מדוע דוד לא עזב את בת שבע?

קוד: ביאור:שמואל ב יב24 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

שמואל ב יב24: "וַיְנַחֵם דָּוִד אֵת בַּת שֶׁבַע אִשְׁתּוֹ, וַיָּבֹא אֵלֶיהָ, וַיִּשְׁכַּב עִמָּהּ, וַתֵּלֶד בֵּן, ויקרא[וַתִּקְרָא] אֶת שְׁמוֹ שְׁלֹמֹה, וה' אֲהֵבוֹ"

בת שבע אשתו

מדוע דוד לקח את בת-שבע לאשה? הרי לפי ההלכה, אם אדם שוכב עם אשת איש, אסור לו לקחת אותה לעולם!

1. ע"פ חז"ל, אוריה נתן גט לאשתו לפני שיצא למלחמה, ולכן כשדוד שכב עמה היא לא היתה נשואה.

- זה מיישב אולי את הסוגיה ההלכתית, אבל המעשה של דוד עדיין נחשב לחטא, שמואל ב יב13: "וַיֹּאמֶר דָּוִד אֶל נָתָן 'חָטָאתִי לה''; וַיֹּאמֶר נָתָן אֶל דָּוִד 'גַּם ה' הֶעֱבִיר חַטָּאתְךָ, לֹא תָמוּת'". כדי לכפר על החטא, לא מספיק להתוודות, צריך גם לעזוב את החטא, משלי כח13: "מְכַסֶּה פְשָׁעָיו לֹא יַצְלִיחַ, וּמוֹדֶה וְעֹזֵב יְרֻחָם" (פירוט). דוד הודה אבל לא עזב - מדוע?

2. לפי התורה, איש המפתה נערה צריך לשאת אותה לאישה (אם היא רוצה), שמות כב15: "וְכִי יְפַתֶּה אִישׁ בְּתוּלָה אֲשֶׁר לֹא אֹרָשָׂה וְשָׁכַב עִמָּהּ - מָהֹר יִמְהָרֶנָּה לּוֹ לְאִשָּׁה" (פירוט). החוק נועד להגן על האישה, שבאותו זמן היתה תלויה לפרנסתה בגבר. מובן שהחוק הזה לא חל על אישה נשואה, אולם בת-שבע כבר לא היתה נשואה, ולכן מבחינתה הפתרון הטוב ביותר היה להינשא לדוד, בוודאי טוב יותר מלהישאר אלמנה.

ייתכן שמבחינה רוחנית היה טוב יותר לדוד לעזוב את בת-שבע כדי להתנתק מהחטא, אולם רווחתה של בת-שבע היתה חשובה יותר מהתיקון הרוחני של דוד.

מקורות ופירושים נוספים

בא - שכב - בעל - ידע.

יוסף, שלמה וספר משלי.

זו ההמלכה הראשונה של שלמה.

"וינחם - על מיתת הילד.  שלמה וה' אהבו - רצה לומר קראה אותו בשתי השמות שם שלמה להורות כי שלום יהיה בימיו וה' אהבו כמשמעו" (מצודות)

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • עיריית ירושלים- פיסול חוצות - דוד בת-שבע ושלמה: למרות שבמקור התנכי אין איזכור לתא המשפחתי של דוד, בת שבע ושלמה, רומז הפסל לשני מקורות עיקריים: האחד מתאר את הקשר בין בני הזוג '' וינחם דוד את בת שבע אשתו'' (שמואל ב,   ... (cache)
 • סנהדרין כא - כז "בני דוד" > Beerot Yitzchak > ניצוצות מהדף היומי: רק משנתקיים בהם "כי לקתה מיד ה' כפלים בכל חטאתיה" (ישעיה, מ', ב - וכאן ארבעתיים), מתקיים בבת-שבע "נחמו נחמו עמי" (שם, א) - "וינחם דוד את בת -שבע אשתו". רק משמלאה כוס   ... (cache)
 • שאלה במסכת מועד קטן על הרד"ק: אבל אסור בתשמיש המטה דכתיב {שמואל ב יב-כד} וינחם דוד את בת שבע אשתו ויבא אליה מכלל דמעיקרא אסור. וכתב הרד"ק בספר שמואל יב,כ: ויקם דוד מהארץ - הרחיצה והסיכה וחלוף   ... (cache)
 • פרשת דוד וחטאו עם בת-שבע (שמו"ב י"א - י"ב) - דוד נתיב: "וינחם דוד את בת - שבע אשתו... ותלד בן ותקרא את שמו שלמה. וה' אהבו. וישלח ביד נתן הנביא. ויקרא את שמו ידידיה, בעבור ה'". - * - * - * - * - * - *. מאמרי חז"ל  ... (cache)
 • רדק: ... ולא נזכרו אלו הארבעה בנים כסדר תולדותם, שהרי שלמה היה הגדול כי הוא היה הבן הראשון שהיה לבת שבע מדוד אחרי מות הילד, וכמו שכתוב: וינחם דוד את בת שבע אשתו ויבא אליה  ... (cache)
 • שלמה בן דוד: ואלישמע ואלידע ואליפלט. שמ"ב יב 24-25: וינחם דוד את בת שבע אשתו ויבא אליה וישכב עמה ותלד בן ויקרא את שמו שלמה וה' אהבו. וישלח ביד נתן הנביא ויקרא את שמו ידידיה בעבור ה'. (cache)
 • אבות דרבי נתן - פרק ארבעה עשר: שנאמר: (ש"ב יב) "וינחם דוד את בת שבע אשתו ויבא אליה וישכב עמה ותלד בן ויקרא את שמו שלמה". אף אתה רבי קבל תנחומין. אמר לו: לא די שאני מצטער בעצמי אלא שהזכרתני צערו של   ... (cache)
 • אהבת אב לבניו - אהבה המקלקלת את השורה: אז עולה על הבמה שלמה, בנה של בת-שבע, אשר נתעלם מעינינו מאז לידתו, לאחר מות הינוקא, בנה הראשון של בת-שבע, פרי חטאם של דוד ואשת אוריה: "וינחם דוד את בת -שבע אשתו ויבוא  ... (cache)
 • אז הוחל לקרוא בשם ה': הדור השלישי לאנושות הוא הדור שעל-שמו היא נקראת - דורו של אנוש בן  ... (cache)
 • מה מנחם?: שנאמר: (ש"ב יב) "וינחם דוד את בת שבע אשתו ויבא אליה וישכב עמה ותלד בן ויקרא את שמו שלמה". אף אתה רבי קבל תנחומין. אמר לו: לא די שאני מצטער בעצמי אלא שהזכרתני צערו של   ... (cache)
 • שלמה: וינחם דוד את בת שבע אשתו ויבא אליה וישכב עמה, ותלד בן ויקרא את שמו שלמה וה' אהבו. וישלח ביד נתן הנביא ויקרא את שמו ידידיה, בעבור ה'. (שמואל ב יב כד). ויאמר המלך קחו עמכם   ... (cache)
 • דף קשר 1230 - רבן יוחנן בן זכאי – חלק א' / הרב עמית משגב: שנאמר: "וינחם דוד את בת שבע אשתו ויבא אליה וישכב עמה ותלד בן ויקרא את שמו שלמה" אף אתה רבי קבל תנחומין'. אמר לו: 'לא די שאני מצטער בעצמי אלא שהזכרתני צערו של דוד  ... (cache)
 • בס"ד: (שמואל ב' פרק י"ב פסוקים כ"ד-כ"ה) "וינחם דוד את בת שבע ויבא אליה וישכב עמה ותלד בן ויקרא את שמו שלמה וה' אהבו: וישלח ביד נתן הנביא ויקרא את שמו ידידיה בעבור ה'". (cache)
 • קינת דוד - הרטוריקה של האבל והשכול: ... נכתב – 'ויגף ה' את הילד אשר ילדה אשת אוריה לדוד' (ואף זאת, הוא מת ביום השביעי, בטרם בא בברית); רק לגבי הולדת הבן השני נאמר: 'וינחם דוד את בת -שבע אשתו' (יב, 15; 24). (cache)
 • שמרנות ומקוריות / שלומי פרלמוטר, רננה פילזר, בית מדרש אלול / אלול: שנאמר: (ש"ב יב) "וינחם דוד את בת שבע אשתו ויבא אליה וישכב עמה ותלד בן ויקרא את שמו שלמה". אף אתה רבי קבל תנחומין. אמר לו: לא די שאני מצטער בעצמי אלא שהזכרתני צערו של   ... (cache)
 • דוד חטא: כי אם לא היה כן, ובאיסור היה, לא היה הקב"ה עוזב אותה אצלו, והיינו שכתוב לעדות, וינחם דוד את בת שבע אשתו, שזה עדות שהיא אשתו, ודאי אשתו ובת זוגו היתה, שהיא מוכנת לו מיום  ... (cache)
 • דף קשר מספר 424 - פרשת בא: עליו תנחומין, שנאמר: 'וינחם דוד את בת -שבע אשתו, ויבא אליה, וישכב עימה, ותלד בן, ויקרא שמו שלמה'... אף אתה קבל תנחומין! א"ל: לא די לי שאני מצטער בעצמי, אלא שהזכרתני צערו של  ... (cache)
 • לב שומע - הצעה לתיקון ליל שבועות: אמר לו: אמור. אמר לו: דוד המלך היה לו בן ומת, וקבל תנחומין, ואף אתה קבל תנחומין. ומנין. שקבל דוד תנחומין? שנאמר: "וינחם דוד את בת שבע אשתו ויבא. אליה וישכב עמה ותלד בן ויקרא   ... (cache)
 • יואב הכהן, בנים מתים על אבותם?: אמר לו דוד המלך היה לו בן ומת וקבל תנחומין ואף אתה קבל תנחומין ומנין שקבל דוד תנחומין שנאמר וינחם דוד את בת שבע אשתו ויבא אליה וישכב עמה ותלד בן ויקרא את שמו שלמה  ... (cache)
 • רד"ק מופיע בפרויקט השו"ת המקוון – מאגר ספרות תורנית ושו"ת | Responsa: הנה יש מהמפרשים אמרו (רד"ק) כי לא חל עליו אבלות כי לא השלים שלשים יום, אך יקשה לזה מאמרם ז"ל (מו"ק טו ב) מנין שאבל אסור בתשמיש שנאמר וינחם דוד את בת שבע אשתו ויבא  ... (cache)
 • מודעות עצמית - צמחי מרפא |שמנים צמחיים| קוסמטיקה טבעית | מרפא הבושם: שמואל ב יב24: "וינחם דוד את בת שבע אשתו ויבא אליה וישכב עמה ותלד בן ויקרא את שמו שלמה וידוד אהבו " מלכים א י9 וגם דברי הימים ב ט8: "יהי ידוד אלהיך ברוך אשר חפץ בך  ... (cache)
 • הורים שכולים המבקשים לשוב למעגל הפוריות באמצעות הפריה חוץ גופית: וינחם דוד את בת שבע אשתו ויבא אליה וישכב עמה. ותלד בן ויקרא את שמו שלמה וה' אהבו. (שמואל ב' י"ב, 19 - 24). גם מתוך המקורות וגם מתוך העולה בחיים ובמחקר אין ספק שהאבות  ... (cache)
 • more "וינחם דוד את בת ":
 • רדק: שאבל אסור בתשמיש המטה מפסוק וינחם דוד את בת שבע אשתו ויבא אליה שלא בא אליה אלא בעת תנחומין והוא אחר האבילות סמך בעלמא, אבל היתה קבלה אצלם שהאבל אסור בתשמיש  ... (cache)
 • בת שבע: וינחם את בת שבע אשתו ויבא אליה וישכב עמה, ותלד בן ויקרא את שמו שלמה וה' אהבו... (שם יב כד). ויבא אדוניהו בן חגית אל בת שבע אם שלמה ותאמר השלום באך, ויאמר שלום. (cache)
 • ילקוט שמעוני: כל הבנים אינם נולדים הם, ומהו הנה בן נולך לך? לרפאתך מן העויא שלך על ידי נתן הנביא, שנאמר: וישלח ביד נתן הנביא ויקרא את שמו ידידיה. וינחם דוד (אל) [את] בת שבע אשתו ויבא אליה (cache)
 • דף מקורות: בת שבע אשתו ויבא אליה וישכב עמה ותלד בן ויקר. א את שמו שלמה" (ש"ב יב). אף אתה קבל. עליך. תנחומין. אמר לו: לא די שאני מצטער בעצמי אלא שהזכרתני צערו של דוד המלך. (cache)
 • יואב הכהן, מת בנו בחייו לגהינום?: אמר לו דוד המלך היה לו בן ומת וקבל תנחומין ואף אתה קבל תנחומין ומנין שקבל דוד תנחומין שנאמר וינחם דוד את בת שבע אשתו ויבא אליה וישכב עמה ותלד בן ויקרא את שמו שלמה  ... (cache)
 • more "שבע אשתו ויבא אליה ":
 • ניחום אבלים - אבות דרבי נתן יא / שמואל פאוסט: 1 ספטמבר 2006 ... שנאמר: "וינחם דוד את בת שבע אשתו ויבא אליה וישכב עמה ותלד בן ויקרא את שמו שלמה" (ש" ב יב). אף אתה רבי קבל תנחומין. אמר לו: לא די שאני מצטער בעצמי אלא  ... (cache)
 • more "וישכב עמה ותלד בן ":
 • מלבים: ויקרא את שמו שלמה - מבואר בדה"י שכבר אמר ה' לדוד שבן המולך אחריו יהיה שמו שלמה כי שלום יהיה בימיו, ובאשר רצה להמליך בן זה קרא שמו שלמה והסכים ה' לזה, וה' אהבו, כמו  ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- הפטרת חיי שרה - מלכים א': "ויקרא את שמו שלמה - כן כתיב, וקרי ותקרא. הכתוב אומר כי הקב"ה קרא אותו שלמה כמו שאמר בדברי הימים שאמר עליו דוד ויהי עלי דבר ה' וגו' כי שלמה יהיה שמו ושלום ושקט אתן על  ... (cache)
 • בס"ד שלמה המלך / יעל שלוסברג: ויקרא את שמו שלמה - כן כתיב, וקרי - ותקרא. הכתוב אומר כי הקב"ה קרא אותו שלמה כמו שאמר בדברי הימים שאמר עליו דוד ויהי עלי דבר ה' וגו' כי שלמה יהיה שמו ושלום ושקט אתן על  ... (cache)
 • Vokabeltrainer: Download Althebräisch - Vokabeln: 1. Juli 2003 ... ותלד בן ויקרא את שמו שלמה... Sohn, Nachfahr, Schüler (<2bN kennzeichnet die Zugehörigkeit)... und sie gebar einen Sohn und er nannte ihn  ... (cache)
 • more "ויקרא את שמו שלמה ":
 • ישיבת פתח תקוה - נולד מחטא, זכה למלוכה: יש קשר מיוחד בין "ויבא אליה וישכב עמה" לבין "ותקרא את שמו שלמה, וה' אהבו ". כיצד כבר שנולד ה' אהבו? מובן שהוא אהב אותו לא בגלל מעשיו, אלא בגלל המעשה של אביו. דוד לקח את   ... (cache)
 • שלושה סוגים של שינויי שמות: השם ידידיה נזכר רק פעם אחת: "ותלד בן, ותקרא את שמו שלמה, וה' אהבו. וישלח ביד נתן הנביא, ויקרא את שמו ידידיה – בעבור ה' ". נראה לי, שהשינוי אברם-אברהם הוא כמו "שדרוג" של   ... (cache)
 • הורים שכולים המבקשים לשוב למעגל הפוריות באמצעות הפריה חוץ-גופית...: ותלד בן ויקרא את שמו שלמה וה' אהבו. (שמואל ב' י"ב, 24-19). גם מתוך המקורות וגם מתוך העולה בחיים ובמחקר אין ספק שהאבות שותפים מלאים למהלך חיים המשלב אבל בו נפרדים  ... (cache)
 • more "שמו שלמה וה' אהבו ":

תגובות