הון יוסיף רעים רבים, ודל מרעהו ייפרד

קוד: ביאור:משלי יט4 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

משלי יט4: "הוֹן יֹסִיף רֵעִים רַבִּים, וְדָל מֵרֵעהוּ יִפָּרֵד"

הון (עושר) מוסיף לאדם רֵעים רבים, המעוניינים להתחבר אליו כדי ליהנות מעושרו;   אבל כאשר הוא מתדלדל ויורד מנכסיו, הוא נפרד מרֵעים אלה, הם עוזבים אותו כי אינם יכולים להפיק ממנו תועלת.

עצות

הפסוק מתאר את הקשר בין עושר לבין חברים. המפרשים נחלקו לגבי המסקנה המעשית - האם העושר טוב או רע:

א. יש מפרשים שהסיקו מכאן שהעושר הוא רע:

1. העושר מושך אל האדם 'חברים' רבים שעלולים לנצל אותו וגם לפגוע בו מבחינה רוחנית: "לפי הרוב, החברים הרעים הם המחטיאים... החברים מתרבים אצל העשיר... ונהנים ממנו, אבל הוא ניזוק מהם בין בממונו בין בנפשו... מצד זה טוב יותר עניינו של הדל מעניינו של העשיר, כי הדל אין לו ריבוי החברים המחטיאים... והוא יבטח בשם ה'" (רמ"ד וואלי פירוש ראשון).

2. העושר נותן לאדם אשליה שיש לו חברים רבים, שאינם חברי אמת: "אם תראה העשיר יש לו ריעים רבים, אינם ריעים של העשיר רק של ההון, שהוא יוסיף ריעים רבים, כמו שמוסיף כסף כן יוסיף ריע, ודל, כמו שיפרד מעשרו, כן יפרד מרעהו, שרוב הריעות והאהבה הוא אהבת עצמו, ותלוי בההון שמקוים תועלת ממנו" (מלבי"ם).   דל = התדלדל וירד מנכסיו, נעשה עני;   ודל מרעהו יפרד  = כשהוא יתדלדל, הוא ייפרד מאותם ידידים שהתחברו אליו כשהיה עשיר.  והמסקנה המעשית: להיזהר מאשליות. כשאדם מחליט עם מי להתחבר, הוא צריך לנסות לדמיין את עצמו כשהוא עני, ולנסות לחשוב מי מידידיו יישאר ידיד שלו גם כשיהיה עני.

ב. אך אפשר גם להסיק מכאן את ההיפך - שהעושר הוא טוב:

3. כדאי להיות עשיר כדי לזכות בחברים רבים: "העושר יוסיף לבעליו רעים רבים, כי הוא אהוב לכל בין לעניים בין לעשירים; אבל הדל, נפרד הוא אפילו מרעהו הדל כמוהו"   ( מצודות),

4. כדאי לתת צדקה כדי להרבות את האהבה והרעות בעולם: "על-ידי צדקה הוא לוקח נפשות, כי לוקח לעצמו רעים ואוהבים... כל מה שנותן צדקה ליותר אנשים, על-ידי-זה הוא קונה לו רעים יותר. ועל-ידי זאת האהבה שקונה על-ידי הצדקה, על-ידי-זה נזדכך האויר; וכל מה שנותנים ליותר אנשים צדקה, וקונה אהבה עם יותר אנשים, על-ידי-זה נתרבה יותר האויר הנוח והזך. כי אהבה הוא אתדבקות רוחא ברוחא, דהינו רוח האוהב ברוח הנאהב, שזה בחינת אויר הנח, שרוחם נחים זה מזה... שעל-ידי-זה נשמע הדבור למרחוק. וזה נעשה על-ידי צדקה, בחינת הון יסיף רעים רבים... ו... העיקר לתן צדקה לצדיקים אמתיים ולעניים הגונים, שכלולים מכמה נפשות ישראל, כי בזה הוא מגדיל מאד השטח של האויר הנח והזך כנ"ל; כי בצדקה שנותן להם לבד הוא קונה לו רעים רבים מאד, כי הם כלולים מהרבה נפשות, שעל-ידי-זה מתרבה ביותר בחינת האויר הנח והזך כנ"ל." (לקוטי מוהר"ן א יז ה).

5. כדאי להיות עשיר מבחינה רוחנית: "ויש לפותרו במי שלמד תורה" ( רש"י): הון רוחני מוסיף לאדם חברים רבים הרוצים ללמוד ממנו (הגאון מווילנה), או: "מכל דיבור של תורה, שמקיים בו מצוות עשה של לימוד תורה, נברא לו פרקליט אחד, והם הם רעים הנאמנים של האדם" (הח"ח, שמירת הלשון ב ל).

6. ולפי החפץ חיים, הפסוק מדגיש את ההבדל בין קשר עם בני-אדם לבין קשר עם ה': "העני, אין לו רעים ואהובים בעולם הזה, וכמו שאמר הכתוב: ודל מרעהו ייפרד, אבל באמת רק מרעהו ייפרד, ואצל ה' יתברך הוא קרוב יותר מאחרים,  וכמו שכתוב:", תהלים לד19: "קָרוֹב ה' לְנִשְׁבְּרֵי לֵב, וְאֶת דַּכְּאֵי רוּחַ יוֹשִׁיעַ" (אהבת חסד ג ה).

הקבלות

פסוק דומה נמצא בהמשך הפרק, משלי יט7: "כָּל אֲחֵי רָשׁ שְׂנֵאֻהוּ, אַף כִּי מְרֵעֵהוּ רָחֲקוּ מִמֶּנּוּ, מְרַדֵּף אֲמָרִים לא[לוֹ] הֵמָּה" (פירוט).

פסוק דומה נמצא גם ב משלי יד20: "גַּם לְרֵעֵהוּ יִשָּׂנֵא רָשׁ, וְאֹהֲבֵי עָשִׁיר רַבִּים". בפסוק שלנו בפרק יט, העושר קודם לעוני;   בפרק יד, העוני קודם לעושר.

ייתכן שהמסר בפרק יט מכוון לעשיר: "אל תתלהב יותר מדי מהחברים הרבים שלך, כי אם תתדלדל מנכסיך, כולם יעזבו אותך"; והמסר בפרק יד מכוון למכריו של העני: "אל תזלזלו במכר העני שלכם, כי ייתכן שיהפוך לעשיר ואז כולכם תרצו להיות חברים שלו" (פירוט).

הפסוק הבא (פסוק 5) מדבר על שקרים - "עד שקרים לא ינקה"; אולי הכוונה לאדם שמנסה לשקר ביחס למעמדו הכלכלי כדי לרכוש חברים (פירוט).

במאמר הבא נראה איך למד המן הרשע על בשרו את נכונות הפסוק

ראו גם:

דיון / מתוך שיעורשת מוצ"ש ויגש התשס"ו

משלי יט 4: "הוֹן יֹסִיף רֵעִים רַבִּים; וְדָל מֵרֵעֵהוּ יִפָּרֵד"

אלחנן:   זה אומר שלעשיר יש חברים?

אריאל: לכסף יש חברים, לאו דווקא לאיש.

עדי: נכון. למי שעני, הוא טרוד בבעיות שלו  . איך יהיה לו זמן לחשוב על חברים כשהוא מנסה למצוא פרנסה?

אריאל: או שבגלל שהוא עני לא אוהבים אותו.

עדי: יותר קל למצוא חברים כשיש לך כסף, מאשר כשאתה עני.

אריאל: גם עשיר טרוד בבעיותיו - מרבה נכסים מרבה דאגה.

אלחנן : אבל מצד שני, הפסוק מסביר, שחברים אמיתיים, יבואו אליך גם כשאתה עני.

עדי: אלחנן צודק לדעתי.

אראל: אז מה זה אומר - שטוב לשאוף להיות עשיר?

עדי: לא. טוב לשאוף לחיות בכבוד.

אראל: חברים זה דבר טוב. אם כך, לכאורה, טוב להיות עשיר כדי שיהיו לי הרבה חברים, לא?

אלחנן: ולא להתחבר למי שחבר שלך בגלל הכסף. הם לא חברים אמיתיים.

עדי: למי שמצליח יש תמיד יותר חברים, הכשלון בודד.

אפרת: אני לא חושבת שאפשר ללמוד מהפסוק הזה על שאיפה לעושר.

אראל: למה לא?

אפרת: כי השאלה שלך מדברת על רצון של האדם... הפסוק מדבר על המציאות, על מה שקורה.

אראל: נו, אבל אם המציאות היא שלעשירים יש יותר חברים, אז זה טוב להיות עשיר, לא?

אריאל: מזה הוא רוצה ללמוד האם כדאי או לא

אפרת: אבל עושר מופיע מעצמו, יש אנשים שעובדים נורא קשה והם לא מתעשרים, ויש אנשים שזה בכלל לא במודעות שלהם וזה פתאום נופל עליהם מהשמים.

אראל: נכון, אבל בכל זאת יש דברים שאפשר לעשות כדי להתעשר. אמנם בדרך כלל זה לא מצליח, אבל לפעמים כן. והשאלה היא האם זה כדאי?

אלחנן : איזהו עשיר - השמח בחלקו!

אפרת: דווקא למה שאלחנן אמר זה מתאים. כי אדם שהוא שמח אז אנשים הואבים ליות איתו. אבל הפסוק מדבר על הון...   אני אישית, לא חושבת שהמטרה שלי בחיים צריכה ליות להרוויח כמה שיותר.

אראל: "הון יוסיף רעים רבים, ודל מרעהו ייפרד ". המילה " דל " היא לא רק שם עצם אלא גם פועל, כמו בפסוק " ובית שאול הולכים ודלים ". דל = מתדלדל, נעשה עני וחלש. לפי זה פירוש הפסוק הוא " כשהעשיר מתדלדל ונעשה עני, הוא יצטרך להיפרד מהרעים שהתווספו לו בזכות ההון שלו ".

אפרת: עכשיו זה הגיוני!

אראל: כך שגם מהפסוק הזה אי אפשר להסיק שזה טוב להיות עשיר...

אלחנן : לא נכון! הפוך, טוב להיות עני, להפטר מהרעים שבאים אליך בגלל הכסף!

אפרת: זה בדיוק מה שאראל אמר... או התכוון לפחות.

אראל: לא אמרתי שזה טוב להיות עני. אי אפשר להסיק את זה משם. אבל גם אי אפשר להסיק שטוב להיות עשיר.  

תגובות