החובה להתעמק, לא להסתפק במחשבה שטחית

קוד: העמקה בתנ"ך

סוג: אוסף_תוספת

מאת:

אל: סגלות משלי

תוספות ותגובות