בברכת ישרים תרום קרת, ובפי רשעים תהרס

קוד: ביאור:משלי יא11 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 
 פרק יא    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 
יא11 בְּבִרְכַּת יְשָׁרִים תָּרוּם קָרֶת, וּבְפִי רְשָׁעִים תֵּהָרֵס.

 סגולות

בזכות ברכתם של הישרים, המברכים זה את זה ומדברים בנחת ונעימות, ותורמים לשיפור יחסי האנוש בסביבתם, הקרת (העיר) תתרומם, תעלה ותצליח;

אולם בגלל פיהם של הרשעים, המקללים ומדברים דברי שנאה וגנאי, העיר תיהרס.

 מצודות

בעת בא הברכה לישרים, ורק המה למעלה וינהיגו את בני העיר בהדרכה ישרה, אז תתרומם על-יד-זה;     אבל כאשר הברכה היא בפי כסילים, ורק המה למעלה ועל פיהם יהיה כל דברי העיר, אז תהרס על-ידי-זה.


 דקויות

מהי ברכת ישרים המרוממת את הקריה?

ניתן לפרש בשלוש רמות - מחשבה, דיבור ומעשה:

1. מחשבה - כשאנשים ישרים מברכים את העיר ומתפללים בעדה, מעמדה של הקרת (=הקריה, העיר) עולה ומתרומם (רש"י).

- אולם, לפי זה לא ברורה משמעותו של החצי השני - "ובפי רשעים תהרס": אם גם לרשעים ישנו כוח להשפיע על המציאות בדיבורם, אז מה היתרון של הישרים? האם הכוונה שההשפעה היא הפוכה - כאשר הרשעים מברכים את העיר, הדבר גורם דווקא לחורבנה? (ראו: האם למילים יש השפעה מאגית על המציאות?).

2. דיבור - כשיש אנשים ישרים בעיר, הם מברכים זה את זה, מדברים זה עם זה בנחת ובאהבה, וכך מעמדה של העיר עולה; אך כשיש אנשים רשעים בעיר, הם מקללים, מדברים דברי גנאי ורכילות, וכך העיר נהרסת; וכמו בפסוקים אחרים עם הביטוי פי רשעיםתהלים קט2: "כִּי פִי רָשָׁע וּפִי מִרְמָה עָלַי פָּתָחוּ, דִּבְּרוּ אִתִּי לְשׁוֹן שָׁקֶר", משלי י6: "בְּרָכוֹת לְרֹאשׁ צַדִּיק, וּפִי רְשָׁעִים יְכַסֶּה חָמָס" (פירוט), משלי י11: "מְקוֹר חַיִּים פִּי צַדִּיק, וּפִי רְשָׁעִים יְכַסֶּה חָמָס" (פירוט), משלי י32: "שִׂפְתֵי צַדִּיק יֵדְעוּן רָצוֹן, וּפִי רְשָׁעִים תַּהְפֻּכוֹת" (פירוט), משלי טו28: "לֵב צַדִּיק יֶהְגֶּה לַעֲנוֹת, וּפִי רְשָׁעִים יַבִּיעַ רָעוֹת" (פירוט), משלי יט28: "עֵד בְּלִיַּעַל יָלִיץ מִשְׁפָּט, וּפִי רְשָׁעִים יְבַלַּע אָוֶן" (פירוט)

3. מעשה - כאשר האנשים הישרים מבורכים בעושר וכוח, ומחזיקים את השלטון בעיר, הם מנצלים את כוחם להיטיב עם העיר, ומעמדה עולה; אך כאשר האנשים הרשעים שולטים בעיר, ו"על פיהם יהיה כל דברי העיר", הם מנצלים את כוחם לתועלתם האישית, והעיר נהרסת (ר' יונה, מצודות).

הפסוק ממשיך ומסביר את הפסוק שלפניו, משלי יא10: "בְּטוּב צַדִּיקִים תַּעֲלֹץ קִרְיָה, וּבַאֲבֹד רְשָׁעִים רִנָּה"  - כשטוב לצדיקים, הם מועילים לעיר ולכן אנשי העיר שמחים, וכשהשליטים הרשעים אובדים, הם מפסיקים להזיק לעיר ולכן אנשי העיר מרננים. וייתכן שפסוק 10 עוסק בטוב הגשמי שהצדיקים מביאים לעיר במעשי הצדק שהם עושים, ופסוק 11 עוסק ברוממות הרוחנית שהישרים משרים על העיר בברכתם (מלבי"ם).

 פרק יא    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 
ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 

תגובות