צדקת תמים תיישר דרכו

מאת: אראל

ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 
 פרק יא    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 
יא5 צִדְקַת תָּמִים תְּיַשֵּׁר דַּרְכּוֹ, וּבְרִשְׁעָתוֹ יִפֹּל רָשָׁע.

 סגולות

מעשי צדקה שעושה אדם תמים (שלם במעשיו ללא תערובת רע) יישרו את דרכו ממכשולים;   אולם הרשע, העושה מעשים רעים ואז עושה צדקה כדי לנקות את המצפון, הוא ייפול וייכשל ברשעתו והצדקה לא תציל אותו.

 מצודות

הצדקה שעושה התמים היא מוליכה אותו בדרך הישר, לטוב לו;   ובהרשעה עצמה שהכין הרשע לזולתו, בה בעצמה יפול הוא.


 דקויות

פסוקים 5-6 מדברים על צדקה, וניתן לפרשם כהשלמות לפסוק 4 האומר "צדקה תציל ממוות": הצדקה מצילה ממוות רק כשהיא נעשית בתמימות (פסוק 5) וביושר (פסוק 6).

תמימות עניינה שלימות:

1. שלימות הגוף - ללא מום או מחלה, כמו שמות יב5: "שֶׂה תָמִים": מי שעושה צדקה כשהוא בריא, הצדקה תיישר דרכו ותצילו ממוות;   אבל מי שנוהג ברשעות כשהוא בריא, ורק כשהוא חולה נזכר לפתע לעשות צדקה - הצדקה לא תעזור לו (ע"פ רמ"ד ואלי).

2. שלימות המעשים - ללא תערובת של מעשים רעים, כמו יהושע כד14: "וְעַתָּה יְראוּ אֶת ה', וְעִבְדוּ אֹתוֹ בְּתָמִים וּבֶאֱמֶת, וְהָסִירוּ אֶת אֱלֹהִים אֲשֶׁר עָבְדוּ אֲבוֹתֵיכֶם בְּעֵבֶר הַנָּהָר וּבְמִצְרַיִם, וְעִבְדוּ אֶת ה'": מי שעושה צדקה בשלמות, בלי תערובת של מעשים רעים, הצדקה תיישר דרכו ותצילו ממוות;   אבל מי שנוהג ברשע ואז עושה צדקה כדי "לנקות את המצפון" - הצדקה לא תעזור לו.

 פרק יא    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 
ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 

תגובות