סגולות משלי פרק כז

קוד: סגלות משלי כז בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת:

אל: