עשה צדקה ומשפט נבחר לה' מזבח

קוד: ביאור:משלי כא3 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

משלי כא3: "עֲשֹׂה צְדָקָה וּמִשְׁפָּט נִבְחָר לה' מִזָּבַח"

עשיית צדקה ומשפט עדיפה בעיני ה', והוא בוחר ורוצה בה יותר מזביחת קרבנות.

עצות

ה' מעדיף שנעשה צדקה ומשפט מאשר שנקריב לו זבח. אם כך, מדוע ה' ציווה בתורה להקריב קרבנות? מדוע לא ציווה רק לעשות צדקה ומשפט?

נראה שאף אדם לא יכול לעשות רק צדקה ומשפט. גם אנשים מאד ערכיים ומוסריים, שחשוב להם מאד לעשות צדקה ומשפט, עוסקים גם בעניינים אחרים, למשל, מבלים או רואים טלביזיה. אם כך, הקרבנות שנצטוינו בתורה להקריב, אינם באים על-חשבון צדקה ומשפט, אלא על-חשבון הבילויים והטלביזיה. 

הזבח הוא אמצעי לתיקון המידות: אדם שזובח זבח, מתרגל להקריב ולוותר משלו לכבוד ה'. במשך הזמן יהיה לו קל יותר לוותר על בילויים וטלביזיה, כך שבסופו של דבר הוא יעשה יותר צדקה ומשפט. אפשר להיווכח בעובדה זו ברוב בתי הכנסת המרכזיים בארץ. כמעט תמיד אפשר למצוא, ליד בית הכנסת או בתוכו, אורחים שאינם תושבי המקום, המקבצים נדבות לעצמם או אוספים תרומות לנזקקים אחרים. הם כנראה יודעים, שבבית הכנסת המקומי יש סיכוי טוב למצוא אנשים שעושים צדקה.

הפסוק מספר משלי מכוון לאנשים שהופכים את הזבח מאמצעי למטרה, ומשקיעים בזבחים הרבה מעבר למה שהתורה מחייבת אותם. לאנשים כאלה אומר הכתוב, שאם הם כבר רוצים להשקיע ולתרום מעבר למה שהתורה חייבה אותם, עדיף שישקיעו בצדקה ומשפט, זה נבחר ועדיף לה' מלהשקיע בעוד זבח: "מפני שהיו חושבים שהבאת הקרבנות היא עבודה רצויה אל ה' מצד עצמה, והיו משתדלים ומרבים בהבאת הקרבנות, וכבר הרבו הנביאים להוכיח על זה ולהראות שהקרבנות אינם תכליות לעצמם רק הם אמצעיים, שבזה מראים ההכנעה שמוכן להקריב את עצמו ולמסור נפשו על קדושת ה', ולשמוע דבריו ומצותיו שציווה על המשפט והצדקה, שכולל מצוות שבין אדם לחברו ושבין אדם למקום והוא התכלית, אם כן, עשות צדקה ומשפט נבחר מזבח, אחר שהזבח הוא רק אמצעי אליהם, והתכלית נבחר מן האמצעי" (מלבי"ם, ודומה לזה הגאון מווילנה).

-

במדרש (דברים רבה ה ג)פירטו כמה עניינים שבהם צדקה ומשפט עדיפים על קרבנות:

כולם נובעים מאותו עיקרון - הקרבנות הם אמצעי, צדקה ומשפט הם המטרה.

אולם הפסוק נמצא לא רק בספרי נבואה אגדה ומוסר, אלא גם בספרי הלכה למעשה, למשל: "והקב"ה חפץ בו [במשפט] יותר מבכל הקרבנות, דכתיב עשה צדקה ומשפט נבחר לה' מזבח, ומחטאת ועולה לא נאמר אלא מזבח" (טור חושן משפט א), "גדולה צדקה מכל הקרבנות, דכתיב עשה צדקה ומשפט, נבחר לה' מזבח" (ערוך השולחן יורה דעה רמז), "וגדול העושה צדקה יותר מכל הקרבנות, שנאמר: עשה צדקה ומשפט, נבחר לה' מזֶבח" (קיצור שולחן ערוך לד, ציטוט של רבי אלעזר בתלמוד בבלי סוכה מט ב).

הקבלות

דוד רצה לבנות את בית המקדש, אך ה' אמר לו שבית המקדש ייבנה רק בימי שלמה בנו, שמואל ב ז12-13: "כִּי יִמְלְאוּ יָמֶיךָ וְשָׁכַבְתָּ אֶת אֲבֹתֶיךָ, וַהֲקִימֹתִי אֶת זַרְעֲךָ אַחֲרֶיךָ אֲשֶׁר יֵצֵא מִמֵּעֶיךָ, וַהֲכִינֹתִי אֶת מַמְלַכְתּוֹ; הוּא יִבְנֶה בַּיִת לִשְׁמִי, וְכֹנַנְתִּי אֶת כִּסֵּא מַמְלַכְתּוֹ עַד עוֹלָם". חכמי המדרש הוסיפו, שכאשר דוד שמע דברים אלה, הוא היה מוכן שחייו יתקצרו, כדי שבית המקדש ייבנה מהר יותר, אבל "אמר לו הקב"ה: חייך! שעה אחת מחייך אין אני מחסר... שנאמר כי ימלאו ימיך... אמר לו הקב"ה: הצדקה והדינין שאתה עושה, חביבין עלי מבית המקדש!" (דברים רבה ה ג). דוד חשב שה' אסר עליו לבנות את בית המקדש כי הוא לא ראוי לכך, בגלל הדם ששפך במלחמות שנלחם; אך לפי המדרש, ה' לא רצה שדוד יבנה את בית המקדש כי לא היה לו צורך בכך - המשפט והצדקה שעשה כמלך היו חשובים ויקרים לה' יותר מבית המקדש.

אם כך, מדוע ה' רצה ששלמה יבנה את בית המקדש, והרי גם הוא עשה משפט צדק? - אולי משום שבימי שלמה רמת החיים בישראל עלתה באופן משמעותי, אנשים חיו חיי מותרות ובילויים, מלכים א ד20: "יְהוּדָה וְיִשְׂרָאֵל רַבִּים כַּחוֹל אֲשֶׁר עַל הַיָּם לָרֹב אֹכְלִים וְשֹׁתִים וּשְׂמֵחִים", מלכים א י27: "וַיִּתֵּן הַמֶּלֶךְ אֶת הַכֶּסֶף בִּירוּשָׁלִַם כָּאֲבָנִים וְאֵת הָאֲרָזִים נָתַן כַּשִּׁקְמִים אֲשֶׁר בַּשְּׁפֵלָה לָרֹב". כשרמת החיים עולה, אנשים מתרחקים מערכי הצדקה והמשפט, ולכן יש צורך להקים בית מקדש מפואר שיזכיר להם שכל העושר והשפע באים מה', והדבר יעורר אותם לעשות צדקה ומשפט; ראו "עצות".

-

צדקה ומשפט

הפסוק שלנו מדבר על צדקה ומשפט, אך ישנם ערכים נוספים שה' מעדיף על-פני קרבנות, למשל חסד ו דעת אלהים, הושע ו6: "כִּי חֶסֶד חָפַצְתִּי וְלֹא זָבַח, וְדַעַת אֱלֹהִים מֵעֹלוֹת".

הגאון מווילנה קישר בין הערכים הללו לבין סוגים שונים של קרבנות: "שלושה מיני זבח הם: נדר, ונדבה, ותודה. וכנגדם אמר אלו השלושה "נבחר מזבח":

עבודת הקרבנות היא אמצעי לתיקון הנפש; לפי דברי הגר"א, מסתבר שכל סוג של קרבן הוא אמצעי לתיקון מידה מסויימת.

פסוקים רבים נוספים מביעים רעיון דומה, למשל:

נבחר

הפועל נבחר נזכר גם ב משלי כב1: "נִבְחָר שֵׁם מֵעֹשֶׁר רָב, מִכֶּסֶף וּמִזָּהָב חֵן טוֹב" - עדיף להשקיע בשם טוב ובמציאת חן בעיני הזולת מבעושר וברכוש (פירוט). ייתכן שהפסוק הזה מקביל לפסוקנו ומבאר אותו:

נבחר שם מעושר רב, ולכן מעשה צדקה ומשפט, שמוציא לה' שם טוב, נבחר לה' מזבח.

מזבח

בפסוק שלנו נאמר שה' רק מעדיף צדקה ומשפט על-פני זבח, אבל בפסוקים אחרים נאמר, שלפעמים ה' בכלל לא רוצה זבח, למשל משלי טו8: "זֶבַח רְשָׁעִים תּוֹעֲבַת ה', וּתְפִלַּת יְשָׁרִים רְצוֹנוֹ" - כאשר האדם הוא רשע, ה' בכלל לא רוצה שיקריב לו קרבן; לפני שהוא מתקרב אל ה' בקרבן עליו לתקן את מעשיו כך שיהיה ישר (פירוט).

הפסוק שלנו מכוון לאדם ישר, שמותר לו להקריב קרבנות לה', ובכל זאת, אם יש לו בחירה בין להקריב קרבן מעבר לחובתו לבין צדקה ומשפט, ה' מעדיף שיעשה צדקה ומשפט.

הפסוק הקודם

בפסוק הקודם נאמר (משלי כא2): "כָּל דֶּרֶךְ אִישׁ יָשָׁר בְּעֵינָיו, וְתֹכֵן לִבּוֹת ה'" (פירוט). יש מפרשים, שהפסוק שלנו הוא דוגמה לפסוק זה: "ובא גם כן לבאר מה שאמר " כל דרכי איש ישר בעיניו... ", והאיש המרבה בהבאת הקרבנות, נדמה לו שקיים מצוות ה', ובאמת אינו הדרך הישר, שהיא הדרך היותר קצר, וזה דרך ארוך להגיע אל עיר שהוא המשפט והצדקה, שהדרך היותר קצר אם עושה המשפט והצדקה בעצמם בלא הדרך הסיבובי שהוא הקרבנות, כי אין המעשה בעצמה נרצה, רק הלב והמחשבה והכוונה, שעל זה אמר " ...ותוכן ליבות ה' "" (מלבי"ם, וגם רבנו יונה קישר בין הפסוקים על-פי דרכו).

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • צדק - בלוגים - תפוז אנשים: עשה צדקה ומשפט - נבחר ליהוה מזבח - מה אתם חושבים? 13:09 17/05/2009. עשה צדקה ומשפט - נבחר ליהוה מזבח - מה אתם ג€¦ מחשבות יומיות לאור כתבי הקודש: עשה צדקה ... (cache)
 • ו. נטעי איתן ז. חמישאי ז: עשה צדקה ומשפט נבחר לה מזבח/ ני ג מיני. זבח יש: נדר, נדבה וחודה ונלגדס אמר אלו. הג נבחר מזבה, לגד לדר אומר משפט, נגד נדבה ... (cache)
 • בס"ד: ... שמרו משפט ועשו צדקה כי קרובה ישועתי לבא וצדקתי להגלות והקב"ה חפץ בו יותר מבכל הקרבנות דכתיב [משלי כא] עשה צדקה ומשפט נבחר לה' מזבח מחטאת ועולה לא נאמר ... (cache)
 • א נטעי איתן חמישאי: עשה צדקה ומשפט נבחר לה מזבח (שם נא). וכן במוסרו עי הנביא לישראל שישאלו אוחו. משפט צדק, כמו שראוין המה לשאלה נכבדה כזו, ... (cache)
 • Peace & shalom: Shabbat Shalom The weekly parsha commentary - parshat: ... דכתיב ' עשה צדקה ומשפט נבחר לה' מזבח'. אמר רבי אלעזר: כל העושה צדקה ומשפט כאילו מלאו לכל העולם חסד, שנאמר 'אוהב צדקה ומשפט חסד ה' מלאה הארץ'. ... (cache)
 • חשיבות מצות צדקה: וגדולה מכל הקרבנות דאמר ר' אלעזר גדולה צדקה מכל הקרבנות דכתיב (משלי כ"א,ג') עשה צדקה ומשפט נבחר לה' מזבח. ואמר ר' אלעזר כל העושה צדקה כאילו מלאו לכל העולם ... (cache)
 • ־לב נר רשעים חטאת: י מוזשבות י ה ך ה: ג עשה צדקה ומשפט נבחר...: עשה צדקה ומשפט נבחר ליהוד, מזבח: ג.: ה ך ה י. י רום־עינים ורחב־לב נר רשעים חטאת: י מוזשבות. חרוץ אןז־למותר וכל־אץ אך־למחסור: י פעל אצרות. שד־־ךשעים ז ... (cache)
 • מקורות נגד קרבנות: עשה צדקה ומשפט נבחר לה' מזבח פיס'. תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כו עמוד ב. תפלות כנגד תמידין תקנום. .... עשה צדקה ומשפט נבחר לידוד מזבח: 9] תהלים פרק מ פסוק ז ... (cache)
 • הרב צבי שורץ מצות הצדקה - תיקון החברה או תיקון האדם במסכת בבא בתרא...: בגמ' במסכת סוכה (מ"ט ב'): א"ר אלעזר גדול העושה צדקה יותר מכל הקרבנות, שנאמר " עשה צדקה ומשפט נבחר לה' מזבח" (משלי כ"א). והרי מבחינת חסרון הממון הרי גם בצדקה ... (cache)
 • פרשת לך לך: והקב"ה חפץ בו יותר מבכל הקרבנות, דכתיב ' עשה צדקה ומשפט נבחר לה' מזבח'" (טור חו" מ, א'). עם כל האידיאליזם של היהדות, עם כל תביעותיה הנשגבות, ההלכה הכירה תמיד ... (cache)
 • ברית מלח: והצדקה שבקרבן גדולה מן הקרבן עצמו, כמו שכתוב: 'עשה צדקה ומשפט נבחר לה' מזבח' (מש ' כא:ג). על זה אמר: 'על כל קרבנך תקריב מלח' שהמלח הוא העולה על כל הקרבנות ... (cache)
 • יעוץ ארגוני - מרכז פרויד: האסקפיזם היהודי: אומר רבי אלעזר: גדול העושה צדקה יותר מכל הקרבנות, שנאמר (משלי כא) עשה צדקה ומשפט נבחר לה' מזבח.(שם מט). ניתן לומר כי במידה רבה התורה, לימודה וערכיה, ... (cache)
 • חלמ תירב: עשה צדקה ומשפט נבחר לה. 'מזבח. ('. מש. ': כא. ג.) על זה אמר. ': על כל קרבנך תקריב מלח. 'שהמלח הוא העולה על כל. הקרבנות ונבחר לה. 'מזבח. בפירושו ... (cache)
 • 1 שיעור תכנית דיינות: עשה צדקה ומשפט נבחר לה. 'מזבח.,. מחטאת ועולה לא נאמר א. לא מזבח. הזהרות התורה לדיינים. בסיום דבריו מציין. הטור. כמה מקומות שהזהירה התורה הזהרות לדיינים ... (cache)
 • בשם ה' נעשה ונצליח: (משלי 21,3) ככתוב: "עשה צדקה ומשפט נבחר לה' מזבח". (שמואל א' 15,22)ככתוב: "החפץ לה' בעולות וזבחים כשמוע בקול ה', הנה שמוע מזבח טוב, להקשיב מחלב אלים". ... (cache)
 • מדרש חזית: עשית כל המעשים האלה הרי אתה כיוצא בי, רצונך עשות צדקה שהיא חביבה לפני מן הקרבנות, שנאמר עשה צדקה ומשפט נבחר לה' מזבח (משלי כא:ג), חטא אדם ישוב ויתן צדקה ... (cache)
 • הלכות חושן משפט: עשה צדקה ומשפט נבחר לה. 'מזבח.,. מחטאת ועולה לא נאמר אלא מזבח. א. זהרות התורה לדיינים. בסיום דבריו מציין. הטור. כמה מקומות שהזהירה התורה הזהרות לדיינים ... (cache)
 • פרשת ויצא: חביבה לפני מן הקרבנות, שנאמר " עשה צדקה ומשפט נבחר לה'. מזבח" (משלי כא, ג). חטא אדם, ישוב ויתן צדקה וימחול לו, שנאמר. "בחסד ואמת יכפר עון" (משלי טז, ו). ... (cache)
 • אגרת י - אגרת הקדש: וז"ש עשה צדקה ומשפט נבחר לה' מזבח לפי שהקרבנות הן בבחי' שיעור ומדה וגבול. משא"כ בצדקה שיוכל לפזר בלי גבול לתקן עונותיו. ומ"ש המבזבז אל יבזבז יותר מחומש ... (cache)
 • דעת ללימודי יהדות באור החסידות: וז"ש עשה צדקה ומשפט נבחר לה' מזבח לפי שהקרבנות הן בבחי' שיעור ומדה וגבול. משא"כ בצדקה שיוכל לפזר בלי גבול לתקן עונותיו. ... (cache)
 • Epistle 10 - Iggeret HaKodesh: וזהו שכתוב: עשה צדקה ומשפט, נבחר לה מזבח. And this is the meaning of the verse, 37 ג€�Gג€‘d prefers tzedakah and justice38 over offerings,ג€� ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - משלי: עשה צדקה ומשפט נבחר לה' מזבח. א"ר אלעזר גדול העושה צדקה ומשפט ממי שהקריב כל הקרבנות שנאמר עשה צדקה ומשפט נבחר לה' מזבח: הפכפך דרך איש וזר, הפכפך זה עשו הרשע ... (cache)
 • ארכיון מחשבות יומיות לאור כתבי הקודש: עשה צדקה ומשפט - נבחר ליהוה מזבח · האם אלוהים שכח אותך? האם יש לך תוכניות גדולות לחייך? האם אתה מפחד להתקרב לאלוהים? ... (cache)
 • קיצור שולחן ערוך סימן א: וגדול העושה צדקה יותר מכל הקרבנות, שנאמר עשה צדקה ומשפט נבחר לה' מזבח. ואין ישראל נגאלין אלא בצדקה, שנאמר ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה. ... (cache)
 • בטאון למחשבת חבד: שכתוב " עשה צדקה ומשפט נבחר לה' מזבח" שהקרבנות הן בבחינת שיעור ומידה וגבול,. משא" כ בצדקה שיוכל לפזר בלי גבול לתקן עוונותיו". ...
 • more "עשה צדקה ומשפט נבחר ":
 • דבר תורה - מי ראוי להנהיג את ישראל? - פסיפס: אמר לו הקב"ה לדוד: חביב עלי משפט וצדקה שאתה עושה יותר מכל הקרבנות, שנאמר: עשֹה צדקה ומשפט נבחר לה' מזבח רב. כשרבי יעקב יצחק, היהודי מפרסישחא, היה נער, ... (cache)
 • תוכן מפורט - חומש דברים: ג [עושה צדקה ומשפט נבחר לה' מזבח ] ד [שמרו את הדין ואני אשמור נפשותיכם] ה [השוטר צריך להיות נקי מעוון] ו [שש המעלות בכיסאו של שלמה להזכיר עשיית משפט צדק] ... (cache)
 • משפט = א. חוק בין אדם לחברו; ב. תהליך שמטרתו לברר מי צודק; ג. מנהג...: 25 אפריל 2007 ... משלי כא3: "עשה צדקה ומשפט נבחר לה' מזבח" (פירוט); שמות כא31: "או בן יגח או בת יגח - כמשפט הזה יעשה לו ". ב. תהליך שמטרתו להכריע בין ... (cache)
 • זבח רשעים תועבת ה', ותפילת ישרים רצונו: ובאותו פרק נאמר (משלי כא3): "עשה צדקה ומשפט נבחר לה' מזבח ", כלומר, גם אדם שאינו רשע, עדיף שיעשה צדקה ומשפט מאשר שירבה בזבחים (פירוט). ... (cache)
 • Peace & shalom: Shabbat Shalom The weekly parsha commentary - parshat: ומשפט נבחר לה' מזבח '. אמר רבי אלעזר: כל העושה צדקה ומשפט כאילו מלאו לכל העולם חסד, שנאמר 'אוהב צדקה ומשפט חסד ה' מלאה הארץ'. (טור יורה דעה סימן רמז) ... (cache)
 • פרשת שופטים: זה שאמר הכתוב (שם כא): עושה צדקה ומשפט נבחר לה' מזבח, כזבח אין כתיב כאן, אלא מזבח. כיצד? הקורבנות לא היו קריבין נוהגות אלא בפני הבית. ... (cache)
 • לולב הגזול פרק שלישי הישן פרק שני סוכה פרפ ב ג: ומשפט נבחר לה מזבח נו ג€¢ הקשה מהרשא זל אימא. דתרתי בעינן צדקה ומשפע ותירץ מבחר לל משתע ליה דצא. ס קאי אעושה אלאחצדקה ומשפט ואכ הוי ליה למכתב נבחרי ... (cache)
 • הכמויות הגדולות של תרומות למשכן, והפאר וההדר שבו, מעוררים שאלות...: יש לזה ראיה גם מדברי נביאים (כגון יש' א) וממשלי: "עשֹה צדקה ומשפט נבחר לה' מזבח" (כא:ג). על משמעותם הכלכלית-תאורטית של דברי אגדה אלו ראה במאמרי: "כלכלה ... (cache)
 • מדרש רבה - שפטים: זש"ה (שם כא) עושה צדקה ומשפט נבחר לה' מזבח כזבח אין כתיב כאן אלא מזבח כיצד הקרבנות לא היו קריבין נוהגות אלא בפני הבית אבל הצדקה והדינים נוהגות בפני הבית ... (cache)
 • וירא יב שילוב המסורות: ומשפט נבחר לה מזבח שהרי צדקה מכפרת עוונות ואם כן שוב אין שייך לדון. בזה על פי משפט התודה אם צריך לתת או לא, שכן הוא נבחר לה מזבח ואין צדיק ... (cache)
 • על ספר משלי / יהושע מ' גרינץ: רק בחסד "אמת (טז, ו), ואילו המסיר אזנו משמע תורה גם תפלתו תועבה" (כח, ט). וזה גם מובן שכן לפי כל שיטת הספר ועשה צדקה ומשפט נבחר לה' מזבח" (כא, ג). ... (cache)
 • Ethics | On1Foot: זש"ה (משלי כא) עושה צדקה ומשפט נבחר לה' מזבח כזבח אין כתיב כאן אלא מזבח כיצד הקרבנות לא היו קריבין נוהגות אלא בפני הבית אבל הצדקה והדינים נוהגות בפני הבית ... (cache)
 • מקור ההשקפות היחודיות של ספר דברים: העדפת המוסר על הפולחן ידועה לנו מספרות החכמה; כך במש' כא, ג: "עשה חסד ומשפט נבחר לה' מזבח " והשווה חכמת מריכרע[שם ספר קדום](64) "צדקתו של הצדיק רצויה יותר ... (cache)
 • הדרן עלך מצרפין: ומשפט נבחר לה מזבח: הדרן עלך מצרפין. כל. הדרן עלך מצרפין. בשלשה פרקים בשנה תורמין את הלשכה בפרום הפסח בפרום א, מתני. עקיבא, גרנות למעשר בהמה דברי ר א) ... (cache)
 • א.מאמר א: יש לזה ראיה גם מדברי נביאים (כגון יש' א) וממשלי: "עשֹה צדקה ומשפט נבחר לה' מזבח" (כא:ג). על משמעותם הכלכלית-תאורטית של דברי אגדה אלו ראה במאמרי: "כלכלה ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - שמואל: ... מונה לך חסרים כלום שלמה בנך בונה את בה"מ אלא להקריב בו קרבן, (חשיב) [חביב] עלי משפט וצדקה שאתה עושה מכל הקרבנות ומה טעם עושה צדקה ומשפט נבחר לה' מזבח:... (cache)
 • more "ומשפט נבחר לה' מזבח ":

תגובות