ה' מתנהג בצורה לא-אלוהית כדי לתת דוגמה לבני-אדם (לימדה תורה דרך ארץ)

קוד: לימדה תורה דרך ארץ בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת:

אל: