מידת האיזון, הדרך האמצעית, שביל הזהב

קוד: מידת האיזון בתנ"ך

סוג: אוסף_תוספת

מאת:

אל:

תוספות ותגובות