בלאדן

מאת: רענן

קוד: בלאדן

 

  1. מל"ב כ 12: בעת ההיא שלח בראדך בלאדן בן בלאדן מלך בבל ספרים ומנחה אל חזקיהו כי שמע כי חלה חזקיהו.

קבוצת-אב:   צאצאים של כשד (כשדים)  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   נבכדנאצר    נבוזראדן    נרגל שראצר    סמגר נבו    שר סכים רב סריס    נרגל שראצר רב מג    נבושזבן רב סריס    אויל מרדך    אשפנז    המלצר    אריוך  

ילדים:   מרדך בלאדן  


תוספות ותגובות