יש מפזר ונוסף עוד, וחושך מיושר אך למחסור

קוד: ביאור:משלי יא24 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 
 פרק יא    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 
יא24 יֵשׁ מְפַזֵּר וְנוֹסָף עוֹד, וְחוֹשֵׂךְ מִיֹּשֶׁר אַךְ לְמַחְסוֹר.

 סגולות

יֵשׁ אדם המפזר את רכושו, ובכל זאת נוסף לו עוֹד;    אולם החוסך ואינו נותן מרכושו למטרות ישרות (ראויות), מקבל רק מחסור.

 מצודות

יִמָּצֵא דבר, שאם מפזרו בענין מה - יתוסף עוד יותר, ואם יחשוך (ימנע) מליתן ממנו אף הראוי - לא יהיה סיבה לקיום הדבר כי-אם להחסירו;   והוא פזרון הממון לצדקה, כי המפזר וגו'.


 עצות

הנה לכם חידה: יש אדם שמפזר - ובכל זאת נוסף לו עוד; ויש אדם שחוסך ואינו מְפַזֵּר - ובכל זאת הדבר מביא לו רק מחסור. מי אלה?

שלמה המלך, כנראה, שאל את החידה הזאת במועצת החכמים. חכמים שונים הציעו פתרונות שונים לחידה, והתשובות סוכמו בפסוקים הבאים:

משלי יא25: "נֶפֶשׁ בְּרָכָה תְדֻשָּׁן, וּמַרְוֶה גַּם הוּא יוֹרֶא" - כשאדם מפזר ברכות ומברך את הזולת, הוא מרגיש טוב כמו אחרי סעודה דשנה, ונוספת לו עוד שמחה; וכן כשאדם מפזר משקאות ומרוה את צמאונו של הזולת, הם אוהבים אותו ומתקרבים אליו והוא יכול להורות להם דברי תורה, ונוסף לו עוד כוח השפעה, כי רק מי ששבע ורוה יכול להקשיב לדברי חכמה.  יש קשר הדדי בין קבלה ונתינה בתחום הגשמי ובתחום הרוחני: אדם שנותן לזולת ברכה רוחנית זוכה לדשן כלומר לשפע גשמי, ואדם שמרוה את הזולת בשפע גשמי יוכל גם להורות, להשפיע עליו שפע רוחני (פירוט).

משלי יא26: "מֹנֵעַ בָּר יִקְּבֻהוּ לְאוֹם, וּבְרָכָה לְרֹאשׁ מַשְׁבִּיר" - כשמנהיג חושך ומונע אוכל מהציבור - הציבור מקלל אותו וזה גורם לו אך למחסור; וכשמנהיג מפזר אוכל, מוכר ומשביר אותו לעם הארץ, הציבור מברך אותו ונוסף לו עוד כבוד (פירוט).

משלי יא27: "שֹׁחֵר טוֹב יְבַקֵּשׁ רָצוֹן, וְדֹרֵשׁ רָעָה תְבוֹאֶנּוּ" - כשאדם מפזר ומשתדל לעשות את העולם טוב יותר, כאילו משתדל לעשות את רצון עצמו, ונוסף לו עוד טוב; והמשתדל לעשות את העולם רע יותר, בסופו של דבר הרעה תגיע גם אליו (ע"פ הגר"א); כי בסופו של דבר, העולם הוא גם שלו, ואם העולם יהיה טוב/רע יותר, גם לו יהיה טוב/רע יותר. וכן מבחינה נפשית: אדם המפזר ומשתדל לעשות מעשים טובים, מבקש ומעורר בעצמו את הרצון לעשות טוב, ונוסף לו עוד טוב בנפשו; והמשתדל לעשות מעשים רעים, תבוא אליו תכונה נפשית של רוע (פירוט).

משלי יא28: "בּוֹטֵחַ בְּעָשְׁרוֹ הוּא יִפֹּל, וְכֶעָלֶה צַדִּיקִים יִפְרָחוּ" - אדם החושך יותר מדי, אינו נותן שום דבר, וכך צובר עושר גדול - הדבר עלול לגרום לו לבטוח בעושרו, ואם עושרו אובד הוא נופל ומתייאש, ויש לו רק מחסור; אך הצדיק, המפזר את רכושו לנזקקים, אינו בוטח בעושרו, הוא מתייחס אליו כמו עלה נידף ברוח, ולכן גם אם הוא מאבד את עושרו, הוא לא נופל אלא פורח ומשגשג מחדש, ונוסף לו עוד (פירוט).

משלי יא29: "עוֹכֵר בֵּיתוֹ יִנְחַל רוּחַ, וְעֶבֶד אֱוִיל לַחֲכַם לֵב" - אדם החושך ומונע טוב מבני ביתו, אשתו וילדיו, עוכר ומקלקל את ביתו ומאבד את נחלתו, ונשאר לו רק מחסור; והוא יהיה עבד לאדם חכם לב, המנהל את ענייני משפחתו בחכמה (פירוט).

משלי יא30: "פְּרִי צַדִּיק עֵץ חַיִּים, וְלֹקֵחַ נְפָשׂוֹת חָכָם" - הצדיק מפזר ומשקיע בהצלת חיים, והחכם מפזר ומשקיע בהרחקת אנשים מסכנות; שניהם משקיעים בהון אנושי, שהוא ההון החשוב ביותר, ההולך ומתרבה ונוסף עוד (פירוט).

חכמי ישראל, בפירושיהם על הפסוק, הציעו פתרונות נוספים לחידה:

מתן כסף לצדקה: "אמר רבי אבהו: אם ראית אדם מפזר מעותיו לצדקה, הוי יודע שנוסף לו, שהוא מוסיף, שנאמר יש מפזר ונוסף עוד... אמר רבי שמואל בר נחמן אמר רבי יוחנן: אם ראית אדם שהוא מונע עצמו מן הצדקה, הוי יודע שהוא מתחסר, שנאמר: וחושך מיושר אך למחסור" (מדרש משלי על הפסוק). פירוש זה מתאים לפסוק נוסף שבו מופיע השורש פזר, תהלים קיב9: "פִּזַּר נָתַן לָאֶבְיוֹנִים, צִדְקָתוֹ עֹמֶדֶת לָעַד, קַרְנוֹ תָּרוּם בְּכָבוֹד" (רמ"ד ואלי). הרעיון נמצא גם בפסוקים נוספים בספר משלי, משלי כח27: "נוֹתֵן לָרָשׁ אֵין מַחְסוֹר, וּמַעְלִים עֵינָיו רַב מְאֵרוֹת" (פירוט), משלי כב9: "טוֹב עַיִן הוּא יְבֹרָךְ, כִּי נָתַן מִלַּחְמוֹ לַדָּל" (פירוט), משלי יט17: "מַלְוֵה ה' חוֹנֵן דָּל, וּגְמֻלוֹ יְשַׁלֶּם לוֹ" (פירוט).

הוצאות שמוציאים הורים כדי להשיא את בניהם: "כיון שיצא יעקב מבית אביו, לא הוציא בידו אלא מקלו... אמר הקב"ה ליצחק: 'כך עשה לך אברהם אביך?! לא נתן לך כל מה שהיה לו?!...' ושלמה צווח יש מפזר ונוסף עוד - שברכו הקב"ה... ראה כמה עשה אברהם ליצחק. ויצחק לא עשה כן ליעקב, אלא הוציאו ריקן; אמר לו הקדוש ברוך הוא 'חשכת מן המסכן הזה - למחסור לך, שנאמר וחשך מיושר אך למחסור... ומה היה לו? נסתלקה הימנו שכינה..." (אגדת בראשית פרק מו; תנחומא ויצא ג)

לימוד תורה לרבים: "יש מפזר ונוסף עוד - אם ראית דור שהתורה חביבה עליהם, הוי מפזר תורה להם. וחושך מיושר אך למחסור - אם ראית דור שהם מבקשים לתורה ואין אתה מלמדן, סוף שהתורה מתחסרת ממך, למה? שמתוך שאתה מלמד אתה לומד, שנאמר (בפסוק הבא): נפש ברכה תדושן, ומרוה גם הוא יורא" (מדרש משלי על הפסוק).  "בשעת מכנסין פזר, בשעת מפזרין כנס. בשעה שאתה רואה שהתורה חביבה על כל ישראל והכל שמחין, בה את תהי מפזר בה, שנאמר יש מפזר ונוסף עוד; ובשעה שאתה רואה שהתורה משתכחת מישראל ואין הכל משגיחין עליה, את הוי מכנס בה, שנאמר עת לעשות לה'" (מדרש משלי ה).

פיזור רוחני: "יהודי לא צריך לחפש עניינים גדולים דווקא, אלא עבודתו צריכה להיות ללקט, לברר ולהעלות את ניצוצות הקדושה שנמצאים בענייני העולם.... היינו, שעל-ידי הפיזור והירידה מרוויח פרנסתו ברוחניות ופרנסתו בגשמיות..." (התקשרות 596 בהוצאת צעירי חב"ד).

 הקבלות

1. דוד המלך היה פזרן: כשזכה בשלל במלחמותיו עם העמלקים, הוא פיזר את הברכה לזקני יהודה, שמואל א ל26: "וַיְשַׁלַּח מֵהַשָּׁלָל לְזִקְנֵי יְהוּדָה לְרֵעֵהוּ, לֵאמֹר הִנֵּה לָכֶם בְּרָכָה מִשְּׁלַל אֹיְבֵי ה'". כתוצאה מכך, נוספה לו עוד ברכה - הוא זכה בתמיכתם ועלה לשלטון ביהודה, והתקיים בו הפסוק הבא, משלי יא25: "נֶפֶשׁ בְּרָכָה תְדֻשָּׁן" (ע"פ ר' אליהו שץ).

2. פסוקים נוספים מתחילים במילה יש, וגם הם נראים כמו חידה:
משלי יב18: "יֵשׁ בּוֹטֶה כְּמַדְקְרוֹת חָרֶב, וּלְשׁוֹן חֲכָמִים מַרְפֵּא" (פירוט)
משלי יג7: "יֵשׁ מִתְעַשֵּׁר וְאֵין כֹּל, מִתְרוֹשֵׁשׁ וְהוֹן רָב" (פירוט)
משלי יד12: "יֵשׁ דֶּרֶךְ יָשָׁר לִפְנֵי אִישׁ, וְאַחֲרִיתָהּ דַּרְכֵי מָוֶת" (פירוט)
משלי טז25: "יֵשׁ דֶּרֶךְ יָשָׁר לִפְנֵי אִישׁ, וְאַחֲרִיתָהּ דַּרְכֵי מָוֶת" (פירוט)
משלי כ15: "יֵשׁ זָהָב וְרָב פְּנִינִים, וּכְלִי יְקָר שִׂפְתֵי דָעַת" (פירוט).

האם גם שם ניתן למצוא את הפתרונות לחידה בפסוקים הבאים? נשאיר את השאלה לקוראים.

ראו: פסוקים נוספים עם הביטוי אך למחסור.

 דקויות

מה משמעות המילה יש בתחילת הפסוק?

1. המילה יש מציינת שהעובדה הנזכרת בפסוק - שאדם מפזר ובכל-זאת נוסף לו עוד - נכונה רק במקרים מסויימים. הפסוק הוא מעין חידה שמטרתה לעורר אותנו לברר באילו מקרים (וכמו שנאמר בהקדמת הספר, משלי א6: "לְהָבִין מָשָׁל וּמְלִיצָה, דִּבְרֵי חֲכָמִים וְחִידֹתָם"; פירוט).

שלמה המלך, כנראה, שאל את החידה הזאת במועצת החכמים. חכמים שונים הציעו פתרונות שונים לחידה, והתשובות סוכמו בפסוקים הבאים - עד פסוק 30.    וחכמי ישראל בפירושיהם הציעו תשובות שונות לחידה, כגון:

* מתן כסף לצדקה: "אמר רבי אבהו: אם ראית אדם מפזר מעותיו לצדקה, הוי יודע שנוסף לו, שהוא מוסיף, שנאמר יש מפזר ונוסף עוד... אמר רבי שמואל בר נחמן אמר רבי יוחנן: אם ראית אדם שהוא מונע עצמו מן הצדקה, הוי יודע שהוא מתחסר, שנאמר: וחושך מיושר אך למחסור" (מדרש משלי על הפסוק).

פירוש זה מתאים לפסוק נוסף שבו מופיע השורש פזר, תהלים קיב9: "פִּזַּר נָתַן לָאֶבְיוֹנִים, צִדְקָתוֹ עֹמֶדֶת לָעַד, קַרְנוֹ תָּרוּם בְּכָבוֹד" (רמ"ד ואלי).   והרעיון נמצא גם בפסוקים נוספים בספר משלי, משלי כח27: "נוֹתֵן לָרָשׁ אֵין מַחְסוֹר, וּמַעְלִים עֵינָיו רַב מְאֵרוֹת" (פירוט), משלי כב9: "טוֹב עַיִן הוּא יְבֹרָךְ, כִּי נָתַן מִלַּחְמוֹ לַדָּל" (פירוט), משלי יט17: "מַלְוֵה ה' חוֹנֵן דָּל, וּגְמֻלוֹ יְשַׁלֶּם לוֹ" (פירוט).

* הוצאות שמוציאים הורים כדי להשיא את בניהם: "כיון שיצא יעקב מבית אביו, לא הוציא בידו אלא מקלו... אמר הקב"ה ליצחק: 'כך עשה לך אברהם אביך?! לא נתן לך כל מה שהיה לו?!...' ושלמה צווח יש מפזר ונוסף עוד - שברכו הקב"ה... ראה כמה עשה אברהם ליצחק. ויצחק לא עשה כן ליעקב, אלא הוציאו ריקן; אמר לו הקדוש ברוך הוא 'חשכת מן המסכן הזה - למחסור לך, שנאמר וחשך מיושר אך למחסור... ומה היה לו? נסתלקה הימנו שכינה" (אגדת בראשית פרק מו; תנחומא ויצא ג)

* לימוד תורה לרבים: "יש מפזר ונוסף עוד - אם ראית דור שהתורה חביבה עליהם, הוי מפזר תורה להם. וחושך מיושר אך למחסור - אם ראית דור שהם מבקשים לתורה ואין אתה מלמדן, סוף שהתורה מתחסרת ממך, למה? שמתוך שאתה מלמד אתה לומד, שנאמר (בפסוק הבא): נפש ברכה תדושן, ומרוה גם הוא יורא" (מדרש משלי על הפסוק).  "בשעת מכנסין פזר, בשעת מפזרין כנס. בשעה שאתה רואה שהתורה חביבה על כל ישראל והכל שמחין, בה את תהי מפזר בה, שנאמר יש מפזר ונוסף עוד; ובשעה שאתה רואה שהתורה משתכחת מישראל ואין הכל משגיחין עליה, את הוי מכנס בה, שנאמר עת לעשות לה'" (מדרש משלי ה).

* פיזור רוחני: "יהודי לא צריך לחפש עניינים גדולים דווקא, אלא עבודתו צריכה להיות ללקט, לברר ולהעלות את ניצוצות הקדושה שנמצאים בענייני העולם.... היינו, שעל-ידי הפיזור והירידה מרוויח פרנסתו ברוחניות ופרנסתו בגשמיות" (התקשרות 596 בהוצאת צעירי חב"ד).

2. הפסוק מציג ניגוד בין "יש מפזר ונוסף עוד" (כלומר, לפעמים הפזרנות מועילה), לבין "וחושך מיושר אך למחסור" (כלומר, הקמצנות תמיד מזיקה). הכי טוב לשמור על איזון בין פזרנות לקמצנות (ראו שביל הזהב), אולם, אם יוצאים מאיזון, עדיף לצאת לכיוון הפזרנות:

"שתי מידות באדם: כילי וותרן. ושניהם אינם על צד היותר טוב, שאף הותרן אינו על צד היותר טוב, כי "המבזבז אל יבזבז יותר מחומש". אך במידת הוותרנות יש לפעמים שמפזר ונוסף עוד לו על ידי זה... אבל מי שהוא כילי ביותר, ואינו על היושר, הוא אינו [אלא] רק למחסור לעולם." (הגאון מווילנה, ודומה לזה מלבי"ם).  מחסכנות מוגזמת אפשר רק להפסיד, אולם מפזרנות מוגזמת אפשר לפעמים להרוויח, קהלת יא1: "שַׁלַּח לַחְמְךָ עַל פְּנֵי הַמָּיִם, כִּי בְרֹב הַיָּמִים תִּמְצָאֶנּוּ" (פירוט).

דוגמה לאדם שקיים פסוק זה בהידור רב היה הרב שלמה קרליבך. הוא פיזר את כל רווחיו לצדקה לכל מי שביקש, הוא אפילו לא בדק אם המקבל הוא ישר או רמאי (ראו בספר שנכתב עליו: "הרבי מקרן הרחוב"). במחשבה ראשונה נראה שהדרך הזאת מזמינה רמאים ונצלנים, אבל במחשבה שניה, אולי דווקא ההיפך הוא הנכון - ייתכן שכאשר אדם מקבל צדקה, מעבר למה שהוא קיווה, זה משפיע עליו לטובה, וגם אם הוא רמאי אולי הוא יתעורר לחזור למוטב (לא ניסיתי).

3. על-דרך הדרש, המילה יש היא ראשי תיבות "יובל שמיטה" - שתי המצוות המחייבות את האדם לפזר ולהפקיר את רכושו לכולם, ודווקא בזכות הפיזור הזה, הוא זוכה לברכה (ראו גם יבול שישית): "י"ש - מפזר ונוסף עוד; וחשך מי"שר - אך למחסור" (ראו ציטוט מתוך "פרי צדיק" ומתוך ליקוטי שפ"א לפרשת בהר, במאמר ברכת השבת והשביעית).

מה זה חושך מיושר?

חשך (חסך) = לא נתן.   ומה משמעות הביטוי "חושך מיושר"? - כמה פירושים:

1. יושר = חסד, שהוא ישר בעיני ה' (דעת מקרא); חושך מיושר = מונע עצמו ממעשי חסד.

2. "מונע עצמו ממעשי חסד, מתוך תבונה" (אברהם גוטליב) - כנראה פירש יושר = מחשבה הגיונית, שכל ישר;

3. "מונע עצמו מללמד היושר לאנשים, הנה זה העניין הוא לו למחסור משלימותו" (רלב"ג) - כנראה פירש יושר = אמת, חכמה.

4. "One spends what he has, and yet has more to spare; another sets his heart on what is none of his, and is a poor man still" (רונאלד קנוקס על ספר משלי) - כנראה פירש יושר = הגינות; חושך מיושר = מונע עצמו מהיות הגון, ושולח ידו בגניבה.

  • אולם, כל אלה אינן המשמעויות המקובלת של השורש ישר = מישורי, ללא מכשולים; ולפי כל אחד מהפירושים, היה ראוי לנסח את הפסוק אחרת, כגון: "וחושך מחסד", "וחושך משכל", "וחושך מאמת" וכו'.

5. "אבל מי שהוא כילי ביותר, ואינו על היושר, הוא אינו רק למחסור לעולם" (הגאון מווילנה, ודומה לזה מלבי"ם) - כנראה פירש יושר = איזון, דרך האמצע, שהרי הקו הישר אינו נוטה לימין או לשמאל.

ודומה לכך: "ואם ימנע מליתן ממנו אף הראוי, לא יהיה סיבה לקיום הדבר, כי אם להחסירו" (מצודות- כנראה פירש יושר = מה שראוי (לתת).

6. וייתכן שהמילה יושר מציינת את האדם המקבל: חושך מיושר = נמנע מלתת לאדם ישר (להבדיל מאדם בוגד וכפוי טובה, שאכן ראוי לחסוך ולא לתת לו).

7. וייתכן שהיה ראוי לקרוא "וְחוֹשֵׂךְ מִיֵּש" - מונע את מה שיש לו ואינו נותן; בניגוד ל"יֵשׁ מְפַזֵּר".

 פרק יא    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 
ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 

תגובות