התקדמות הדרגתית בספר משלי

קוד: התקדמות הדרגתית בספר משלי בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת:

אל: סגלות משלי