ערב לאיש לחם שקר, ואחר ימלא פיהו חצץ

קוד: ביאור:משלי כ17 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

משלי כ17: "עָרֵב לָאִישׁ לֶחֶם שָׁקֶר, וְאַחַר יִמָּלֵא פִיהוּ חָצָץ"

כשאיש אוכל לחם שקר, לחם שנאפה ברשלנות ובלא הפרדה בין האבנים לגרגרי החיטה, בהתחלה הוא ערב לחכו, אבל אחרי רגע אחד פיו מתמלא בחצץ;

/ כשאיש אוכל לחם שהושג בשקר ומרמה, בהתחלה הוא ערב לחכו, אבל אחרי שייחשף, לא יהיה לו מה לאכול, ויצטרך למלא את פיהו בחצץ.

דקויות

זה בודאי קרה לכם פעם - הכנסתם לפה פרוסת לחם, בשניה הראשונה הוא היה טעים וערב, אך לאחר זמן קצר גיליתם שהפה שלכם מלא חצץ - כנראה, מי שברר את החיטה לא עשה עבודה מספיק טובה בהפרדת האבנים מהגרגרים. זה המשל בפסוק שלנו, ויש לו כמה נמשלים שונים:

1. לחם הוא משל לפרנסה;  לחם שקר הוא פרנסה שהושגה בדרכי מרמה, או בערבוב של דרכי יושר ומרמה: "מי שאוכל לחם שקר, היינו לחם שבא ע"י גזלה ורמיה ואונאה וכדומה, תחלה נדמה לו שערב לפיו, כי בא לו בלא יגיעה, אבל אח"כ "ימלא פיהו חצץ" וחצים, כי יענש בידי השופטים או בידי שמים" (מלבי"ם פירוש ראשון, מצודות).

2. לחם הוא משל ליחסים בין איש לאשה;   לחם שקר הוא משל לניאוף, כמו משלי ט17: "מַיִם גְּנוּבִים יִמְתָּקוּ, וְלֶחֶם סְתָרִים יִנְעָם" (פירוט) (רש"י), "כי העבירה עריבה בשעה שנעשית, ואחר-כך נהפכת להיות קשה כאבנים המעורבים במאכל, שמשברים את השיניים" (רמ"ד וואלי).

אגב, גם הפסוק הקודם נדרש על יחסים עם אשה זרה ונכריה, וגם בו נזכר הפועל ערב, משלי כ16: "לְקַח בִּגְדוֹ כִּי עָרַב זָר, וּבְעַד נכרים[נָכְרִיָּה] חַבְלֵהוּ" (פירוט).

3. לחם הוא משל לחכמה;   לחם שקר הוא משל להנחות-יסוד שגויות, או לערבוב בין הנחות נכונות לשגויות, ללא הפרדה ברורה: "האוחז בדעות חיצוניות וכפירה ומינות, יחפוץ שיהיה לו מאכל תאוה לנפשו, הנה הלחם הזה, שמאכיל את נפשו הרוחנית, שהוא לחם שקר מדעות שקרות, תחלה נדמה לו שערב לחכו... אבל אח"כ ימלא פיו חצץ וחצים, זקים ומות הנפש;  ופיו רומז על החכמה, ר"ל שהוא מלא חכמת שקר, שהם חצים לנפש הרוחנית" (מלבי"ם, וכן רלב"ג).

4. לחם הוא משל לסעודה;   לחם שקר הוא משל לסעודה שאוכלים אצל אדם רע-עין, כמו ב משלי כג6: "אַל תִּלְחַם אֶת לֶחֶם רַע עָיִן, וְאַל תתאו[תִּתְאָיו] לְמַטְעַמֹּתָיו" (פירוט) (חגי הופר).

הקבלות

ירמיהו, המקונן על חורבן ירושלים במגילת איכה, מתאר את התגשמות הפסוק, איכה ג16: "וַיַּגְרֵס בֶּחָצָץ שִׁנָּי, הִכְפִּישַׁנִי בָּאֵפֶר". אפשר לראות בכך עונש על חטאי ירושלים הנמשלים ל לחם שקר.

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • בעקבות רבי חנינא בן תרדיון - בית המדרש הוירטואלי: ואחותו קראה עליו המקרא הזה: 'ערב לאיש לחם שקר ואחר ימלא פיהו חצץ'" (מסכת שמחות יב,יג). כל המשפחה מתנערת ממעשיו ואינו מוכנה לקבל את שיתוף הפעולה עם הרומאים. (cache)
 • ערבות - Aspaklaria: לקח בגדו כי ערב זר, ובעד נכרים חבלהו. ערב לאיש לחם שקר, ואחר ימלא פיהו חצץ. (שם כ טז). אל תהי בתוקעי כף, בעורבים משאות. אם אין לך לשלם למה יקח משכבך מתחתיך. (שם כב כו) ... (cache)
 • רבי חנינה בן תרדיון - Aspaklaria: ... אזני כמעט הייתי בכל רע בתוך קהל ועדה. ואמו קראת עליו (שם י"ז) כעס לאביו בן כסיל וממר ליולדתו, אחותו קראת עליו (שם ב') ערב לאיש לחם שקר ואחר ימלא פיהו חצץ. (איכה ג יד) ... (cache)
 • כמעט הייתי בכל רע: ... תשנ"ה, ספט": הטיתי אזני כמעט הייתי בכל רע בתוך קהל ועדה', ואמו קראת עליו 'כעס לאביו בן כסיל וממר ליולדתו', אחותו קראת עליו ' ערב לאיש לחם שקר ואחד ימלא פיהו חצץ'[40]. (cache)
 • מדרש רבה מגילת איכה - פרשה ג: ... ולמלמדי לא הטיתי אזני פתח ואמר: כמעט הייתי בכל רע בתוך קהל ועדה. (שם י"ז) כעס לאביו בן כסיל וממר ליולדתו. ואמו קראה עליו: (שם כ') ערב לאיש לחם שקר ואחר ימלא פיהו חצץ. (cache)
 • מעשה דברוריא - כיפה: ... בכל רע בתוך קהל ועדה, וחזר לתחילת המקרא, ואמו קראה עליו המקרא הזה, כעס לאביו בן כסיל וממר ליולדתו, ואחותו קראה עליו המקרא הזה, ערב לאיש לחם שקר ואחר ימלא פיהו חצץ". (cache)
 • הגאון רבי משה מרדכי שולזינגר זצ"ל - עמוד הבית: 8 אוגוסט 2010 ... כענין שנאמר (משלי כ) ערב לאיש לחם שקר ואחר ימלא פיהו חצץ. ורעה מזאת כי הייתי על הנפש היקרה אכזרי. ונטמאה בגילולי יצרי. ומה הועילה בכל קניניה. אם רעה בעיני ... (cache)
 • מה ע"א - באורי אגדות סוטה: ... רצה לומר שאינה לתיאבון, כמו שאמרו בפרק כל כתבי (שבת קיט ע"ב), דמה שהוא לתאוה נקרא שקר, כמו שנאמר (משלי כ, יז) "ערב לאיש לחם שקר ", אבל הפכן אמת, והוא מדרגת יעקב, ... (cache)
 • .1998 'קתדרה" לתולדות ארץ ישראל וישובה מס' 158, תשרי תשנ"ה, ספט": ליולדתו', אחותו קראת עליו ' ערב לאיש לחם שקר ואחד ימלא פיהו חצץ'[40]. רבי חנניה בן תרדיון היה בין החכמים שהיו ידועים בעושרם, לפיכך אין להניח שבנו התחבר לשודדים בעלמא. (cache)
 • דרך הפשט - בית המדרש הוירטואלי: הגר"א מפרש בדרך משל ונמשל את הפסוק " ערב לאיש לחם שקר, ואחר ימלא פיהו חצץ" (משלי פרק כ, יז):[5]. הלחם שמגיע לאדם ברוב עוולתו וערמותו ערב ומתוק לו מאוד, אבל אח"כ ימלא ... (cache)
 • זנות - Aspaklaria: וכן זנות שאינו לשם מצוה לפרות ולרבות נקרא שקר, כמ"ש " ערב לאיש לחם שקר " וכנודע, והוא נמשך מן המוח כידוע, לכך מצד הזה הוא מחשבת הדמיונות שבמוח. ויוסף היה שונא זימה לא היה ... (cache)
 • שערי תשובה - ישיבת עטרת חכמים: ויודע כי אחרי אכלו ואחרי שתו יגרס השופט בחצץ שיניו. כענין שנאמר (משלי כ) ערב לאיש לחם שקר ואחר ימלא פיהו חצץ. ורעה מזאת כי הייתי על הנפש היקרה אכזרי. ונטמאה בגילולי יצרי. (cache)
 • ביאור:ברוריה התנאית - נקודות ציון לאשיותה – ויקיטקסט: 1 נובמבר 2009 ... וחזר לתחילת המקרא, ואמו קראה עליו המקרא הזה, כעס לאביו בן כסיל וממר ליולדתו, ואחותו קראה עליו המקרא הזה, ערב לאיש לחם שקר ואחר ימלא פיהו חצץ". (cache)
 • פורום: ספרים וסופרים - מדרש פליאה – בחדרי חרדים: ויש דורש שגונב פשטים ואומרים על שמו ואחר ימלא פיהו חצץ. ויש משתבח להזכיר מס' מ"ה ושמעתי דורש אחד שלא הזכיר כ"א ספרי חדושים ונשא שמותם. וכשסיים ... (cache)

תגובות