נרגל שראצר רב מג

מאת: רענן

קוד: נרגל שראצר רב מג

 

  1. ירמיה לט 3: ויבאו כל שרי מלך בבל וישבו בשער התוך נרגל שראצר סמגר נבו שר סכים רב סריס נרגל שראצר רב מג וכל שארית שרי מלך בבל.

קבוצת-אב:   צאצאים של כשד (כשדים)  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   בלאדן    נבכדנאצר    נבוזראדן    נרגל שראצר    סמגר נבו    שר סכים רב סריס    נבושזבן רב סריס    אויל מרדך    אשפנז    המלצר    אריוך  


תוספות ותגובות