לבקר חברים רק כשהם רעבים לביקור

קוד: ביאור:משלי כה16 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

משלי כה16-17: "דְּבַשׁ מָצָאתָ - אֱכֹל דַּיֶּךָּ, פֶּן תִּשְׂבָּעֶנּוּ וַהֲקֵאתוֹ. הֹקַר רַגְלְךָ מִבֵּית רֵעֶךָ, פֶּן יִשְׂבָּעֲךָ וּשְׂנֵאֶךָ."

אם מצאת דבש בשדה - אל תאכל את כולו, אכול רק דייך (במידה הדרושה לחזק את גופך), כי אם תשבע מהדבש, אתה עלול להקיא אותו.   והנמשל -

הקר (קרר, צנן) את רגלך, אל תלך בתדירות גבוהה מדי אל בית רעך, בקר אצלו רק כשאתה רואה שהוא רעב לביקור, פן הוא ישבע מהקשר עמך ויתחיל לשנוא אותך.

עצות

באיזו תדירות כדאי לבוא לביקור אצל חברים כך שזה לא יטריד אותם ולא יעיק עליהם?

רמז לתשובה ניתן למצוא בפסוקים שלנו:

פסוק 16 הוא משל: אדם הולך ביער ומוצא כוורת ובה דבש. החכם ממליץ לו אכול דיך - אכול רק כדי להרגיע את הרעב, אבל לא כדי לשבוע, כי אם תשבע מהדבש, אתה עלול להקיא.

פסוק 17 הוא הנמשל: הביקור שלך אצל רעך הוא מתוק כמו דבש, אבל אתה צריך להיזהר, "להאכיל" אותו בביקורים רק כדי להרגיע את ה"רעב", רק כל עוד אתה רואה שהוא מתגעגע אליך ומחכה לביקורך: הקר רגלך מבית רעך - עשה שרגלך, כלומר ביקוריך בבית רעך, יהיו יקרים (= חשובים ובעלי ערך) עבורו. אם אתה רואה שהביקור שלך אינו חשוב ויקר לו, הוא אינו מצפה לך - אל תבוא, פן ישבעך ושנאך, פן יגיע למצב של שובע מביקוריך, ויתרחק ממך לאורך זמן.

כדי ליישם עצה זו, צריך לדעת לזהות, האם החבר אכן 'רעב' לביקור; מה יעשה מי שאינו יודע לזהות זאת?

אולי ישנו רמז לכך בתחילת פסוק 16: "דבש מצאת... ". הביקור צריך להיות כמו מציאה (= תוצאה לא בטוחה של חיפוש), דבר לא שגרתי, שאי אפשר לדעת מתי יגיע. אם הביקורים שלך הופכים להיות צפויים ושגרתיים, יש חשש שהם יגרמו לשביעה, ולכן כדאי למעט בביקורים, עד שהביקור הבא כבר יהיה מפתיע ולא שגרתי. ואולי יש לכך רמז גם במילה הקר, המזכירה את המילה "מקרה", "אקראי".

שתי העצות הללו נכונות גם לשיחות טלפון או לכל סוג אחר של קשר.

הקבלות

דבש ואיזון

פתגם ערבי אומר דבר דומה: "אם חברך דבש - אל תלקק אותו עד הסוף". גם בספר המידות נזכר פסוק דומה: "אמר החכם: אם תרצה שישנאך חברך – תבקרהו תמיד. ואם תרצה שיאהבך – בקרהו לעתים רחוקות" (ספר המידות השלם שער השנאה).

פסוקים נוספים בספר משלי משתמשים בדבש כמשל לדברים שונים (פירוט). בדברי חז"ל, הדבש הוא משל לתורת הסוד: "ארבעה נכנסו בפרדס... בן זומא הציץ ונפגע [השתגע], ועליו הכתוב אומר דבש מצאת אכול דייך פן תשבענו והקאתו" (בבלי חגיגה יד:, מדרש משלי (בובר) כה טז; רמ"ד וואלי על הפסוק).

פסוקים נוספים בספר משלי מדברים על חשיבות האיזון.

רמ"ד וואלי הסביר את הקשר בין דבש לבין חברים, ומדוע שניהם גורמים ל"הקאה": "כל מתוק בתענוגי העולם הזה מעורב מן הקליפה, ולכן השביעה ממנו גורמת הקאה.    וכן, כל אדם בעולם הזה מעורב מטוב ורע, ולכן ההתחברות התמידי גורם שיקוץ זה מזה, ומביא לבסוף לידי שנאה, כי הרע מתגלה ברוב ההתחברות, והוא המתועב והשנוא... כי עניין השביעה ברוב ההתחברות, כמו בעניין האוכלים המתוקים... כי ההתחברות המועט אינו מגלה את הרע המעורב עם הטוב, ולכן הוא ערב אל הנפש, אבל ההתחברות המרובה מגלה את הרע" (ע"פ רמ"ד וואלי).

ביקור אצל חברים ואצל ה'

בנבואת ישעיהו ישנו פסוק דומה, ישעיהו א11-12: "לָמָּה לִּי רֹב זִבְחֵיכֶם? יֹאמַר ה'; שָׂבַעְתִּי עֹלוֹת אֵילִים וְחֵלֶב מְרִיאִים, וְדַם פָּרִים וּכְבָשִׂים וְעַתּוּדִים לֹא חָפָצְתִּי. כִּי תָבֹאוּ לֵרָאוֹת פָּנָי, מִי בִקֵּשׁ זֹאת מִיֶּדְכֶם רְמֹס חֲצֵרָי?!" - ה' שבע מעולותיהם ומביקוריהם של בני ישראל בביתו (גם רש"י שם קישר את הפסוק לפסוקנו).

גם חכמי התלמוד קישרו את הפסוק שלנו לקרבנות, אולם הם הדגישו שמדובר רק בחטאות ואשמות ולא בעולות: "רבי יוחנן, דאמר ראיית פנים בעזרה: ראיית פנים - הוא דאין לה שיעור, הא לקרבן יש לה שיעור! וריש לקיש אמר: ראיית פנים בקרבן, דאפילו קרבן נמי אין לו שיעור. איתיביה:  הוקַר רגלך מבית רעך (מבית אוהבך - הקב"ה, שקרא ישראל 'רעים' שנאמר למען אחי ורעי)? התם בחטאות ואשמות (שלא תחטא ותזקק להביא חטאת ואשם), כדרבי לוי, דרבי לוי רמי: כתיב 'הוקר רגלך מבית רעך', וכתיב (תהלים סו יג) "אבא ביתך בעולות"? - לא קשיא: כאן בחטאות ואשמות כאן בעולות ושלמים. תניא נמי הכי: הוקר רגלך מבית רעך - בחטאות ואשמות הכתוב מדבר; אתה אומר בחטאות ואשמות, או אינו אלא בעולות ושלמים? כשהוא אומר "אבוא ביתך בעולות אשלם לך נדרי" - הרי עולות ושלמים אמור, הא מה אני מקיים 'הוקר רגלך מבית רעך' - בחטאות ואשמות הכתוב מדבר.'" (בבלי חגיגה ז א).

דקויות

הֹקַר

1. פירשנו, כמו רוב המפרשים, שהמילה הֹקַר היא מהשורש יקר, בנין הפעיל.
  • אולם, לפי זה היה ראוי לכתוב "הוקר" בכתיב מלא, כי האות ו היא תחליף לאות י שהיא חלק מהשורש, ואינה יכולה להישמט, כמו בפעלים "הושב" (מהשורש ישב), "הורד" (מהשורש ירד), ועוד.
2. המילה הֹקַר מזכירה את השורש קרה, ולפי זה פירשנו, על-דרך הדרש, הקר רגלך = בקר את חברך בתדירות אקראית.
  • אולם, לפי זה היה ראוי לכתוב "הקרה", כמו בפעלים "הראה" (מהשורש ראה), "הפלה" (מהשורש פלה) ועוד.
3. ייתכן שהשורש הוא קרר, שממנו המילה התנ"כית קָרָה, למשל משלי כה20: "מַעֲדֶה בֶּגֶד בְּיוֹם קָרָה, חֹמֶץ עַל נָתֶר, וְשָׁר בַּשִּׁרִים עַל לֶב רָע" (פירוט). לפי זה, הקר רגלך = קרר את רגלך, הכנס "תקופת צינון" בין ביקור לביקור.

http://tora.us.fm/tnk1/ktuv/mjly/mj-25-16.gif

תגובות