המלצר

מאת: רענן

קוד: המלצר

 

  1. דניאל א 11: ויאמר דניאל אל המלצר אשר מנה שר הסריסים על דניאל חנניה מישאל ועזריה.

קבוצת-אב:   צאצאים של כשד (כשדים)  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   בלאדן    נבכדנאצר    נבוזראדן    נרגל שראצר    סמגר נבו    שר סכים רב סריס    נרגל שראצר רב מג    נבושזבן רב סריס    אויל מרדך    אשפנז    אריוך  


תוספות ותגובות