אשפנז

מאת: רענן

קוד: אשפנז

 

  1. דניאל א 3: ויאמר המלך [נבוכדנאצר] לאשפנז רב סריסיו להביא מבני ישראל ומזרע המלוכה ומן הפרתמים.

קבוצת-אב:   צאצאים של כשד (כשדים)  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   בלאדן    נבכדנאצר    נבוזראדן    נרגל שראצר    סמגר נבו    שר סכים רב סריס    נרגל שראצר רב מג    נבושזבן רב סריס    אויל מרדך    המלצר    אריוך  


תוספות ותגובות