צאצאים של כשד (כשדים)

מאת: רענן

קוד: צאצאים של כשד (כשדים)

 

אב קדמון:   כשד  

הפריטים השייכים לקבוצה זו:   בלאדן    נבכדנאצר    נבוזראדן    נרגל שראצר    סמגר נבו    שר סכים רב סריס    נרגל שראצר רב מג    נבושזבן רב סריס    אויל מרדך    אשפנז    המלצר    אריוך  


תוספות ותגובות