נרגל שראצר

מאת: רענן

קוד: נרגל שראצר

 

  1. ירמיה לט 3: ויבאו כל שרי מלך בבל וישבו בשער התוך נרגל שראצר סמגר נבו שר סכים רב סריס נרגל שראצר רב מג וכל שארית שרי מלך בבל.

הערה: ידוע ממקורות חיצוניים על עבד של נבוכדנאצר בשם "נרגל-שראצר סין-מגיר" (סין-מגיר הוא שם של מקום שממנו הוא בא). יתכן שצריך לקרוא את הפסוק כך: "...נרגל-שראצר סמגר/ נבו-שר-סכים רב-סריס/ נרגל-שראצר רב-מג...".

קבוצת-אב:   צאצאים של כשד (כשדים)  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   בלאדן    נבכדנאצר    נבוזראדן    סמגר נבו    שר סכים רב סריס    נרגל שראצר רב מג    נבושזבן רב סריס    אויל מרדך    אשפנז    המלצר    אריוך  


תוספות ותגובות