נבכדנאצר

מאת: רענן

קוד: נבכדנאצר

 

שם נוסף: נבוכדראצר, נבכדנצר, נבוכדנאצר, נבוכדנצר

  1. מל"ב כד 1: בימיו [של יהויקים] עלה נבכדנאצר מלך בבל ויהי לו יהויקים עבד שלש שנים וישב וימרד בו.
  2. ירמיה כא 2: ...נבוכדראצר מלך בבל...

קבוצת-אב:   צאצאים של כשד (כשדים)  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   בלאדן    נבוזראדן    נרגל שראצר    סמגר נבו    שר סכים רב סריס    נרגל שראצר רב מג    נבושזבן רב סריס    אויל מרדך    אשפנז    המלצר    אריוך  

  צאצאים של נבכדנאצר  


תוספות ותגובות