

בניגוד לחברות וללקוחות שנזכרו בתחילת המאמר, ישנן חברות שנותנות שירות ללקוחות שלהם מתוך רצון ותחושת מחוייבות פנימית; ויש גם לקוחות, שמניחים שהחברה פועלת מתוך רצון טוב, ולא ממהרים להאשים; אלה וגם אלה ישרים.

תגובות